НА ЖИВОВойната в Украйна

Печалбата на банките нарасна с 500 млн. лева за година

1134

Печалбата на българската банкова система нараства с 40.9% на годишна база до общо 1.72 млрд. лева към края на месец октомври тази година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, за първите десет месеца на миналата година, нетната печалба на банките у нас възлизаше на 1.22 млрд. лева или с 500 млн. лева по-малко спрямо настоящия резултат.

Приходите от лихви на банковата система достигат 2.87 млрд. лева към края на октомври, което представлява увеличение от близо 15% на годишна база. Нарастването на приходите от лихви отразява високата кредитна активност на банките през последната година, особено забележима на полето на жилищното кредитиране.

Разходите за лихви на банковата система възлизат на 301 млн. лева към края на десетия месец на тази година, като нарастват с 25% на година база. Въпреки нулевите лихви по депозитите, непрестанното нарастване на сумата, съхранявана по тях, води и до покачване на разходите за лихви на банките. Очакванията са лихвите по депозити и кредити да тръгнат нагоре в резултат на затягането на паричната политика от страна на Европейската централна банка, като конкретно при депозитите подобна тенденция вече започва да се забелязва.

Приходите на банковата система от такси и комисиони възлизат на 1.45 млрд. лева за първите десет месеца на тази година. Постъпленията по този канал нарастват с 20% на годишна база или с 243 млн. лева спрямо същия период на миналата 2021 година. Увеличението при тези приходи кореспондира с покачването на банковите такси както за гражданите, така и за бизнеса през последната година. Частично обяснение може да се търси и във високата кредитна активност, която също допринася за по-високите постъпления от такси и комисиони.

Разходите за такси и комисиони на банките у нас достигат 252 млн. лева към края на октомври тази година, като нарастват спрямо същия период на 2021 година, когато са възлизали на 192 млн. лева.

Активите на банковата система към края на месец октомври възлизат на 151 млрд. лева. За сравнение, преди 12 месеца нивото им бе 133.5 млрд. лева.

Размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на октомври 2022 г. е 367 млн. лв., или с 61 млн. лв. (14.1%) по-малък от този за същия период на миналата година, съобщават от БНБ.

Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 670 млн. лв. на месечна база през октомври (0.8%) до 84.6 млрд. лева. През отчетния месец нарастват кредитите за домакинства (с 368 млн. лв., 1.1%), за други финансови предприятия (със 177 млн. лв., 2.9%), за нефинансови предприятия (с 84 млн. лв., 0.2%), както и тези за сектор държавно управление (с 41 млн. лв., 4.3%).

Спрямо края на септември депозитите в банковата система нарастват с 1.9 млрд. лв. (1.5%) до 130.0 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинства (с 601 млн. лв., 0.8%), на нефинансови предприятия (с 457 млн. лв., 1.1%), както и при тези на кредитни институции (с 930 млн. лв., 12.6%) и на сектор държавно управление (с 58 млн. лв., 1.6%). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (със 183 млн. лв., 4.6%).

Още: Теглим все повече кредити за суми над 100 000 лева

Печалбата на банковата система достигна 1.5 млрд. лева

Печалбата на българската банкова система възлиза на 1.499 млрд. лева за първите девет месеца на тази година, сочат данните на Българска...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Финанси

Стана ясно с колко се повишиха...
Турската лира достигна ново рекордно...
Финансисти обясниха какво печелим...
Лихвите по потребителските кредити...
Финландия с първата и единствена...
Европейската централна банка...
Агенция „Митници“ отчете рекордни...
37 млрд. лева достига дългът на...
Нов ръст на основния лихвен процент...
Бюджетът с дефицит от около 2.9%...
Печалбата на банковата система...
Лихвите по кредити и депозити...

Последни новини