РСЕ: Руски петролни компании тровят Земята с токсични отпадъци

4341
РСЕ: Руски петролни компании тровят Земята с токсични отпадъци
Снимка: iStock

Руски петролни компании незаконно изхвърлят милиони тонове замърсени отпадъци от сондажи - практика, която създава хаос в околната среда, замърсявайки северните реки, които се оттичат в Северния ледовит океан, установи ново разследване на Радио Свободна Европа (РСЕ).

Разследването на руската служба на РСЕ (RFE/RL) установи, че регламентите за надзор върху изхвърлянето на отпадъци от сондажи се нарушават рутинно, като на инспекторите се плащат подкупи, липсват данни от необходимите документи, а големите петролни компании притискат регулаторите за ефективен поглед по друг начин.

„Тази история се повтаря всяка година“, каза източник в петролната индустрия в Ханти-Мансийски автономен окръг, западен сибирски регион, дом на някои от най-големите руски петролни находища. Източникът говори при условие за анонимност, позовавайки се на страхове от възмездие от страна на служители, замесени по въпроса.

Дори когато държавните инспектори разкриват нарушения, те редовно издават беззъби заповеди за компаниите, за да се придържат към закона, но не ги принуждават да почистват замърсените локации.

"Идват инспектори от Москва, тръгват си с куфари с пари и издават заповеди по следния начин: не се изисква премахване на нарушенията, на отпадъците или възстановяване на замърсената тундра. Те казват: „Напишете, че сте заровили боклуците си и продължете да погребвате по същия начин", каза източникът от петролната промишленост на руската служба на RFE/RL, известна на местно ниво като Радио Свобода.

Незаконните сметища за отпадъци на полетата на държавния петролен гигант „Роснефт“ само в района на Ханти-Мансийски автономен окръг биха могли да нанесат щети на околната среда за повече от 8 милиарда долара, според един от трите доклада, поръчани от руското здравно министерство и получени от Радио Свобода, публикувани публично в тяхната цялост за първи път.

Сондите за пробиване използват специализирани течности, които включват масло, вода и други химически добавки, в зависимост от типа на почвата. Средната дълбочина на кладенеца е 3100 метра, въпреки че много от тях са 5 километра или по-дълбоки. Според източници от петролната промишленост сондажите произвеждат около 560 тона отпадъци на 1000 метра. Според данни на руското министерство на енергетиката през 2019 г. в Русия са пробити 28,5 милиона метра, последната година, за която има данни. Това е довело до почти 16 милиона тона отпадъци, според приблизителната средна стойност, дадена от източници от петролната промишленост. Но според руския регулатор на околната среда „Росприроднадзор“, само 5 милиона тона от тези отпадъци са генерирани през 2019 г. - несъответствие, което предполага, че над 10 милиона тона може да са били изхвърлени незаконно.

Екологичните разпоредби изискват токсичните отпадъци от сондажи да бъдат преработвани или изхвърляни в специални депа, които са предназначени да предпазват токсините от преминаване в подпочвените води. В много кладенци в Русия отпадъците се съхраняват наблизо във временни изкопи, известни като съхраняващи езера или „депа за утайки“. В южните райони те обикновено са с дълбочина от 4 до 5 метра. На север обаче, където петролните полета са разположени в заблатената тундра и в зоните съоръжения, които могат да достигнат височина до 4 метра. В зависимост от размера и дълбочината на кладенеца, множество съхраняващи езера за една инсталация могат да заемат обща площ до 2500 квадратни метра. Съгласно разпоредбите, стените и дъното на утайките трябва да бъдат изолирани, за да се предотврати попадането на токсични вещества в подпочвените води и почвата. Но никоя регулаторна агенция, нито на регионално, нито на федерално ниво, не проверява целостта на водоемите или изолационните материали.

„Има много малко данни за изследването на сондажни отпадъци“, каза Иван Блоков, директор на отдела за програми, изследвания и експертиза в Грийнпийс Русия. ”Но има ясни данни за нефтени разливи. Стига есе до засоляване на почвите, потискане на растенията, промени във видовия състав на флората и фауната. И можем да видим колко петрол внасят северните реки в Северния ледовит океан."

Нови технологии

Съветските сондажи за нефт се опитаха да включат западни технологии през 80-те години, но те бяха скъпи, каза Олег Митвол, бивш заместник-директор на „Росприроднадзор“. Вместо това утайките бяха заравяни до кладенците.

