При 8,7 млн. приходи община Каварна тегли заробващ кредит от 20,6 милиона лева

4271
При 8,7 млн. приходи община Каварна тегли заробващ кредит от 20,6 милиона лева
Снимка: Личен архив

Кредит на стойност 20 600 000 лева смята да тегли община Каварна, за да изпълни 4 важни инфраструктурни проекта. Той ще бъде изплащан в следващите 20 години. Срокът е бил първоначално заложен на 144 месеца, но по време на заседанието е променен на 240. Решението е одобрено вчера с 10 гласа на съветници от ГЕРБ-СДС, ВМРО-БНД, „Атака“ и НФСБ. Против гласували от БСП.

Остри са реакциите на опозицията, че решението е незаконосъобразно, че е взето в края на мандата. Най-сериозният упрек обаче е, че общината се обрича финансово в следващите 20 години. За него ще бъдат заложени настоящи и бъдещи парични вземания, трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, включително и тези, постъпващи по банкова сметка.

Според екскмета Нина Ставрева след като се употреби този заем, една плочка повече не може да се смени в Каварна.

Деян Дуков – кандидат-депутат на „Продължаваме промяната“, написа във фейсбук, че 11 месеца преди да приключи мандатът на кмета Елена Балтаджиева, екипът й с помощта на 10 общински съветници организирали 20-годишно поробване на община Каварна към банковите институции.

Над 20 000 000 лв кредит за проекти, на които никой не видя абсолютно никаква документация!!! Има предвиден гратисен период една година, в който няма да им се наложи да заплатят и една вноска по бъдещите кредити. Въпреки активното участие на граждани, които желаеха отговори на своите въпроси и бяха категорично ЗА проектите, но ПРОТИВ СИЛНО ЗАВИШЕНАТА ЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, нищо не успя да накара определени членове на Общински съвет да променят своето становище. Честито на печелившите - вече удобно подбрани фирми протриват ръце и с влажен поглед очакват порциите, които ще се усвоят“, написа той.

Справка в публикувания бюджет на община Каварна сочи, че заложените за тази година приходи са на стойност 8,7 млн. лв., а разходите – 25,2 млн. лв. От данните в сайта на финансовото министерство е видно, че към края на месец септември просрочените й задължения са 415 178 лв., а поетите ангажименти по договори – 7,7 млн., общински дълг – 0. Общинските разходи към края на септември са били 15,7 млн. лв., приходите – 6,9 млн. лв., а бюджетното салдо – 505 хиляди лева.

В сайта на общината е публикувана документацията за обществено обсъждане на намерението за поемане на дълг. Подробно са описани обектите, които смятат да изпълнят с 20-милионния кредит. Странно обаче е, че за начало на трите е посочен месец януари 2023 година, на един – от февруари. Тоест, след малко повече от месец. И всички трябва да се изпълнят до август, септември и декември същата година.

Обществени поръчки за тях не са обявени, а практиката показва, че в най-добрия случай за поръчка в сферата на строителството за милиони минават не по-малко от три месеца за избор на изпълнител. При това без обжалване. Тук обаче става въпрос за 4 обекта с обща сума 20,6 млн. лв., за които е планирано заедно да се възложат и заедно да се изпълнят. Ударно в годината на местните избори.

В докладната на кмета Елена Балтаджиева е посочено, че при възможност за използване на комбинирано или мостово финансиране с цел постигане на оптимални условия (финансови параметри, по-дълъг срок на заема и др.) проектите могат да се реализират чрез комбиниране на конкретни обекти в лотове по даден проект според размера на финансирането. Което всъщност е в противоречие с публикуваната за обществено обсъждане документация.    

Кметицата е вписала, че и след усвояване на дълга годишните разходи за обслужването му няма да надвишават ограничението по чл. 32 от Закона за публичните финанси. Ограничението е следното - годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Според разчетите на общината съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер за последните 3 г. на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по Закона за държавния бюджет към края на миналата година е 0,3%, много под допустимата стойност на ограничението до 15%.

