Азия

Водородът - засилващата се тенденция в енергийната трансформация

2130

Глобалната енергийна система се влошава и ни приближава към климатична катастрофа. Изкопаемите горива се намират в екологична и икономическа задънена улица. Непосредствените последици от войната в Украйна върху цените на енергията са още един предупредителен сигнал. Единственото устойчиво бъдеще е това на възобновяемите енергийни източници. Замърсяването с горива трябва да се прекрати възможно най-скоро, преди да е унищожило единствения ни дом - нашия свят. Преходът към възобновяема енергия трябва да се ускори.

Това бяха посланията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш в изказването му относно доклада на Световната метеорологична организация за състоянието на глобалния климат през 2021 г.

Поредиците от кризи от световен мащаб многократно подчертаха спешната необходимост от ускоряване на глобалния енергиен преход. Докато събитията от последните години подчертават разходите за световната икономика при една централизирана енергийна система, която е силно зависима от изкопаемите горива, цените на петрола и газа се изкачват до нови висоти, а кризата в Украйна повишава нивата на тревога и несигурност.

Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) продължава да предупреждава, че понастоящем около 3,6 милиарда души живеят в среда, която е силно уязвима от изменението на климата.

Краткосрочните мерки за решаване на неотложни проблеми трябва да бъдат съпроводени с решителна насоченост към успешен енергиен преход в средносрочен и дългосрочен план. Днес правителствата са изправени пред предизвикателството да се справят с привидно противоречивите програми за енергийна сигурност, устойчивост и икономична енергия за всички, разказва "Сабах".

Около 80 % от световното население живее в държави, в които енергията се внася. С изобилието от възобновяем потенциал, който все още не е използван, този процент може да бъде намален значително. Подобна дълбока промяна би направила държавите по-малко зависими от вноса на енергия чрез различни варианти на доставка и би спомогнала за изолиране на икономиките от големите колебания в цените на изкопаемите горива. Този път ще генерира освен това работни места, ще намали бедността и ще подкрепи една приобщаваща и безопасна за климата световна икономика.

Поради тази причина разработването и прилагането на процеси за преобразуване на енергия от възобновяеми източници е необходимо, за да се намали зависимостта от запасите от изкопаеми горива и да се контролират парниковите газове в атмосферата. Изследванията показват, че увеличаването на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници е изключително важно и че прекъсванията и географските ограничения могат да бъдат преодолени чрез подобряване на процесите на преобразуване на възобновяемата енергия и процесите на нейното съхраняване.

След първата нефтена криза през 70-те години на миналия век икономическото развитие се влияе пряко от достъпа до безопасни енергийни източници, особено в промишлеността. За да се посрещнат енергийните нужди за устойчив икономически растеж, са необходими иновативни енергийни системи, които осигуряват надеждни, рентабилни и чисти доставки. Такива енергийни системи са от съществено значение за устойчивия икономически растеж - от нови възможности за заетост и износ до други предимства на индустриализацията.

В това отношение има една обещаваща област: водородът. Леснодостъпен, водородът напоследък привлича голямо внимание с ускоряването на проучванията и приложенията на възобновяемите енергийни източници в съответствие с Конференцията на ООН по изменението на климата - COP26, проведена в Глазгоу миналата година.

Проучванията показват, че световното лидерство в областта на водородните енергийни системи има потенциално ключова роля за създаването на по-добри работни места - от иновативните научни изследвания и разработки до поддръжката и експлоатацията. В това отношение водородът се счита за ключов въпрос за постигането на тази цел, тъй като декарбонизацията на енергийната система е пътят за постигане на настоящите климатични цели и ограничаване на повишаването на температурите в съответствие с целите за нулеви нетни емисии.

Но за да може да играе такава роля, производството на водород също трябва да е без емисии.

50 нюанса на водорода

Водородът има потенциала да осигури икономически жизнеспособни, финансово перспективни, социално изгодни и енергийно ефективни решения на проблемите, свързани с постоянно нарастващото глобално търсене на енергия, включително глобалното затопляне. Въпреки че е най-разпространеният елемент на Земята, той не е свободно достъпен в молекулярна (или функционална) форма, а по-скоро се намира в други съединения (вода, изкопаеми горива, амоняк, биомаса и др.). По тази причина съществуват различни техники за производство.

