НА ЖИВОВойната в Украйна

БВП на България забавя растежа през третото тримесечие, но остава над средния за ЕС

1569

Брутният вътрешен продукт на България забавя растежа си през третото тримесечие на тази година до 3.3% спрямо същия период на миналата година, сочат предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт. Това е трето поредно тримесечие на забавяне в темпа на растеж, след като през четвъртото тримесечие на миналата година икономиката нарасна със 7.6% на годишна база, след което отчете ръст от 5.2% през първото тримесечие на тази година и увеличение от 4.6% през второто тримесечие.

На тримесечна база БВП на България е нараснал с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2022 година. За сравнение, през предходните три тримесечия икономиката нарасна съответно с 0.8%, 0.4% и 1.5% спрямо предходното тримесечие.

Последните данни на НСИ правят лека ревизия на годишния растеж за третото тримесечие, след като експресните оценки на институцията, публикувани през миналия месец, сочеха годишен ръст от 3.2%.

Въпреки забавянето на годишния растеж у нас, той остава над този в Европейския съюз. Според оценките на Евростат, икономиката на ЕС е нараснала с 2.5% на годишна база през третото тримесечие, като конкретно за еврозоната увеличението възлиза на 2.3%. На тримесечна база икономиката на ЕС добавя 0.4%, а конкретно при еврозоната нарастването е 0.3%. Това е двойно свиване на европейския растеж, след като през второто тримесечие бе отчетено нарастване от 0.7% и 0.8% съответно за ЕС и еврозоната. Годишният ръст също се забавя, след отчетено увеличение през второто тримесечие в размер на 4.3% за ЕС и 4.2% за еврозоната.

България се нарежда на седмо място в ЕС по растеж на БВП на тримесечна база в периода юли-септември;  Източник: Евростат

През третото тримесечие на 2022 годна брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 3.1% на годишна база и с 0.6% на тримесечна база, сочат предварителните сезонно изгладени данни на НСИ.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - 17.7%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1.4%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0.9%, Финансови и застрахователни дейности - 0.8% и Операции с недвижими имоти - 0.6%. Спад на годишна база е регистриран в Строителството с 13.4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0.7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0.1%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

През третото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 44.959 млрд. лева по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 601 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.941935 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23.151 млрд. долара и съответно на 3 399 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22.987 млрд. евро, като на човек от населението се падат 3 375 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2022 г. възлиза на 39.530 млрд. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 9.7%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2021 година. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4.5 процентни пункта до 28%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 62.3% през третото тримесечие на 2022 г. при 67.5% през третото тримесечие на 2021 година.

През третото тримесечие 2022 г. за крайно потребление се изразходват 76.0% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14.2% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Икономиката на България е нараснала със 7.6% миналата година, а не с 4.2%

Икономиката на България е нараснала с цели 7.6% през миналата година, а не с 4.2%, както сочеха първоначалните данни. Това става ясно о...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Икономика

Съветът на ЕС прие препоръка за...
НСИ: С над 31% е скочило производството...
Годишната инфлация в Испания...
Възможно е прекъсване на тока...
Икономист: Прогнозите са за задържане...
Любомир Каримански: Нека за 9...
НАП в мейл до 500 000 работодатели:...
Израел предлага модерни радари...
Газът за февруари се очаква да...
Защо да изберем къща от контейнери...
Експерт: Очакваната рецесия...
Животът на два ядрени реактора...

Последни новини