Webground

Политика

Гражданско движение поиска реформи в културата

1100
Гражданско движение "Реформи в културата" обяви културен манифест, който бе публикуван масово днес в социалните мрежи. Ето как изглежда той:

"Днес, на светлия български празник 24 май, даваме начало на гражданско движение за реформи в културата. То мобилизира съмишленици от културния сектор, за които е ясно, че такива реформи са наложителни.

Даваме старт на движението в социалните мрежи, така че ще се радваме на вашето одобрение, а онези, които споделят настоящето на своите стени, смятаме за участници, подкрепящи движението. 

За всички, които следят културните процеси, е ясно, че:

- Българската култура е недофинансирана, въпреки реалния принос на културните индустрии към БВП (според международни статистики през последните години – почти винаги около и над 4%; принос, запазен дори в годините на икономическа криза 2008-2012). С това е нарушено конституционно право на българските граждани да се ползват от националните и общочовешките културни ценности и да развиват своята култура (Чл. 54. (1) от Конституцията на РБ).

- Недостатъчното финансиране се отнася както за мизерния процент от бюджета, предназначен за култура (под 0.5%, въпреки многократно повторените предизборни обещания на ГЕРБ за 1%), така и за недостатъчните държавни и общински фондове за културни проекти и програми. То се проявява и в почти отсъстващите улеснения и облекчения за бизнеса, които биха могли да стимулират частния сектор да подкрепи проекти в областта на културата.

- В хазартната сфера у нас се въртят повече от 3 млрд. лева годишно; съществуват успешни международни модели, които показват как малки отчисления от този оборот и от чудовищните приходи на хазартни босове и олигарси биха могли да решат много проблеми – не само в областта на културата, но и в спорта, образованието и пр. 

- С псевдопазарни аргументи последователно се пропилява културен капитал, разрушават се традиции, институции и културни мрежи, изграждани от десетилетия – читалища, театрални състави, оркестри, трупи, хорове, фестивали. В отчаяно старомодно състояние е политиката към музеи, библиотеки и галерии, докато иновативни културни събития с международен престиж биват саботирани и на практика унищожавани от незаинтересовани администратори. Българската книга и книгоиздаване не се ползват от онези данъчни облекчения, които са практика в почти всички страни на ЕС; няма и стратегически политики за превод и промоция на българска литература в чужбина. Критиката и критическата публичност деградират заради унизителното състояние на специализираните медии за литература и култура, които не срещат адекватна подкрепа от страна на държавните институции. 

- Нарастват злоупотребите с българското културно наследство, движимо и недвижимо. То е далеч от добро консервиране, съхраняване и дигитализация. Самото словосъчетание «културно наследство» все повече става синоним на корупционни схеми, на приватизирани национални ценности, на легализиране на нелегални колекции. Не се правят никакви опити за справяне с проблема за «дисонантното» културно наследство – онова, около което се спори, и за което се разгарят конфликти. 

- Българската култура постепенно се превръща единствено в повод за печеливши «строителни» инициативи, които източват пари от ремонти или от терени, от «реставрации» и съмнителни археологически сензации. Всъщност не се наблюдава истинска културно-туристическа политика: страната е вече обсипана с бутафорни крепости, които почти никой не посещава и които след 10-20 години ще се превърнат в нови, абсурдни руини. Междувременно колекции мухлясват в депата, разпадат се картини и скулптури, гние текстил, фондовете на библиотеките не се обновяват, закриват се читалищни и училищни библиотеки, няма кой да записва и съхранява, да дигитализира и продава българското музикално наследство; дори българските филмови ленти от близкото минало постепенно стават негодни за употреба. 

- Не са създадени истински условия за подкрепа на културните инициативи на самите български граждани (т.е. липсват политики, насочени към културната енергия, която идва отдолу - от независимата алтернативна сцена, от младежки групи, кръгове по интереси, творчески сдружения, студентски състави и международни културни мрежи, от самостоятелни организации и културни оператори, от идеи на самите граждани на квартално и общинско ниво). Националният фонд «Култура» разполага със смехотворни средства, държавата няма визия за стратегическо подпомагане на гражданските културни инициативи. Бюрокрацията в областта на културата не си дава сметка за тяхната ключова важност; за това, че те са самата същност на прословутата «децентрализация» и «включване».

- Държавата и правителството успешно не забелязват болните проблеми, свързани с деградацията на европейските и национални ценности. Патриотизмът е подменен от агресивен и повърхностен национал-популизъм. Лишен от истинска културна памет, той често поражда ксенофобия и антиевропейски настроения. Не съществуват културни политики към европейска солидарност, не съществува и стратегическа протекционистка държавна политика към традициите и наследството на националната ни култура.

