Ловеч

Кметът на Тетевен: Няма да вдигаме местните данъци и такси

1581

Дали местните данъци в Тетевен ще бъдат вдигнати, какви са предстоящите проекти, които ще се изпълняват в града и с кой университет ще си сътрудничи общината - на всички тези въпроси отговаря в интервю пред https://zetramedia.com/ кметът д-р Мадлен Бояджиева.

–Планирате ли повишаване на местните данъци и такси през следващата година и каква е събираемостта им към момента?

-И през 2022г. в община Тетевен няма да има повишение на данъците и на такса смет. Припомням, че те не са променяни от 2016 г. Отчитам икономическата криза, която настъпва и трудностите, пред които ще се изправят хората. Считам, че евентуално повишаване на данъците няма да повиши значително приходите и че трябва да насочим усилия към събиране на дължимите данъци от възможно повече данъкоплатци. За съжаление има граждани и фирми, които на са плащали задълженията си години наред. Гражданите трябва да знаят, че освен права имат и задължения, които трябва да изпълняват съвестно.

Активно работим за увеличаване на събираемостта и за събиране на просрочените задължения и мисля, че можем да се поздравим с добри резултати. Въпреки пандемията и редица други фактори, трябва да отбележим, че за деветмесечието на 2021г. събраните приходи от данъци и от такса битови отпадъци са близо 2 660 000 лв., което почти се равнява на събраните средства за цялата 2020 г., както и на тези от цялата предходната 2019г. Бележи се тенденция и за повишаване на събираемостта при недоборите/непостъпили плащания от данъци и такси от предишни години/, като само до 30 септември 2021 г. са събрани 530 570 лв., а за сравнение през цялата 2020 г. са събрани 488 хил. лв., за 2019 г. събраната сумата е 517 хил. лв.Мисля, че това е добре свършена работа, с която можем да се похвалим.

–Кои са основните обекти в инвестиционната програма на Общината за 2021 г. и на какъв етап е тяхното изпълнение?

- Един от нашите приоритети като общинското ръководство е подобряване на техническата инфраструктура. Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2021 г. е на обща стойност 11 039 375 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 5 363 992 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 5 675 383 лв. Трябва да отбележа, че програмата обхваща обекти както в град Тетевен, така и във всички останали населени места на общината.

Към този момент повече от обектите са готови, а останалите са в процес на работа. Един от ключовите проекти в град Тетевен е продължаването на пешеходната зона по главната улица на града, ул. „Иван Вазов“ и оформяне на паркинг и зелени площи на площад „Първи ноември“. По този обект активно се работи и ще бъде завършен в предвидения срок.

Друг основен обект е ул. „Отец Паисий“ в кв. Полатен, която до този момент не беше асфалтирана. Това е една от най-дългите улици в квартала – 648 м. Тук се извършва основен ремонт, като вече са изградени подпорни стени, направени са тротоари и бордюри, както и отводнителни съоръжения, а съвсем скоро ще бъде положена и асфалтовата настилка.

По ул. „Иван Фурнаджиев“ в гр. Тетевен бяха подменени водопроводната и канализационна мрежа, вече е изградено уличното трасе и е поставена бетоновата настилка, като остава да бъдат извършени финални строителни дейности. По-рано през годината основно бе ремонтирана и ул. „Лечо Гайдаря“ в града.

Значителен ремонт бе извършен и на моста в кв. Пеновото, който е строен през 70 години, а сега бе направен първият му ремонт оттогава. Бе подменена бетоновата замазка, положи се нова асфалтова настилка, като се поставиха нови тротоарни блокове и парапети. Обектът е връзката на живущите в един от големите ни квартали с главния път към центъра на града. Съвсем скоро мостът бе отворен за движение.

Други новоасфалтирани улици са „Извора“ в с. Български извор, „Христо Кърпачев“, „Юри Гагарин“ и „Иван Туйков“ в с. Глогово, „Найден Стоянов“, „Гецо Атанасов“ и „Илия Пандурски“ в с. Гложене и „Равна“ в с. Голям извор. На всички тях бе извършен основен ремонт. Основни ремонти бяха направени и на улиците „Хан Крум“ в с. Черни Вит, „Пангарата“ и „Филип Тотьо“ в с. Рибарица. Предстои основният ремонт и на ул. „Ал. Стамболийски“ в Галата и улиците „Люляк“, „Ал. Стамболийски“ и „В. Левски“ в Градежница.

Направихме ремонт и на стъпалата на ул. „Симеон Куманов“, водещи към една от забележителностите на града ни – манастира „Свети Илия“. Бяха оформени алеи, изградена бе ограда и стъпала в новата част на гробищния парк в Тетевен.