В зависимост от технологията на производство на водород се използва терминология с цветни кодов - сив, розов, зелен и син. Най-широко използваният водород е синият, получен чрез парен реформинг на метан, комбиниран с улавяне на въглерод; след това електролитен водород (жълт водород), който се произвежда чрез нисковъглеродна електроенергия, и след това електролитен водород (зелен водород), който се произвежда чрез напълно възобновяеми източници.

Зеленият водород се основава на производството на универсално, леко и силно реактивно гориво чрез химичен процес, известен като електролиза без да се отделя въглероден диоксид в атмосферата и се получава електрически ток от напълно възобновяеми източници.

Зеленият водород се счита за най-подходящ за напълно устойчив енергиен преход.

Зелен срещу чист водород

Чист водород не означава непременно, че водородът не отделя емисии: Зеленият водород не съдържа въглерод, докато другите видове водород все още могат да отделят парникови газове.

През последните години водородът излезе на преден план като потенциална липсваща част от пъзела на чистата енергия. Все повече държави вече имат национална пътна карта или стратегия за водорода, а значителна част от стимулите и фондовете за възстановяване по COVID-19 са посветени на ускоряване на работата по водорода. На COP26 в Глазгоу 32 държави и Европейският съюз се споразумяха да работят заедно за ускоряване на разработването и внедряването на чист водород, като беше постигнато съгласие, че до 2030 г. в световен мащаб може да се използва достъпен възобновяем и нисковъглероден водород.

Чистият водород се изтъква като бъдещото гориво на ЕС и обещава да осигури много въглеродно неутрална енергия до 2030 г. В този контекст се посочва, че той ще захранва товарните превозни средства за дълги разстояния, самолетите, производството на стомана и ще отоплява домовете. Но природозащитниците са скептични.

Силвия Пасторели, активист на "Грийнпийс" в областта на климата и енергетиката, обяснява недостатъците с прости думи: "Не можем да преодолеем климатичната криза, като консумираме същото количество енергия и просто изгаряме различни горива. Пестенето на енергия, промяната в използването на енергията и отоплението, транспорта и електрификацията на индустрията трябва да бъдат в центъра на нашите енергийни планове."

Въпреки че понастоящем производството на син водород е по-евтино от това на зелен, изследователите подчертават, че това може да се промени, когато електролизерите, използвани за производството на зелен водород, навлязат в масово производство.

С новите проекти за популяризиране на водорода, които стартират всеки ден, нещата се развиват бързо и държавите разработват стратегии за създаване на пазари на зелен водород. Стартиращи предприятия и изследователи работят по цялата верига на стойността на водорода. Ето защо, докато продължават интензивните проучвания и изследвания на въпросителните, свързани със зеления водород, държави като Австралия стават свидетели на водородна експлозия.

Използване на водород

Водородът има широк спектър от промишлени приложения - от рафинирането на водород до нефтохимията и производството на стомана. Подобно на природния газ, водородът може да се съхранява дълго време и да се транспортира на значителни разстояния по тръбопроводи или да се транспортира след преобразуване в течни органични носители на водород, амоняк или втечнен водород.

Знаем, че през следващите години ще се нуждаем от иновативни енергийни източници, усъвършенствани енергийни системи и подобрена инфраструктура, за да посрещнем нарастващите енергийни нужди по устойчив начин. Смята се, че водородът е в състояние да отговори на тази нужда, може да осигури подобрена ефективност и надеждност, може да се произвежда от голямо разнообразие от местни източници и използването му може да доведе до нулеви или ниски емисии на замърсители, включително парникови газове. В резултат на това водородът заема централно място като енергиен носител, способен да поддържа незамърсяваща, надеждна и евтина енергийна система, която може да обогати икономиката, без да вреди на околната среда или на енергийната сигурност.

Водородна икономика

Продължаващият енергиен преход е на безпрецедентно ниво поради мащаба си и дълбокото си въздействие върху установените социално-икономически, технологични и геополитически тенденции по света. В съчетание с енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници понастоящем са водещи за цялостната глобална енергийна трансформация

Водородът вероятно ще повлияе на географията на енергийната търговия и ще продължи да регионализира енергийните отношения. Това е така, защото докато разходите за възобновяема енергия намаляват, разходите за транспортиране на водорода засега са все още високи и получената геополитическа карта вероятно ще покаже все по-голяма регионализация в енергийните отношения. Възобновяемата енергия може да се използва във всяка страна и да се изнася в съседни държави чрез кабели за пренос на електроенергия от възобновяеми източници. Освен това водородът би могъл да улесни генерирането на възобновяеми енергийни източници на дълги разстояния чрез тръбопроводи и кораби, като по този начин отключи неизползваните възобновяеми ресурси в отдалечени места.