През 1998 г. Русия прие закон, който изисква отпадъците да бъдат преработвани и неутрализирани или съхранявани в специални депа.

Според Евгения Кисельова, която е работила в регионалния отдел към Министерството на природните ресурси и околната среда, някои петролни компании, включително ЮКОС на Михаил Ходорковски, са изградили правилно проектирани съхраняващи езера в края на 90-те; някои от тях все още функционират. Към 2015 г., каза Кисельова, в Ханти-Мансйския район има около 10 000 водоема и всяка година се появяват 300 нови.

Служител в петролния сектор в региона, който разговаря сRFE/RL при условие за анонимност, заяви, че петролните компании често занижават броя на своите сондажни площадки и депа. Това твърдение се подкрепя от проверка на „Роснефт“ от „Росприроднадзор“ през 2017 г., която установява, че само на едно от находищата на държавния петролен гигант той е експлоатирал 34 кладенеца без необходимите разрешения.

Източник от петролната промишленост, който работи в района, заяви пред Радио Свобода при условие за анонимност, че не съществува никакво регулиране на незаконно изградени кладенци.

Други страни производителки на нефт се опитват да минимизират екологичните щети от сондажни отпадъци, като отделят почвата от опасните течности. Често срещана техника е изгарянето на запалимите компоненти на сондажните отпадъци. Но това е енергоемко и освобождава замърсяващите емисии в атмосферата. Утайки се изгарят и в Русия, но най-вече това се случва с отпадъци, събрани от нефтени разливи.

Други използвани технологии включват проектиран от Германия процес, който използва ниско налягане за изпаряване на течности и води до относително безвредни емисии. Друг, разработен в Норвегия, е "термично разлагане", при което петролните продукти се отделят от утайките и дори могат да бъдат преработени допълнително в мазут.

Фиктивно изхвърляне на отпадъци

Масовото и систематично погребване на сондажни отпадъци в Русия се извършва също под прикритие за рециклиране.

От 2000 г. на руските сондажи е позволено да използват други „смесени технологии“ за смекчаване на екологичните щети от сондажни отпадъци.

На теория отпадъците се смесват с пясък, цимент и специализиран пянообразен продукт, за да се създаде „строителен материал“, който уж може да се използва за строителство или други промишлени цели. Процесът включва просто смесване на съставките заедно в изкоп, за да "заключи" токсичните материали в инертна форма, която им пречи да изтекат в околната среда. В действителност обаче тази техника съществува до голяма степен на хартия.

Сондажните машини просто покриват отпадъците с пръст, което им струва сравнително малко - 2600 до 3000 рубли ($35-$40) за кубичен метър утайка.

Дори ако сондажите са използвали процеса на „смесени технологии“, вместо просто да покриват отпадъците от сондажи с мръсотия, полученото съединение не би отговаряло на екологичните стандарти.

През май 2010 г. рециклираният строителен материал, известен с търговското наименование "burolit", се провали в тестовете за стандартите, наложени от друг регулаторен орган, отговорен за индустриалния контрол на качеството, „Ростехнадзор“. Тестовете установиха, че в материала са открити петролни продукти в концентрации 12 пъти по-високи от допустимите за общата среда и някои от използваните съставки се оказват канцерогени.

Експертите на „Ростехнадзор“ също стигнаха до заключението през 2010 г., че "буролитът" е неизползваем за строителство на пътища и че дори не е подходящ да изграждането на нови депа за утайки.

Въпреки този факт по-късно „Ростехнадзор“ даде едногодишно одобрение за веществото; през 2015 г. това одобрение беше дадено за втори път.

В началото на 2000-та имаше опити - поне на хартия - да се рециклират отпадъците от сондажи в тухли за използване в строителството. В Ханти-Мансийския охръг, на около 2800 километра североизточно от Москва, Радио Свобода посети едно от най-големите петролни находища в западносибирския регион, където трябваше да бъде инсталирано съоръжение, което се предполага, че произвежда тези тухли. Вместо това обаче токсичните отпадъци просто бяха погребани на мястото.

След няколко проверки „Росприроднадзор“ спечели поредица от съдебни дела, с които нареди на компаниите да премахнат погребаните отпадъци. Неясната собственост върху земята обаче позволи на собствениците да отложат съдебния процес с близо десетилетие. Миналата година арбитражен съд нареди на една от компаниите да плати 3,6 милиарда рубли (49 милиона долара) глоба. Въпреки това тази компания и другите две свързани с нея обявиха фалит.