Построихме две нови детски площадки в гр. Тетевен и с. Дивчовото, за които Община Тетевен получи финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Бяха извършени дейности по реновиране и на други детски площадки на територията на града.

В курорта Рибарица започнахме изграждане на тротоари с дължина близо 4 км. Завършва Ремонтът на главния път Тетевен – Рибарица и тротоарите ще придадат завършен вид на този път, осигурявайки една съвременна визия на планинския ни курорт и разбира се, по-голяма сигурност за пешеходците.

Като превенция от наводнения в с. Глогово, в рисков участък, бяха изградени подпорни стени от двете страни на реката с обща дължина близо 330 м.

В инвестиционната програма влиза и ремонт на покривните конструкции на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен, на училището в с. Глогово и в с. Български извор, както и на детската градина в с. Глогово.

Направен бе частичен ремонт на водопроводната мрежа в Галата, Градежница, Голям извор, Васильово и Тетевен. Изградени са водостоци и отводнителни съоръжения, а в гр. Тетевен е извършен и текущ ремонт на канализационната система. В процес на изграждане са резервоари за питейна вода в селата Галата и Глогово.

В НЧ „Хаджи Генчо“ в Тетевен предстои да започне построяване на помещение за хранене – нова свободностояща сграда в границите на парцела, която ще осигури място за хранене на 60-70 деца.

–Видяхме, че са поставени камери на множество места в град Тетевен. Това ще осигури ли по-голямо спокойствие на гражданите?

През изминалите месеци изградихме съвременна и модерна система за видео наблюдение с оптично трасе, която на този етап включва 46 камери, разположени на възлови места. Две от камерите се намират на входа и изхода на град Тетевен и имат функцията да записват регистрационните табели на автомобилите. Останалите 44 устройства са монтирани на ключови точки като централната градска част, пешеходни зони, кръстовища и други публични площи. Камерите са с разделителна способност, осигуряваща високо качество на изображението.

Сигурността на гражданите е сред ключовите приоритети в нашата работа и считам че новата система за видеонаблюдение ще осигури по-високо ниво на защита и превенция на престъпленията и ще има важна роля за разкриване на престъпления, при случаи на пътно-транспортни произшествия, за противодействие на престъпността, за опазване на обществения ред и сигурност.

През следващата година имаме намерение да надградим системата с допълнителни камери, за да обхванем още по-голяма част от града.

–Наскоро получихте две награди за „Успешно популяризиране на българските традиции и обичаи“ и за „Принос в развитието на местното самоуправление“, разкажете ни повече за тях.

За мен бе чест да получа тези награди, които са признание за труда на ръководния екип на Общината и на цялата Общинска администрация през последните години. Това ми дава увереност и самочувствие, че вървим в правилната посока и че резултатите от свършената работа са видими.

Благодаря на Националното сдружение на общините в Република България Персоналната награда за „Принос в развитието на местното самоуправление“, за оценката на моята работа и за признанието. Тази награда е плод на усилена работа, постоянство и стремеж към развитие на местната власт и на община Тетевен в интерес на гражданите. Тя е резултат и от добрата работа на Общинската администрация и успешното взаимодействие и подкрепа на Общинския съвет.

Община Тетевен бе удостоена и с наградата „Успешно популяризиране на българските традиции и обичаи“ за 2021 г. от медийна компания „К и П Адвъртайзинг“, издател на списание Дестинация България. Тази награда е оценка и признание за труда на Общинска администрация през последните години за развитието на туризма, възраждане на местните традициите и обичаи, както и за нашите партньори – кметствата и читалищата на територията на общината. За нас като местна власт е важно да развиваме туризма, да възраждаме местните традиции и обичаи, както и да запазим идентичността на община Тетевен. Затова не е случайно, че основни акценти от културните програми в общината са празници, в които освен чисто развлекателния елемент се чувства и вековният дух на балканджиите – тетевенци – с техния бит и поминък, с тяхното родолюбие.

–Наскоро подписахте меморандум за сътрудничество с УНСС. Разкажете ни за какво включва той и има ли и други университети, с които си сътрудничите?