Според екскмета Нина Ставрева обаче това не е така.

„15% според зам.-кмета по финанси представлява 915 000 лева, предвид сегашните собствени приходи на общината. Тя толкова може да си позволи да плаща, което не е достатъчно за размера на заема, който искат. При този размер на заема годишното плащане трябва да е над 1,2 млн. лева. Според нас, които гласувахме против това безумно решение, общината няма възможности да покрива такъв дълг. Не в прав текст ни казаха, че е напълно вероятно данъците да бъдат значително повишени, за да се осигури по-висок ръст на собствените приходи, с които да се обезпечава дългът. Има текстове в решението, които позволяват да се поеме като залог по дълга включително и делегираните от държавата дейности, което е абсурдно. Всички парични постъпления по банкова сметка ще бъдат залог по този дълг“, казва Ставрева.

(Нина Ставрева - бивш кмет на Каварна)

По думите й имало нарушения в процедурата по свикване на заседанието на ОбС, били нарушени 4 члена от правилника за дейност на ОбС. Например обявата за публично обсъждане стояла само 11 дни на сайта на общината, а по закон се изискват 30 дни и само при неотложни случаи - 14 дни. Предложено било въобще да не се провежда това заседание, но не било прието.

Тя е категорична, че законът не позволява подобен размер дълг спрямо бюджета на общината.

Според нея е неизпълнимо обектите да се възложат в началото на годината. „Хората в общината може да са много работливи, но има едни срокове, от които не може да се избяга. Ако има и обжалвания, те стават вече съвсем различни. Ние зададохме много въпроси, но не получихме конкретен отговор. Кметът каза, че това са индикативни стойности, можело да не се стигне до тегленето на такъв кредит. Можело да са 10 или 15 млн. лева. Смущаващо е също, че се делегират права на кмета да извършва всякакви последващи дейности, което пак е абсурдно и незаконосъобразно, защото при такъв общински дълг решението трябва да е ясно и конкретно точно каква сума ще се тегли, а не „до“, лихвен процент и редица още неща, които просто не се случиха на нашето заседание“, заяви още Ставрева.

Тя е категорична, че ако се вземе този заем, се обрича общината за 20 години напред. „Това е едно безумно решение, което не беше облечено в аргументи, за да ни промени позицията. Съжалявам, че 10 колеги се поддадоха на това предложение. Община Варна също ще тегли кредит 16 или 17 милиона лева, но техният бюджет е десетки пъти по-голям от нашия“, посочи още тя.

Ставрева каза, че подготвят сигнал до областния управител, свързан с нарушена процедура по свикване на заседанието. Отделно граждани и представители на бизнеса щели да пуснат сигнал за самата докладна и нередности, свързани с входирането, обсъждането и приемането й.

„Всички тези прибързани действия говорят за недобри намерения според мен“, обобщи екскметът.

На противоположното мнение – че заседанието и процедурата са напълно законосъобразни, е председателят на Общинския съвет в Каварна Йордан Стоянов, интервю с който може да прочетете малко по-надолу.

В 7-дневен срок след провеждането на заседанието от ОбС трябва да изпратят протокола на областния управител, а той трябва да се произнесе в срок от 14 дена.

Да се върнем обаче към проектите, които ще се финансират с кредита.

1. Реконструкция и рехабилитация на ул. „ Черноморско“ - гр. Каварна. Това е връзката между града и морето - на стойност 9 800 000 лв. Начало на изпълнението – януари 2023 г., край – декември 2023 г.

За него на 6-ти юни е обявена обществена поръчка с пределна цена почти 5 млн. лв. Прекратена е с мотив, че са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при обявяването й - липсващи прикачени части от инвестиционния проект. Впоследствие е проведено пазарно проучване, което показало, че изпълнението на обекта струва 8,2 лв. без ДДС, или почти 10 млн. лв.  

