НА ЖИВОВойната в Украйна

36 млрд. лева достигна дългът на подсектор Централно управление към края на октомври

912

Дългът на подсектор „Централно управление“ възлиза на 36.307 млрд. лева към края на месец октомври тази година, като нараства с 464.8 млн. лева спрямо края на предходния месец септември. Вътрешните задължения достигат 11.121 млрд. лева, докато външните възлизат на 25.185 млрд. лева, съобщават от Министерство на финансите.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 22,5 %, като делът на вътрешния дълг е 6,9 %, а на външния дълг – 15,6 %. В структурата на дълга на подсектора за октомври 2022 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 30,6 % и 69,4 %.

В структурата на дълга по инструменти към 31 октомври 2022 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 54,0 %, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 29,6 % и държавните заеми – 16,4 %.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98,2 %), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,8 %).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 59,8 %, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 29,0 % и от 1 до 5 г. – 11,2 %. В структурата по остатъчен матуритет 7,2 % представляват плащанията до 1 г., 35,1 % – от 1 до 5 г., 32,8 % – от 5 до 10 г. и 25,0 % – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 октомври 2022 г. е в размер на 591,3 млн. лева. Вътрешните гаранции са 63,7 млн. лева, а външните – 527,6 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на октомври 2022 г. достига до 35.324 млрд. лева или 21,8 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10.965 млрд. лева, а външните – в размер на 24.358 млрд. лева.

Държавногарантираният дълг през октомври 2022 г. възлиза на 1.702 млрд. лева, вътрешните гаранции са 63,7 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,1 %.

Още: Дългът на подсектор Централно управление възлиза на 31.1 млрд. лева към края на август

Дългът на еврозоната възлиза на 94.2% от БВП, България втора по най-нисък дълг в ЕС

Държавният дълг на страните от еврозоната възлиза на 94.2% от брутния вътрешен продукт към края на второто тримесечие на тази година, с...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Финанси

Стана ясно с колко се повишиха...
Турската лира достигна ново рекордно...
Финансисти обясниха какво печелим...
Лихвите по потребителските кредити...
Финландия с първата и единствена...
Европейската централна банка...
Агенция „Митници“ отчете рекордни...
37 млрд. лева достига дългът на...
Нов ръст на основния лихвен процент...
Бюджетът с дефицит от около 2.9%...
Печалбата на банковата система...
Лихвите по кредити и депозити...

Последни новини