Като се има предвид, че водородът може да се произвежда на конкурентни цени на много места, стратегиите за водорода, които включват планове за внос и износ, показват, че трансграничната търговия с водород ще се увеличи значително в повече от 30 държави и региони. Достъпът до водород често може да се разглежда като елемент на енергийната сигурност и общата национална устойчивост, особено за отрасли, в които други решения не са жизнеспособни или икономически изгодни.

Износителите на изкопаеми горива виждат в чистия водород привлекателен начин за диверсификация на икономиките си. Много от съществуващите износители се насочват към чистия водород, за да развият нови експортни отрасли.

Кадри: iStock

Shell изгражда най-големия завод за производство на зелен водород в Европа

Енергийният гигант Shell заяви в сряда, че ще започне изграждането на завод за зелен водород в Ротердам, Нидерландия. Компанията твърди...

Етикети:

Още от Азия

Бягството на руснаците: защо избират Казахстан
В Дагестан обявиха началото на партизанско движение срещу мобилизацията
Япония: Как постигат дълголетие не само в здравето, а в семейния бизнес
Закъсали руски бегълци от мобилизацията намериха подслон в кинотеатър в Казахстан (СНИМКА)...
И Казахстан няма да признае т.нар. референдуми в окупирана Украйна
Казахстанските граничари хванаха в степта руснаци, бягащи от мобилизацията (СНИМКА)...

Последни новини

 • Жертвите на стрелбата в Ижевск достигнаха 17 души

  Броят на загиналите след стрелбата в училище в Ижевск достигна 17, включително 11 деца. Това беше съобщено на журналисти от пресслужбата на правителството на Удмуртия. „Според Следствения комитет на Русия са загинали 17 души, включително 11 деца и шестима възрастни“, казаха от пресслужб...

 • Виц на деня:Мъж отива на лов. Жена му го пита:

  Мъж отива на лов. Жена му го пита: - Скъпи, по какво ще стреляте днес? - По елени... - Добре, внимавайте да не се избиете!...

 • Виц на седмицата:В кабинета на диетолога:

  В кабинета на диетолога: - Докторе, много искам да отслабна! - Няма проблем! Знам страхотна диета - всеки ден ще тичаш от София до Перник и за няколко месеца ставаш фиданка. - Ееее, айде сега, докторе, няма ли някакъв по-лесен начин? - Амии... има. По 3 пъти на ден да правиш любов с жена си. - ...

 • САЩ обявиха гражданска помощ за Украйна в размер на 457,5 млн. долара

  САЩ ще предоставят 457,5 млн. долара нова гражданска помощ за сигурността на Украйна, съобщи днес държавният секретар Антъни Блинкън, цитиран от Ройтерс. Помощта има за цел да подпомогне украинските правоприлагащи и наказателноправни органи, се казва в изявлението.  По-рано днес преговарящите ...

 • НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 27.09. - Русия изпраща новомобилизираните директно на фронта

  Изминаха 7 месеца от старта на войната в Украйна. За тази половин година нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като цялата Луганска област беше превзета от руската армия. В Херсонска област виси постоянната за...

 • Прогноза за времето - 27 септември (вторник)

  Във вторник облачността ще се задържи значителна с превалявания, на повече места и по-интензивни след обяд и вечерта. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, в Югоизточна България и на места северно от планините умерен и силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°...

 • За пръв път от края на август: Над 1000 заразени с коронавирус за денонощие

  Броят на новите случаи на коронавирус се увеличи и като абсолютно число, и леко като процент. За пръв път от 30 август насам броят на заразените надхвърли 1000. 1127 са новите заразени за 26 септември, като те бележат ръст от 939 на дневна база, след като в предходния отчет бяха...

 • Съвет за всяка зодия за днес, 27 СЕПТЕМВРИ

  Овен Някои Овни се уповават на досегашни успехи и имидж, ситуацията е динамична, иска бързи и точни решения. Привличайте съюзници. Телец Телците да анализират по-търпеливо и внимателно мотивите на околните, идват какви ли не предложения и съвети.  4-те зодии с КОШМАРНИ връзки Близнаци Пов...

 • Освиркан химн и грозни обиди за националите ни в Скопие (ВИДЕО)

  Близо 20 000 по трибуните на стадион "Тоше Проески" освиркаха мощно българския химн. Това се случи в началото на срещата по футбол между България и Северна Македония в Лигата на нациите в Скопие.  FB_VIDEO1 С изключителна враждебност бяха посрещнати и нашите футболисти. Последваха грозни скан...