2. Реконструкция и възстановяване на паркови пространства, на стойност 3 500 000 лв. Планирано е да започне през януари и да приключи до края на следващата година.  

3. Изграждане на улична канализация на част от ул. „Нефтяник“ и „Простор“ в Каварна, които не са включени до сега в канализацията. Стойност - 3 000 000 лв. Срок за изпълнение: януари – август 2023 г. За този обект са проведени пазарни консултации през настоящия месец, които показали, че са нужни 2,1 млн. лв. без ДДС, съответно 2,6 млн. лв. с ДДС.

4. Реконструкция и рехабилитация на улиците „Георги Кирков“, „Любен Каравелов“ и „Христо Ботев“ в Каварна, в частта от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Сава Ганчев“ – от пазара до разклона на пътя за морето. Предвидени са полагане на нова настилка, подмяна на водопроводната мрежа и ремонтни дейности, цялостно изграждане на уличното осветление, на стойност 4 300 000 лв. Срокът за изпълнение е февруари – септември 2023 г. За обекта са стартирани пазарни консултации.

(Йордан Стоянов - председател на Общинския съвет в Каварна)

Г-н Стоянов, според вас по силите на община Каварна ли е да поеме дълг от 20 600 000 лева дълг?

Предложението за поемане на дългосрочен дълг е направено от кмета на община Каварна. Съответно общинската администрация достатъчно добре е проучила въпроса. Водени са предварителни разговори. Избрани са 4 проекта, които очакват финансиране. Аз мога да коментирам процедурата по приемането на решението. Според мен тя е спазена. Проведено е обществено обсъждане. Надлежно е направено предложението, докладната беше разгледана от комисиите. Надлежно са описани целите, които си поставят тези проекти, какъв ще е ефектът от тях. Имаше искане за КСС да бъдат представени. Законът не казва такова нещо. Съответно очакваме становището на областния управител по законосъобразност. Основният финансиращ орган е фонд ФЛАГ, която е достатъчно прецизна институция. И те ще си направят съответните проверки. Единственото ограничение е от Закона за публичните финанси чл. 32-ри от Закона за публичните финанси.

Именно, дали е възможно общината да се покрие това изискване - до 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години?

Наизуст не мога да говоря, за да не объркам цифрите, но бяхме уверени, че общината ще се справи с това ограничение. Освен това, 15 на сто не е от общия дълг, а на годишна база. Тоест, на годишна база вноската дали ще стигне 15%. Няма как да се сметне с точност, защото това финансиране няма да се получи наведнъж. Може би хората си представят, че общината тегли 20 милиона и те постъпват в сметката. Това не е така. Особено по ФЛАГ се плаща на дейности по проект. Едва ли сумите ще надскочат тези 15%. Четирите проекта няма как да бъдат изпълнени наведнъж в рамките на една година, за да бъдат дължими 20 милиона накуп в една година.

Но при обсъждането на проектите са заложени за 4-те обекта начало на изпълнението януари 2023 и до края на годината да са изпълнени. Не са ли крайно нереалистични тези срокове при необявени поръчки за тях?

Кметът на Каварна: Не знам, че съм осъдена, но задължително ще обжалвам

Кметът на Каварна Елена Балтаджиева разбра от редакцията на Actualno.com, че е осъдена на първа инстация (от Административен ...

Аз не мога да коментирам тези срокове. Общинският съвет не се грижи за поръчките - за обявяването и реализацията им. На Общинския съвет законът ни е вменил да вземем решение на база предложението на кмета, ако са изпълнени условията. Първо, дали е в полза на обществото да се изпълнят тези проекти? Аз смятам, че да. Не само, че са полезни, но са и належащи. От години крещящи проблеми. Изпълнени са и останалите законови условия. На тази база аз, като общински съветник, съм си дал сметка, че няма пречка да гласувам за това предложение.