Въпросните депа за утайки в тези случаи се намират на петролното поле Приобское на 5400 квадратни километра от „Роснефт“. Съд постанови, че само предприятията в несъстоятелност, а не „Роснефт“, са отговорни за замърсяването. Междувременно заровените отпадъци остават в земята, на около 3,5 километра от Об, една от най-дългите реки в света, която се оттича в Северния ледовит океан.

В Северна Русия почти цялото производство на петрол се извършва в защитени водосборни басейни, които са създадени, за да предпазват водните пътища от замърсители.

Доклад от 2019 г. на Националната агенция за метеорологичен мониторинг, „Росхидромет“, установява, че 17 500 тона петролни продукти са се стичали от Об в Карско море, продължение на Северния ледовит океан, същата година. Федерално поръчан доклад установява, че до 90 процента от рибите в басейна на Об имат деформации и хронични дисфункции на тялото, които водят до мутация и изчезване на видовете.

Възстановени земи

В Русия процесът за смекчаване на екологичните щети от токсични сондажни отпадъци включва също система за възстановяване на земя, която е била временно използвана, а след това теоретично почистена и върната в естественото ѝ състояние. Сондажните машини са задължени по закон да извършват рекултивация.

Обаче комисия, назначена от местните власти, наблюдава процеса на одобрение за приемане и след това преразпределение на рекултивираната земя, например, на земеделски производители; в Ямало-Ненец, по-на север, на стопаните на северни елени често се дава такава земя.

От 2010 г. насам тези комисии трябваше да включат участието на „Росприроднадзор“, кимване към нарастващите опасения за растежа на нерегламентирани депа за утайки и неправилно изхвърляне на отпадъци от сондажи. Отделът на Кисельова е спрял да подписва разрешителни за земя и заради нарушения на околната среда бяха наложени увеличен брой глоби и административни нарушения.

През 2011 г. регионалната агенция за природни ресурси се обърна към губернатора на региона, както и към федералните агенции, заявявайки, че ситуацията със сондажните отпадъци в региона е катастрофална и поиска помощ за разработването на по-добри законови и регулаторни мерки.

На следващата година обаче изпълнителните директори на някои от най-мощните руски петролни и газови компании подписаха писмо до тогавашния вицепремиер Аркадий Дворкович, в което се оплакват, че прекомерните разпоредби относно утайките и обезвреждането ще доведат до забавяне на производството - и, твърдят те, социални сътресения.

По-късно същата година регионалният клон на „Росприроднадзор“, регулаторът по околната среда, започна активно да възпрепятства работата на отдела на Кисельова, споделя самата тя. Нейните началници започват да приключват административни дела, които отделът й е образувал срещу петролни и сондажни компании. Те също така започват да извършват проверки, насочени към самата Кисельова и нейните подчинени за предполагаеми неподходящи действия.

През 2014 г. Кисельова пише писмо до президента Владимир Путин, в което заявява, че с процеса на рекултивация е редовно се злоупотребява или се игнорира.

„Всъщност никой не е виждал никакви резултати от такава рекултивация, възстановяване на горите или горска екосистема в нейното разнообразие“, пише тя.

Тя изправя пред съда една дъщерна компания, за да я принуди да се съобрази с разпоредбите за борба с дъмпинга, след което колата й е обстреляна с въздушен пистолет и гумите й са нарязани. Впоследствие тя е уволнена.

Погребан доклад за погребани отпадъци

През пролетта на 2018 г. в районите на Ханти-Манси и Ямал-Ненец се разрази скандал, след като руската медия RBK получи писмо от аналитичния център на руското министерство на здравеопазването относно съхранението и изхвърлянето на отпадъци от сондажи в двата региона.

В писмото, адресирано до тогавашния шеф на „Росприроднадзор“ Артьом Сидоров, се обсъждат незаконни сметища от предполагаемо рециклирани сондажни отпадъци, открити в двата региона на полета, експлоатирани от „Поснефт‘, „Лукойл“ и други петролни компании. То е изпратено от изпълняващия длъжността директор на Центъра за стратегическо планиране и управление на биологичните рискове на Министерството на здравеопазването, който е извършил три отделни проучвания в продължение на две години по поръчка на министерството.