 - Не се полагат планомерни държавни усилия за връзка между културните и образователни политики, докато общото ниво на публиките спада, а културната консумация съзнателно се комерсиализира - и то чрез държавни медии и политически инструменти. Година след година, десетилетие след десетилетие, това постепенно насажда чалга-манталитет, плоско и пасивно културно консуматорство, отказ от усилия, “риалити”-манталитет. България се превръща в пустиня на вкуса. Откъснати от политиките за култура, образователните политики (сами по себе си недостатъчни и несъвършени) са насочени към елементарна и функционална грамотност. Те не преминават естествено в гъвкави политики за изграждане на по-високи културни компетентности, за създаване на безусловно необходима обща, човешка, художествена, морална и гражданска култура. Властва късогледство, липса на грижа за бъдещето, въпреки очевидната (а и доказана от изследвания) връзка между общото културно-образователно ниво на една нация, нейната гражданска демократична култура от друга, и креативността и способността за иновации в бизнеса и икономиката от трета. В документите на ЕС тази известна зависимост се нарича «културата като катализатор на творчеството и иновациите» и се изтъква нейния принос за интелигентния и устойчив растеж и социалното приобщаване. 

- Културната дипломация и външната културна политика са подменени от имитации и грандомания. Българската култура се представя по света и в Европа чрез епизодични и помпозни шоу-трикове, които справедливо получиха етикетите «лувъри», «рози и сапунени мехури». Всъщност България се изолира културно от Европа и света, от процеси и тенденции в съвременното изкуство, а реалният български принос е невидим - интересни и приносни български културни събития не присъстват в глобалните културни календари, не се появяват на световни фестивали и биеналета.

В заключение можем да заявим, че у нас просто отсъстват промислени културни политики. Те са подменени със своите политически и медийни двойници, зад които се крият корупционни схеми и лобистки интереси. Отсъства научно събирана информация, културна статистика, експертен потенциал, дългосрочни културни изследвания, върху които едно добро управление на културата би могло да стъпи. От години напразно чакаме да се появи стратегия за развитие на националната култура. Поради всичко това всъщност няма и истинско управление на културата, а само имитационни жестове и ялова бюрокрация. В тази връзка е необходима ревизия на цялата нормативна база – и на начина, по който закони и подзаконови актове обикновено са били писани досега; не за да служат на магистралните цели на българската култура, а с временни и компромисни намерения, за да обслужат едни или други частни интереси (което, освен всичко друго, прави текстовете им вътрешно противоречиви и объркани, пълни с взаимоизключващи се кръпки и поправки).

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ:

«Реформи в културата» се вдъхновява от идеята, че културата е първостепенно благо, съществен елемент от качеството на живот. Смятаме за свой дълг да не допуснем упадък на това качество, с което да защитим и конституционното право на българските граждани.

Движението ще има две практически задачи:

1. В поредица от последователни публични форуми да направи критически мониторинг на направеното (а и на ненаправеното, на погрешно или имитативно направеното) в областта на секторните културни политики от правителството на ГЕРБ и от предходните правителства. Тези форуми ще формулират болни проблеми, провали, скандали и престъпления, ще създадат консенсус около наложителни реформи и очевидни приоритети. Очаквайте скоро съобщение за първото подобно събитие през юни в Пловдив.

2. Чрез дискусии между творци и експерти да разработи постепенно стратегическа визия за ролята на културата, връзката й с образованието, ценността й за българското общество, както и да очертае спешни мерки, стъпки към законодателни инициативи и национална стратегия. Ще бъдат разработени и предложени планове за реформи там, където проблемите са болни и видими за всички.

Нека не чакаме някой друг да го направи вместо нас: ние знаем за какво става дума, какъв е залогът. Това е наша работа.

Честит 24 май!

