НА ЖИВОВойната в Украйна

Питейната вода в Стара Загора с влошено качество

1264

Две предписания заради влошено качество на питейната вода издаде РЗИ – Стара Загора до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  в града. РЗИ извършва регулярен мониторинг при крана на потребителя на територията на област Стара Загора, във връзка с множество подадени относно влошеното качество на питейната вода в град Стара Загора", съобщиха от контролния орган.

В периода 26 септември – 30 септември, служители на РЗИ – Стара Загора взеха проби от 11 пункта в Стара Загора, разположени в различни зони за водоснабдяване в града.

В три от пунктовете резултатите от направения анализ показаха отклонения от изискванията за качеството на водата по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За предприемане на незабавни мерки са издадени две предписания до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

В условията на извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа на територията на Стара Загора, Регионална здравна инспекция изиска от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора информация, относно предприетите конкретни действия по отношение на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В отговор на писмото от „Водоснабдяване и канализация“ увериха, че се спазват всички мерки както от страна на държавното водоснабдително дружество, така и от фирмите изпълнители на строителните дейности.

На 3 и 4 октомври РЗИ – Стара Загора извърши повторен мониторинг за проследяване на качеството на водата, предоставяна на населението в град Стара Загора. Към настоящия момент отклонения не са констатирани.

Във връзка със създалата се обстановка, относно извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа в Стара Загора, РЗИ ще продължи да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно битови цели в областта.

МОСВ: В язовирите има достатъчно вода за питейни нужди и напояване

В комплексните и значими язовири има достатъчно вода, за да се гарантират основните потребности за питейни нужди и напояване, въпреки п...

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Още от Стара загора

Здравеопазването в Казанлък...
Община Казанлък е инвестирала...
Община Казанлък кани всички на...
Община Казанлък продължава с...
Прокурор против плана на ЕС за...
 Община Мъглиж с договор за пътни...
Община Стара Загора грейна, озарена...
Диригент: Петко-Стайновите...
Община Казанлък получи отличие...
Община Стара Загора закупи апарат...
Стара Загора с три номинации в...
Започнаха Петко-Стайновите...

Последни новини