НА ЖИВОВойната в Украйна

ЕС със стъпка към по-добър отговор при извънредни санитарни ситуации

722

Европейският парламент одобри днес нови мерки за укрепване на капацитета на ЕС за предотвратяване и контрол на огнища от заразни болести и за справяне с трансгранични заплахи за здравето.

Парламентът одобри нови мерки за укрепване на капацитета на ЕС за предотвратяване и контрол на огнища от заразни болести и за справяне с трансгранични заплахи за здравето.
Членовете на ЕП одобриха постигнатото със Съвета споразумение за удължаване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) с 542 гласа „за“, 43 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. Новото законодателство има за цел да укрепи капацитета на ЕС за предотвратяване, оперативна готовност и управление на огнищата на заразни болести.
ECDC ще си сътрудничи с Европейската комисия, националните органи, органите на ЕС и международните организации, за да гарантира, че действията им са съгласувани и се допълват взаимно. С оглед на навременното подаване на съпоставими данни, Центърът ще координира стандартизацията на процедурите за събиране на данни, както и валидирането, анализа и разпространението на данни на равнище ЕС.
Освен това ECDC ще следи отблизо капацитета на националните здравни системи за откриване, предотвратяване и реагиране на епидемични огнища, както и преодоляването на последиците от тях. Той ще проверява и за наличието на пропуски и ще издава научно обосновани препоръки.
Планиране на превенцията, готовността и реакцията
Парламентът също така прие с 544 гласа „за“, 50 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ споразумението относно мерки, които ще позволят на ЕС по-добре да предвижда и да реагира на сериозни трансгранични заплахи за здравето.
Новите правила включват усъвършенствано планиране на превенцията, готовността и реакцията на равнище ЕС и на национално равнище. Комисията ще може официално да установява наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве на равнище ЕС, което ще доведе до засилване на сътрудничеството в рамките на ЕС. Така мерките за противодействие ще се разработват и прилагат своевременно.
В законодателството също така се изясняват процедурите за съвместно снабдяване с лекарства и медицински изделия, включително възможността за ограничаване на паралелните дейности по възлагане на обществени поръчки и договаряне от участващите държави – когато става въпрос за продукти, закупувани на равнище ЕС.
Цитати
Докладчикът Йоана Копчинска (ЕКР, Полша) заяви: „ECDC ще предоставя препоръки за укрепване на капацитета на здравните системи и ще участва в разработването на здравни показатели, които ще спомогнат за управлението и реагирането на епидемии от заразни болести и за решаването на произтичащите от тях проблеми в здравеопазването. Центърът ще бъде по-добре подготвен да предоставя солиден и независим научен експертен опит и да подкрепя мерките за предотвратяване, постигане на оперативна готовност и реагиране на трансгранични заплахи за здравето.“
Докладчикът Вероник Трийе-Льоноар (Renew, Франция) каза: „Този законодателен пакет дава ясен отговор на желанието, изразено от 74% от европейските граждани, за по-голямо европейско участие в управлението на кризи. Градим Европейския здравен съюз стъпка по стъпка. Ще продължим този проект в контекста на обсъжданията за бъдещ Конвент за преразглеждане на европейските договори.“
Следващи стъпки
След окончателното гласуване в пленарна зала, текстовете ще трябва да бъдат официално одобрени и от Съвета и публикувани скоро след това в Официален вестник на ЕС.
Контекст
В рамките на изграждането на Европейски здравен съюз, на 11 ноември 2020 г. Комисията предложи нова рамка на ЕС за здравна сигурност въз основа на опита си с CОVID-19. Пакетът включва три законодателни акта: за засилване на ролята на Европейската агенция по лекарствата, за удължаване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и предложение за регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето.Европейският парламент одобри днес нови мерки за укрепване на капацитета на ЕС за предотвратяване и контрол на огнища от заразни болести и за справяне с трансгранични заплахи за здравето.

Членовете на ЕП приеха постигнатото с Европейския съвет споразумение за удължаване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Гласуването мина с 542 гласа „за“, 43 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

ECDC ще си сътрудничи с Европейската комисия, националните органи, органите на ЕС и международните организации, за да гарантира, че действията им са съгласувани и се допълват взаимно. С оглед на навременното подаване на съпоставими данни, Центърът ще координира стандартизацията на процедурите за събиране на данни, както и валидирането, анализа и разпространението им на равнище ЕС.

Освен това ECDC ще следи отблизо капацитета на националните здравни системи за откриване, предотвратяване и реагиране на епидемични огнища, както и преодоляването на последиците от тях. Той ще проверява и за наличието на пропуски и ще издава научно обосновани препоръки.

Планиране на превенцията, готовността и реакцията

Парламентът също така прие с 544 гласа „за“, 50 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ споразумението относно мерки, които ще позволят на ЕС по-добре да предвижда и да реагира на сериозни трансгранични заплахи за здравето.

Новите правила включват усъвършенствано планиране на превенцията, готовността и реакцията на равнище ЕС и на национално ниво. ЕК ще може официално да установява наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве на равнище ЕС, което ще доведе до засилване на сътрудничеството в рамките на блока. Така мерките за противодействие ще се разработват и прилагат своевременно.

В законодателството също така се изясняват процедурите за съвместно снабдяване с лекарства и медицински изделия, включително възможността за ограничаване на паралелните дейности по възлагане на обществени поръчки и договаряне от участващите държави – когато става въпрос за продукти, закупувани на равнище ЕС.

След окончателното гласуване в пленарна зала, текстовете ще трябва да бъдат официално одобрени и от Европейския съвет, а после - публикувани в Официален вестник на ЕС.

В рамките на изграждането на Европейски здравен съюз, на 11 ноември 2020 г. ЕК предложи нова рамка на ЕС за здравна сигурност въз основа на опита си с CОVID-19. Пакетът включва три законодателни акта - за засилване на ролята на Европейската агенция по лекарствата, за удължаване на мандата на ECDC и предложение за регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето.

ЕП одобри единното зарядно за смартфони и таблети, то става реалност през 2024 г.

Единно зарядно устройство за всички мобилни телефони и таблети - това гласува Европейският парламент днес и обяви, че се очаква до края...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Здравеопазване

Всеки десети преболедувал COVID...
Лек ръст в броя на новите случаи...
Без пунктове за ваксиниране срещу...
Доц. Ангел Кунчев: Сега очакваме...
Пловдивска болница осъди НЗОК...
Спад в броя на новите случаи на...
Смениха номера на националната...
ВМА отбелязва 131 години от създаването...
Лек ръст в броя на новите случаи...
Предложение: Безплатни ваксини...
Директорът на проекта за медицинска...
Новите случаи на коронавирус...

Последни новини