 • 12 късметчета с кафето ти за днес, 27 СЕПТЕМВРИ

  1. Всяка случка може да бъде преобразувана в нещо ценно. 2. Вярвайте в мъдростта на интуицията си и на божествения замисъл. 4-те зодии с КОШМАРНИ връзки 3. Искаш ли да бъдеш умен, научи се да питаш разумно, да слушаш внимателно, да отговаряш спокойно и да преставаш да говориш, когато няма повече ...

 • Балийският тигър е обявен за изчезнал животински вид

  Балийският тигър (Panthera tigris balica) е подвид на тигъра, живял някога на остров Бали. Счита се, че последният тигър е убит през 1937 г. Балийският тигър е с най-малки размери от 8-те вида тигри. Част от причините за изчезването му са увеличаване на човешкото население, изсичане на горите за се...

 • Кой има имен ден днес, 27 септември

  На 26 септември имен ден празнуват всички, които носят името Марко и Зина. Най-оригиналните пожелания за имен ден Имени дни през септември 2022 година Свети апостол Марко, наречен Иоан, за когото свети Лука споменава в книгата "Деяния на светите апостоли" (Деян. 15:37) бил поставен от апостолите ...

 • Националите отмъстиха за поругания ни химн, биха Северна Македония в Скопие

  Българският национален отбор по футбол победи с 1:0 Северна Македония в битка за оставане в четвърта урна преди жребия за Евро 2024. Гола за нашите вкара Кирил Десподов в 50-ата минута след бърза българска атака. Победата е втора от два мача за новия сръбски треньор на националите Младен Кръстаич. ...

 • Трифонов за освиркания химн: Така македонците благодарят на ПП, ГЕРБ, ДПС, ДБ и БСП, че ги пуснаха да започнат преговори за ЕС

  "Седя и гледам мача България - Северна Македония, само че гледам празно в телевизора, защото в ушите ми още ехти освиркването на българския химн и крясъците, които въпреки дюдюканията се чуваха много ясно: “Бугари - татари”, “бугарски цигани” и “бугарски пички”. Т...

 • Зодия и астрология: В този хороскоп - всичко, което трябва да знаете, днес, 27 септември

  Любопитни ли сте какво ви очаква днес? Не търсете повече. Вашият най-точен дневен хороскоп е тук. Планирайте внимателно деня си и стойте далеч от неща, които носят негативизъм в деня ви или могат да го развалят. Премахнете непредсказуемостта и знайте точно какво трябва да направите днес - с две дум...

 • Борисов: С освиркването на химна съседите ни не показват, че разбират европейските ценности

  "Респект към момчетата от националния отбор по футбол на България! Така се отстоява достойнството на нацията ни!" Това написа на профила си във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той обаче осъди освиркването на националния ни химн. „Като българин и футболен фен осъждам категорично поруга...

 • 5-те зодии, които правят от мухата слон

  Тъгата и мъката ни завладяват дотолкова, доколкото самите ние им позволяваме. Тези емоции са неизбежни, но можем бързо да ги прогоним от съзнанието си, ако съумеем да се овладяваме. Но понякога звездите, под които сме родени, ни изиграват лоша шега. Според експертното мнение на астролозите има някол...

 • 2-годишно момиченце е в тежко състояние в болница в Пловдив

  2-годишно момиче е прието в тежко състояние в детска хирургия на университетската болница "Свети Георги" в Пловдив. Полицията проверява дали не е било малтретирано, предава БТВ. Състоянието на детето е изключително тежко, то е в кома, лекари се борят за живота му. Според майката, която го е осинови...

 • Алек Болдуин стана татко за осми път (ВИДЕО)

  Алек Болдуин е увеличил семейството си. Съпругата му Хилария го е дарила с още едно дете. 64-годишният актьор и 38-годишната инструкторка по йога са станали родители на дъщеря, която са кръстили Илария Каталина Ирена. "Тя е тук. Ние сме развълнувани да ви представим нашата сбъдната мечта, Илария Ка...

 • 3-те зодии, които могат да скъсат нервите на другите

  Всеки от нас има различна енергия като за част от нея можем да “обвиним” и зодиакалния си знак. Не можем да бъдем харесвани от целия свят, но понякога и зодията ни изгражда подобно отрицателно реноме сред околните. Астролозите споделят, че има няколко зодии, на които хората гледат с недо...