НА ЖИВОВойната в Украйна

Бизнес климатът у нас се подобрява във всички сектори

1126

Очакванията на представителите на българския бизнес за развитието на техните предприятия през идните месеци се подобряват през ноемри във всички изледвани сектори. Основните предизвикателства пред бизнеса си остава несигурната икономическа среда и липсата на достатъчно работна ръка.

През ноември 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.5 пункта в сравнение с предходния месец, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, сочи редовната бизнес анкета на Националния статистически институт.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 0.8 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното им влияние.

Българският бизнес с по-оптимистични очаквания за 2023 г. спрямо компаниите в Европа

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Строителство

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 2.2 пункта. Оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията се подобряват, като и очакванията им за следващите шест месеца са благоприятни. Същевременно анкетата регистрира и известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството 49.4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 8.7 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие.

Оценките на търговците на дребно относно продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 31.3% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават през следващите три месеца.

Услуги

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 5.3 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през следващите три месеца.

Бизнес климатът у нас се влошава заради икономическата несигурност

Икономическата несигурност и липсата на достатъчно работна ръка си остават основните предизвикателства пред българския бизнес, сочи най...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Икономика

Икономист: Прогнозите са за задържане...
Любомир Каримански: Нека за 9...
НАП в мейл до 500 000 работодатели:...
Израел предлага модерни радари...
Газът за февруари се очаква да...
Защо да изберем къща от контейнери...
Експерт: Очакваната рецесия...
Животът на два ядрени реактора...
ПП: ГЕРБ оставиха битовите потребители...
ОББ и КВС Банк България намаляват...
Вижте с колко се е покачила безработицата...
eMAG: Потребителите са се възползвали...

Последни новини