Преди дни подписахме меморандум за сътрудничество между Община Тетевен и Университета за национално и световно стопанство. За нас сътрудничеството с УНСС ще бъде изключително полезно, защото имаме нужда както от квалифицирани специалисти за общинската администрация, публичния сектор, горското и селско стопанство, така също и от проучвания и изследвания в различни социални направления. Университетът има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите, а стратегиите за устойчиво развитие на местно ниво са неразривно свързани с образованието и бъдещето на младите хора. Меморандумът е за срок от 3 години. Чрез него Общината и УНСС декларират съгласието си за сътрудничество и изразяват готовност и желание за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес. Партньорството ще се реализира и при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация и местното самоуправление, чрез организиране на публични лекции и дискусии, чрез съвместно кандидатстване по проекти и програми, чрез организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, както и обмен на информация.

В началото на годината подписахме и едногодишен договор с Лесотехнически университет (ЛТУ) – София за провеждане на кандидат-инженерен стаж на студенти от специалност „Горско стопанство“ в отдел Управление и стопанисване на общински гори в Община Тетевен. С подписването на договора ние осигуряваме възможност за допълнително развитие и израстване на тези студенти, като подготовка за бъдещата им работа, която може да се окаже именно тук в Тетевен.

Общината е отворена и готова да съдейства винаги, когато става въпрос за предложения, каузи, инициативи, събития и др., носещи своите позитиви за хората, в частност за младото поколение.

Етикети:

Още от Ловеч

Община Ловеч допълни наредбата за прием в детските градини
Завърши ремонтът на улица „Отец Паисий“ в Тетевен
Община Ловеч започва обсъждане на проект на план-сметката за сметосъбиране през 2022 г....
Община Тетевен отбеляза Световния ден на жертвите от катастрофи
Община Ловеч се обяви против готвените от МЗ промени в местната болница
Традиционният Есенен салон в Ловеч отваря врати на 18 ноември

Последни новини

 • Откажете се от тези навици, ако искате да запазите доброто си зрение

  Доброто зрение идва от природата за повечето хора. Без значение дали сте от тези, основната ви задача е да не нараните очите си. Способността ни да виждаме света ясно зависи именно от тяхното здраве. Обаче лошите навици могат да развалят зрението ни. Поради тези 5 фактора рискуваме дори да ослепеем...

 • Късметче според зодията за тази седмица, 29-03 НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ

  Овен Колкото по-горчиво е миналото, толкова по-сладко е бъдещето. Телец По-добре под властта на закона, отколкото под тази на индивида. Декември ще бъде особено труден за тези 6 зодии Близнаци Учеността е сладкият плод на горчивото дърво. Рак И от врага на много нещо може да се научи мъдрият...

 • 10 Не!Ща, които да се заложат в Радевата Конституция

  Радомирската република е в аналите на историята, но Румен Радев заяви, че ще предложи промени в Конституцията и de facto ще се роди една Радева република. Ето какво ни предстои: 1. Конституционният съд се разформирова и се заменя от панел телевизионни звезди с опит в реалити формати, Съдебен спор ...

 • Какви са разликите между антителата след преболедуване и след ваксинация срещу COVID-19

  Преболедувалите COVID-19 изграждат антитела срещу всички антигени на вируса, докато антителата, които се образуват след ваксинация, са насочени единствено срещу протеиновите шипчета на вируса. Антителата, изградени в резултат на ваксинация, не допускат навлизането на вируса в клетката гостоприемник....

 • Корнелия Нинова: "Продължаваме промяната" не са новата левица

  Остава ни още седмица работа по програмата за управление. Тази седмица проведохме важни разговори, предстои и лидерския такъв. Това заяви Корнелия Нинова, лидер в оставка на БСП. "Важно е да има управление, за да изведем България от кризите, както и да продължим разграждане на досегашния модел на уп...

 • Бруталните тупаници, с които Пулев прати Мир в страната на сънищата (ВИДЕО)

  Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев направи зрелищно завръщане на ринга след едногодишна пауза след поражението от Антъни Джошуа в Лондон през декември 2020 година.  Родният представител се впусна в ново приключение, наречено "Триад Комбат", и още в първия си двубой прегази съперника си...

 • Какви са ползите от веганството за здравето

  Веганската диета става все по-популярна и то не само по морални причини. Редица проучвания потвърждават, че растителната диета има голямо влияние върху здравето. Веганството е вид диета, която изключва консумацията на съставки от животински произход. Въпреки, че някои може да мислят, че е трудно и ...

 • Дянков за преговорите за съставянето на кабинет: Безспорно ще е трудна коалиция

  Има огромни разлики между евентуалните партньори, коментира още бившият финансов министър „Смятам, че през декември вече ще имаме кабинет. Подготвянето на новата, макар и широката за България коалиция, върви добре”. Това коментира в интервю бившият финансов министър Симеон Дянков. &bdq...