 

Подкрепили движението досега:

1. (по азбучен ред на фамилните имена)

1- Рада Александрова, писател

2- Александър Андреев, писател

3- Николай Аретов, литератор и издател

4- Асен Асенов, културен мениджър

5- Марин Бодаков, поет и журналист

6- Ясен Бояджиев, журналист

7- Венцислав Благоев, музикант

8- Проф. Маргарита Ваклинова, археолог

9- Мария Василева, изкуствовед

10- Гл. ас. Младен Влашки, литературовед

11- Рени Врангова, актриса

12- Маргарита Гигова, адвокат

13- Чавдар Гюзелев, художник

14- Ясен Гюзелев, художник

15- Проф. Виолета Дечева, театровед

16- Емилия Дворянова, писател

17- Виктория Драганова, куратор

18- Кирил Златков, художник

19- Веселин Калановски, актьор

20- Доц. Йорданка Кандулкова, архитект

21- Георги Колчаков, председател на Баховото общество в България

22- Златина Колчакова-Костова, културолог

23- Аглика Крушовенска, специалист по онлайн комуникации

24- Проф. Александър Кьосев, културолог

25- Eлиана Лилова, културен мениджър

26- Александър Морфов, режисьор

27- Проф. Велислав Минеков, скулптор

28- Боряна Нейкова, журналист

29- Тони Николов, гл. редактор на портал „Култура“

30- Митко Новков, публицист, отговорен редактор на екип "Драматургични форми"

31- Гл.ас. Георги Няголов, литературовед

32- Проф. Нели Огнянова, юрист

33- Манол Пейков, издател

34- Владимир Пенев, актьор

35- Александрина Пендачанска, оперна певица

36- Гл.ас. Тодор Т. Петев, педагог, музеолог

37- Ния Пушкарова, художник и културен оператор

38- Ива Свещарова, съвременен танц и пърформанс

39- Александра Стеркова, юрист

40- Мартина Стефанова, културен мениджър

41- Дарина Такова, оперна певица

42- Зорница Христова, преводач и издател

43- Ивайло Цветков, културолог

44- Копринка Червенкова, главен редактор на в. „Култура“

45- Проф. Калин Янакиев, културолог

Последни новини

 • Каракачанов се съгласи на "радиомълчание" за изтребителите

  Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов изрази съгласие с призива на президента да се пази "радиомълчание", докато тече конкурсът за придобиване на нов изтребител за българската бойна авиация. "Не е логично да се говори за който и да е от четирите самолета в момента. Това би могл...

 • Откриване на църковната учебна година в Банско

  Днес с молитва и пожелания за успешен старт бе дадено началото на новата църковна учебна година в община Банско. Благословение към децата отправи Иконом Георги Касапинов, който пожела на всички да спазват и изучават християнските добродетели. На територията на Община Банско се обучават 130 деца...

 • Разколът в православието: Светият синод преглежда документи на пет века, за да вземе отношение

  "Не, няма и да има скоро". Така от Светия синод коментираха пред Actualno.com дали Българската православна църква (БПЦ) има позиция относно разкола, който настъпи в православния свят. Припомняме, че Руската православна църква (РПЦ) обяви, че къса отношения с Константинополската патриаршия, тъй кат...

 • Мъж загина на място, след като скочи от 10-ия етаж на болница в Пловдив

  58-годишен мъж загина на място, след като скочи от 10-ия етаж на Хирургиите на Пещерско шосе в Пловдив. Инцидентът е станал около 7.40 часа от южната страна на болницата, съобщи Actualno.com. Екип на "Бърза помощ" е бил отзован, но лекарите са успели единствено да констатират смъртта на мъжа. Все о...

 • Щраус, Калман, Фелцман в Музикалния театър тази седмица

  Недоразумението – любимата подправка на оперетата и мюзикъла е главен герой и в трите спектакъла в Националния музикален театър тази седмица. На 19 октомври (петък) оперетата „Графиня Марица“ от Имре Калман. Място и време на действието – Унгария, 1924г., имението на графиня...

 • Над 14 млрд. долара прибави Мондиалът към икономиката на Русия

  Световното първенство в Русия добави повече от 14 млрд. долара към икономиката на страната, съобщиха организатори в Доха. Сумата бе оповестена в доклад за икономическото, социалното и природното влияние на турнира от Алексей Сирокин, главният изпълнителен директор на организационния комитет за Монди...

 • БСК поиска настоятелно и с иронични похвати обяснение за ситуацията с Търговския регистър

  Пусното обявление за спешна поръчка за допълнителни 120 терабайта памет за Търговския регистър предизвика Българската стопанска камара (БСК) да се обърне публично към Агенцията по вписванията. От БСК недоволстват, че от края на август тази година до този момент Агенцията така и не обясни „ясн...

 • Задържаха 40-годишна жена, шофирала с 3.26 промила алкохол

  Задържаха 40-годишна жена от София, която е седнала зад волана с рекордните 3.26 промила алкохол в кръвта, съобщава "Фокус". На главен път 1-8, на 15 октомври след 19ч. автопатрул на РУ – Сливница спира за проверка лек автомобил "Мерцедес". Жената е тествана с дрегер и задържана за срок до 2...