Не ви ли смущава, че тези срокове са нереалистични?

В решението сроковете не са посочени. И в докладната е посочено, че обектите могат да бъдат изпълнявани и поетапно, и на лотове. За мен е важно, че когато се изиграят поръчките и се изберат съответните изпълнители, общината може да поиска чак тогава финансиране. Така мисля, че е редно. Аз вярвам, че трябва да вземем своите решения с правомощията, които са ни дадени от закона.

Какъв срок е заложен за погасяване, защото по докладна е 144 месеца?

144 месеца са в частта на решението, когато се касае за банкова или кредитна институция. С банкова институция за повече от 10 години не ми се вярва да се постигне споразумение. Но във ФЛАГ сроковете са по-дълги. Беше ни обяснено, че там 20-годишен срок е постижим и на тази база се направи предложение от бюджетната комисия и се прие да се удължи срокът от 144 на 240 месеца.

Не ви ли притеснява обаче, че следващите кметове ще трябва да го плащат този кредит - това са 20 години?

Първа инстанция: 10 000 лв. глоба за кметицата на Каварна Елена Балтаджиева заради роднинско назначение

Кметицата на Каварна Елена Балтаджиева е осъдена на първа инстанция (от Административен съд Добрич) да плати глоба от малко над 10 000 ...

Аз го обясних това и на сесията. Ограничението е 9 месеца преди края на мандата. Тоест, ние сме в срок, в който можем да вземем такова решение. Второ, решенията на Общински съвет не са вечни. Те се преразглеждат и отменят. Ако следващият кмет не иска финансиране, за да развива града и желае да го откаже, може да го направи с волята на Общинския съвет. Да изземваме предварително мислите, намеренията и решенията на следващия кмет, както и на следващия общински съвет, нито имам правомощие, нито имам желание да го правя. Това е дългосрочна инвестиционна програма на общинската администрация. Според мен така е и правилно така да се работи - с мисъл занапред, а не година за година, мандат за мандат. Човек, който живее и милее за нашия град, не може да оспори, че тези проекти са изключително належащи за реализиране, за да променим целия облик на изостаналата градска среда на Каварна. Аз подкрепям такова мислене и смятам, че то е градивно. И е важно следното - преди това община Каварна въобще е нямала възможност да кандидатства за кредит, защото никой нямаше да го одобри. Бюджетът беше с големи задължения. През 2019 г., когато поехме мандата, заварихме над 3 млн. задължения. Общинската болница беше с над 600 000 лв. задължения, с 4 месеца неплатени заплати. В момента не само нямаме задължения, но общината е в много добро финансово състояние. Болницата няма задължения, заплатите са изплатени, увеличени са с около 30%. И дружеството е с над 360 000 лева печалба, което се случва за първи път. Ето защо сега му е времето на този дълг. Опонентите ни казват, че нямат доверие. Аз имам доверие, защото във финансово отношение нещата се подобриха драстично.

В справката на МФ към края на септември пише, че общината няма дълг, но има просрочени задължения от 415 хиляди лева, защо?

Най-вероятно това са задължения, които общината отхвърли и заведе съдебни дела с искове. Но тя определено е в много добро финансово състояние.

За община обаче с такъв малък бюджет размерът на дълга не е ли прекомерно голям?

Вижте какъв е размерът на дълга на другите общини в нашата област. Вижте община Велинград. Дългът в общ максимален размер може да ви изглежда така. Но няма как да се случи искане за финансиране едновременно за 20 милиона. Това са 4 проекта, които ще бъдат изпълнявани по различно време. Така, че в различните периоди от възстановяване на дълга размерът му ще бъде различен. Има и 3 милиона лева по сметките на общината. Тоест, за две години и половина са натрупани 6 милиона. Така погледнато много ли са 20 милиона!? Ако има нещо незаконосъобразно, прокуратурата ще се намеси.  

Eкип на Actualno.com

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com