 • Никога не казвайте това, когато оставите колата си в сервиз

  Хората, които ни най-малко разбират от коли, винаги се доверяват на майсторите в автосервизите. Това не е кой знае какъв проблем, тъй като няма как да сме вещи във всяка една област. Все пак затова си има специалисти, които да ни съдействат и да направят така, че повредата на превозното ни средство ...

 • КЪСМЕТЧЕ за декември 2021 според зодията

  Вижте какво е вашето късметче за ДЕКЕМВРИ 2021 според зодията. Вярвайте силно и само хубави неща ще ви се случат през последния месец от тази година. Овен Вярвайте в невидимото, защото съдбата има големи планове за вас през този месец. Телец Здраве ще имате през този месец, а това е най-важно,...

 • Зодиите, които са обречени на страдание през ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Очаквахте и разчитахте на резултат този месец, който просто не би могъл да бъде възможен, и отдадохте огромно значение на цялото това нещо да върви по плана ви. Няма да стане по вашия начин - не и този декември. Има твърде много мнения, за да ви попречат на това, което наричате успех. Въздушн...

 • Светлина в тунела: Наши лекари тестват хапче срещу COVID-19, ефективността му е 90%

  Български лекари участват в изготвянето на лекарство срещу COVID-19. Един от тях е доктор Иван Малкодански. Той е само на 34 години, но вече е преподавател в Медицинския университет в Плевен. Преди девет години завършва медицина. През март защитава научна степен доктор по медицина. Анестезиолог е в ...

 • 3 храни, които ще ви избавят от мазнините в корема

  Мазнините в областта на корема са най-упорити за сваляне. Но и най-опасни за здравето ни. За да може процесът на отслабване да протече възможно най-бързо, е необходимо да спазвате специален режим на двигателна активност и да заложите на специална диета. Не всеки знае, че протеиновите, безсолните и ...

 • Изнесени ваксинационни пунктове и днес

  Изнесени ваксинационни пунктове и в неделния ден. В част от областите раздават и подаръци. София: На 27.11 (събота) и 28.11 (неделя) ще работят следните изнесени имунизационни пунктове:- ж.к. Дружба, Културен дом, с работно време 9 ч. – 16 ч. - The Mall, с работно време 13 ч. – 18 ч....

 • Проф. Аргирова за Омикрон: Изключително заразен е, само ваксините могат да го спрат

  Новият щам на COVID-19 – Омикрон, се разпространява около 3 пъти по-бързо от предишните. Това сочат последните данни, които са получени от Южна Африка тази нощ проф. Радка Аргирова, член на експертния съвет към министъра на здравеопазването. По думите ѝ засегнати са предимно млади хора и невак...

 • 21 невероятни факта за света, които не сте чували

  Светът около нас е колкото познат, толкова и тайнствен. Чудати и малко известни факти, изглеждащи невероятно, могат да преобърнат представите ви за него и да обогатят знанията ви с любопитна информация. Обзалагаме се, че нямате представа кое е животното с три сърца и на какво се дължи блясъкът на п...

 • Няма да повярвате как са изглеждали тези 17 звезди преди (СНИМКИ)

  Промените са нормални и дори необходими за хората от шоубизнеса, които винаги търсят нещо ново. Но понякога трансформациите, през които преминават, са толкова драстични, че е наистина трудно да ги разпознаем на старите им снимки. Годините си оказват влиянието, а също така корекциите, на които се под...

 • Лидерите Милан и Наполи продължават ожесточения спор в Серия А

  След 13 мача в италианската Серия А отборите на Милан и Наполи продължават да се движат плътно залепени един за друг на върха в подреждането. В последните четири кръга двата тима записват идентични резултати, с което никой не успява да се откъсне еднолично на първото място. В последните два мача об...

 • Зодиите, които са обречени на страдание през тази седмица, 29-03 НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ

  СКОРПИОН Това, което ще получите, е серия от тестове, които или трябва да преминете, или ще останете на нивото, на което сте в момента или дори по-надолу. Не се отказвайте и не спирайте да се движите, защото това може да е пагубно за вас не само през тази седмица, но и в дългосрочен план. 4 зодии,...

 • В какви цветове да украсим елхата, ако искаме да имаме пари и късмет

  Всяка година преди Коледа украсяваме елхата. Всеки сам избира в какви цветове да декорира дръвчето, според собствените си вкусове и предпочитания. Има хора, които залагат на по-изчистена визия и такива, за които е важно коледното дръвче да бъде отрупано с играчки и гирлянди в различни цветове. Спор...