 • Влак дерайлира в Мароко, има загинали (ВИДЕО)

  Най-малко 10 души са загинали и други 90 са ранени при дерайлиране на пътнически влак в Мароко, съобщава телевизия "Скай нюз-Арабия", цитирана от ТАСС. Инцидентът е станал в 10.50 часа местно време недалеч от столицата на кралството Рабат. На първите снимки, разпространени от медиите след трагедия...

 • Призоваха ООН да вдигне имунитета на Рияд заради случая "Хашоги"

  Ръководителят на ООН по правата на човека призова да се вдигне имунитета на длъжностни лица, които биха могли да бъдат замесени в изчезването на саудитския журналист в консулството на кралството в Турция. "С оглед на сериозността на ситуацията, свързана с изчезването на Джамал Хашоги, считам, че не...

 • Цели 61 000 пенсионери би трябвало да вземат пенсия далеч над действащия таван

  Над 61 000 пенсионери в България имат осигурителен стаж и възраст, които им позволяват да вземат пенсия над тавана от 910 лева. Това става ясно от отговор на социалния министър Бисер Петков на въпрос на депутата от БСП Георги Гьоков. Съгласно представената справка, средната пенсия в България е 362,...

 • Гости от над 10 държави в паралелната програма на ACT Фестивал

  Драматурзи, режисьори, актьори и мултижанрови артисти ще се включат в поредица от дискусии и уъркшопи в рамките на осмия ACT Фестивал за свободен театър И тази година най-големият фестивал за независимо сценично изкуство у нас – ACT Фестивал за свободен театър ще предложи богата паралелна и о...

 • Аврамова: Ремонтите на АМ "Люлин" ще приключат на 22 октомври

  Ремонтите на автомагистрала "Люлин" ще приключат на 22 октомври, съобщи в Перник министърът на регионалнато развитие и благоустройството Петя Аврамова. В момента в района се работи по укрепването на свлачището на 9-ти километър. След отварянето на двете платна за движение, ще започне ремонтът на пъ...

 • Борисов и "Джи Пи Груп" - защо точно сега?

  "Няма да дам да ми се петни името", обяви за пореден път министър-председателят и нареди на подчинените си да извадят най-голямата строителна фирма от всички проекти с европейско и държавно финансиране. Както обясни един от постоянните медийни говорители на управляващата партия, "не е толкова същест...

 • Цветанов за вота на недоверие: Това е просто заяждане

  Един вот на недоверие може да бъде успешен само ако имаш алтернатива. Когато обаче нямаш такава, значи, че просто се заяждаш. Това заяви в Смолян пред журналисти председателят на парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов, съобщиха от ПП ГЕРБ. „За БСП е лесно...

 • Бизнесът скочи срещу идеята за въвеждане на квоти за хора с увреждания във фирмите

  Бизнесът и работодателите са категорично против т. нар. 'квоти за хора с увреждания', които трябва да се наемат във фирмите. Това стана ясно по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Социалните партньори заедно с ресорния министър Бисер Петков разгледаха в детайли проектозак...

 • Плевенската полиция разкри кражба на училищна украса

  Необичайна кражба разследваха плевенските криминалисти. От училищен двор на улица „Бяло море“ в областния град изчезнало дървено геранче с цветя, саморъчно направено за украса. Полицаите успели  да разкрият извършителя, който се оказал 12-годишен, съобщи Областната дирекция на МВР. ...

 • Пясъчният град очаква посетители и през есента

  Пясъчният град в Бургас все още очаква посетители. До края на месец октомври той ще радва бургазлии и гости на града. За това допринесоха топлите, слънчеви дни и липсата на дъждове. Пясъчните фигури издържаха на времето и фигурите са запазени така, както при откриването в началото на летния сезон. ...

 • Наградиха призьорите от конкурса „Северно сияние“ в Русе

  В държавната опера - Русе, се проведе гала-концерт и официална церемония по връчване на наградите в ХХII Международния конкурс за изпълнители на българска и популярна песен „Северно сияние“. Събитието се състоя на 14 октомври. Концертът започна с рецитал на Тони Димитрова, която бе пред...

 • Ново изследване: Имате голямо семейство, по-малко застрашени сте от рак

  Многодетните семейства са по-малко предразположени към онкологични заболявания. Това казват учени от медицинското училище в Аделаида и Цюрихския университет, които са направили съответното изследване, пише БГНЕС. Експертите твърдят, че в голямо семейство хората са по-малко склонни да се разболяват ...