Само на петролните находища на "Роснефт" в района на Ханти-Манси тези сметища възлизат на 20 милиона кубически метра, с прогнозни екологични щети, които могат да възлязат на повече от 8 милиарда долара, според писмото.

Ню Йорк заведе дело срещу най-големите петролни компании в света - заради климата

Ню Йорк заведе дело срещу големите петролни корпорации Exxon, Shell и BP (British Petroleum) за подвеждане на потребителите относно рол...

Впоследствие е уволнен ръководителят на регионалния клон на „Росприроднадзор“ в Ханти-Манси, както и Сидоров, федерален шеф на агенцията. Но скандалът до голяма степен беше покрит.

„Роснефт“ каза пред RBK, че аналитичният център няма правомощия да извършва инспекции и че компанията е спазвала законите за опазване на околната среда при изхвърлянето на отпадъци от сондажи. „Лукойл“ каза пред вестника, че работи с лицензирани изпълнители, които изхвърлят отпадъци от сондажи в съответствие с правителствените разпоредби.

А пълните проучвания на аналитичния център така и не бяха оповестени пред обществеността - досега.

Радио Свобода получи копия от трите репортажа - общо 630 страници, които не са достъпни онлайн - и ги пусна изцяло като част от това разследване.

Ето няколко ключови извода от докладите, базирани на този преглед:

Почти без изключение реките и другите водни обекти в районите на Ханти-Манси и Ямал-Ненец са замърсени. При някои съдържанието на петролни продукти е между 5 и 10 пъти над максимално допустимата граница, докато нивото на фенолните съединения е между 10 и 18 пъти над границата.

Урсула фон дер Лайен: ЕС и Русия остават търговски партньори, независимо от всички проблеми

Европейският съюз и Русия са тясно свързани и остават съседи и важни търговски партньори, въпреки всички проблеми. Това заяви ръководит...

Доколкото основната екологична вреда от производството на петрол е свързана с емисии, отпадъците от сондажи имат вреден ефект върху демографската ситуация и здравето на населението в руските петролни райони, пишат авторите на единия доклад. "Честотата на новообразувания, вродени малформации и заболявания на кръвта и имунната система сред населението, живеещо в райони за производство на петрол, е 1,5 до 5 пъти по-висока от тази в районите, където няма петролни съоръжения", пишат те.

Нито една технология за преработка на сондажни утайки не е получила положителна оценка от държавните експерти по околна среда, се казва в един от докладите. "Сургутнефтегаз", четвъртият по големина руски производител на петрол, е използвал техниката "буролитова смес" през седемте години преди доклада "въпреки факта, че методът е получил отрицателна оценка" от държавните експерти по околна среда, посочва той.

Обработката на сондажни утайки се извършва не от самите петролни компании, а от подизпълнители. „Има толкова много несъответствия в законодателството, че днес е практически невъзможно да се предявят искове срещу петролни компании“, се казва в единия доклад, позовавайки се на частта от находището на „Роснефт“, където отпадъците от сондажи трябваше да бъдат рециклирани в тухли.

Продуктът от рециклирани сондажни отпадъци, известен с името буролит, губи търговските си свойства почти веднага, което го прави по същество отпадък, но в много по-голям обем, отколкото преди началото на процеса. „Местата за изхвърляне на тези отпадъци се превръщат в неразрешени сметища“, пишат авторите.

-------------------------------

Сергей Хазов-Касия за Радио Свободна Европа

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ:

САЩ трябва да накарат Украйна да преглътне примирие с Русия, зоват от Китай

Разнобой между Зеленски и Залужни? Умората от конфликти ражда кавги в Украйна

Слабото място на Путин и Русия: Натовски генерал обясни как да бъде ударено (ВИДЕО и СНИМКИ)

Хунтата в Нигер отвръща на удара - отваря пътя за африканската миграция към Европа

Анализ на Зеленски: Дори войната да приключи - Русия пак ще ни атакува щом се възстанови

"Ура, ще бъде ядрена война": Бъдещето, подготвено от Путин от първа ръка (ВИДЕО)

Електронната война: Руска "стена" спира украинските дронове

F-16 за Украйна: Какво оръжие и кой изтребител ще противопостави Русия? (ВИДЕО)

Западното лицемерие: Украйна не трябва да губи, Русия не трябва да печели

Наближава ли настъпление на Русия? Полски генерал с прогноза

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com