НА ЖИВОВойната в Украйна

Кредитите на домакинствата у нас стигнаха близо 32 млрд. лева

1407

Кредитите на домакинствата у нас нараснаха до близо 32 млрд. лева благодарение на високия интерес на полето на жилищните и потребителските заеми.

Сумата на всички банкови кредити на домакинствата в България нараства с 15.1% на годишна база до общо 31.98 млрд. лева към края на месец август тази година, сочат данните на Българската народна банка. Темпът на растеж се засилва спрямо предходния месец, когато годишното увеличение възлизаше на 14.9%. Така размерът на кредитите на домакинствата (включително НТООД) вече се равнява на 20.7% от брутния вътрешен продукт на България.

Жилищните кредити заемат най-висок дял от кредити на домакинствата. През август ипотечните кредити у нас нарастват с 18% на годишна база до общо 15.58 млрд. лева. Наблюдава се минимално забавяне в годишния темп на растеж спрямо предходния месец юли, когато повишението бе 18.2% за година.

Заемите за жилище стават все по-евтини

Потребителските заеми засилват годишния темп на растеж до 13.5% (+13.1% през юли), като достигат 14.76 млрд. лева към края на месец август.

На годишна база заемите обозначени като „други кредити” нарастват с 1% (1.1% годишно понижение през юли), като достигат 394 млн. лева към края на разглеждания месец.

Общата сума на кредитите на неправителствения сектор у нас достига 77.84 млрд. лева към края на август, като нараства с 13.9% на годишна база (+13% месец по-рано). Това се равнява на 50.4% от БВП на България.

Заемите на нефинансовия бизнес скачат с 12.1% спрямо същия месец на миналата 2021 година до общо 40.11 млрд. лева. Преди месец годишното увеличение бе по-слабо – ръст от от 11% на годишна база.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5.749 млрд. лв. (3.7% от БВП) в края на август 2022 година. В сравнение с август 2021 г. те се увеличават с 20.7% (17.7% годишно повишение през юли 2022 година).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 200.6 млн. лева. На годишна база продадените кредити9 от Други ПФИ са 200.7 млн. лв. (в т. ч. 7.3 млн. лв. през август 2022 г.), а обратно изкупените кредити – 0.1 млн. лв. (през август 2022 г. няма обратно изкупени кредити).

Депозити

Депозитите на граждани и бизнес също вървят във възходяща посока. В края на август 2022 г. депозитите6 на неправителствения сектор достигат 110.315 млрд. лева (71.4% от БВП), като годишното им увеличение е 10.9% (10.3% годишно повишение през юли 2022 година), сочат данните на БНБ.

Депозитите на нефинансови предприятия са 37.919 млрд. лв. (24.5% от БВП) в края на август 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 21.3% (18.2% годишно повишение през юли 2022 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12.5% на годишна база през август 2022 година (2.8% годишно повишение през юли 2022 г.) и в края на месеца достигат 3.672 млрд. лв. (2.4% от БВП).

Депозитите на домакинства (включително НТООД) са 68.724 млрд. лева (44.5% от БВП) в края на август 2022 година. Те се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2021 г. (7% годишен ръст през юли 2022 година).

 

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

Бизнесът тегли все повече кредити заради поскъпването на материали и суровини

Поскъпването на енергоносителите, суровините и материалите накараха бизнесът да поглежда все по-често към кредитите за да обезпечи дейн...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Финанси

36 млрд. лева достигна дългът...
Очакват дефицит по бюджета от...
Печалбата на банките нарасна...
Директорът на ББР: Заради лоши...
Брутният външен дълг нарасна...
Увеличава се делът на необслужваните...
НАП: Няма срок за подаване на заявления...
БНБ определи осем банки за други...
Лихвите по депозитите започнаха...
Регулаторите по света насочват...
Росен Карадимов: Големи фирми...
Жилищните кредити минаха 16 млрд....

Последни новини