X
 
 

Българската следа в газовата война между Русия и Германия

14061
Българската следа в газовата война между Русия и Германия
Снимка: Getty Images

Санкции на 31 компании, сред които "ВИЕЕ България", наложи руският президент Владимир Путин на 11  май, 2022 година. Компаниите са свързани с търговията, преноса и съхранението на руски природен газ в ЕС, Великобритания, САЩ, Швейцария и др. Общото между всички в санкционния списък е, че те са доскорошни дъщерни компании на ПАО "Газпром" в Европа.

Указът е приет като ответна икономическа мярка във връзка с "недружествени" действия на някои чужди правителства и международни организации. На юридическите лица са забранени всякакви сделки с Русия – плащания и транзакции, включително с ценни книжа. Забранено е влизането им в пристанищата на Руската федерация.

Според Търговския регистър фирмата в България, спрямо която са наложени специални икономически мерки от Русия, търгува на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти. Собственик на капитала ѝ е "Газпром Швайц" – Швейцария. Така е било направено разпределението, че "Газпром" в Швейцария е отговаряла за Югоизточна Европа, затова "ВИЕЕ България" има "компании-братовчеди" в Румъния и Унгария.

Търговската група Wingas/WIEH/WIEE* е собственик на голям пакет от договори за доставка на руски газ.

На първо четене излиза, че сякаш Путин налага ограничения на свързани с "Газпром" компании, което може да се счете за автогол. Фактите в детайл обаче показват друго.

"ВИЕЕ България" е дъщерно дружество на "Газпром Швайц". От своя страна швейцарското дружество е в групата "Газпром Германия" (бел. ред. - първа в санкционния списък на Путин), 100% притежание на ПАО "Газпром" (Русия) чрез "Газпром Експорт". А чрез германската компания ПАО "Газпром" притежава акциите във всички дружества, изброени в санкционния списък.

Изведнъж на 1-ви април, 2022 година, неизвестно защо "Газпром Експорт" продаде своето участие в "Газпром Германия", а чрез нея във всички свои европейски дъщерни компании. Купува ги някаква фирма, която няма нищо общо със структурата на "Газпром" - JSC Palmary (Русия), с около 5000 български лева капитал. И не само, че ги продаде, но JSC Palmary в следващия ден взе решение да ги пусне в доброволна ликвидация.

 

 

(Структура на групата до края на март месец, 2022 година)

Изваждайки всички дружества от своята структура, "Газпром" все едно каза: "Вие повече не сте мои деца". Отговорът на Германия не закъсня и германската държава пое контрола над "Газпром Германия". В превод той значи следното: "Така не става, това са дружества, които оперират с критична за страната ни инфраструктура, никой не може да продаде просто така едни активи за 5 милиарда евро. Трябва да има нотификация до енергийния регулатор, за да се извърши тази продажба".

 

 

(Дъщерната на "Газпром Германия" - "Газпром Швайц")

Германският регулатор, съответстващ на българската КЕВР и КЗК, се самосезира и отсече, че това действие е незаконно, тъй като става въпрос за стратегически важна инфраструктура – газопроводи, газови хранилища и др. След което назначи в "Газпром Германия" временен синдик, нещо като втори управител, който да одобрява най-важните решения.   

ЕТО КАКВО СЕ СЛУЧИ ПО ДАТИ

На 31 март 2022 г. "Газпром" (Русия) се оттегли от GAZPROM Germania GmbH и всички свързани с нея активи, включително Gazprom Marketing&Trading Ltd. Тя оттегли своите представители от управителните органи на холдинга и зависимите от него дружества, както и от техните инвестиционни обекти, се сочи в съобщение на германската компания от началото на април.

Няколко дни по-късно от "Газпром" съобщиха, че на германския холдинг се забранява да ползва търговските марки "Газпром" и са предприети мерки с цел да се предотврати прехвърлянето на бизнес дейности на тези компании към групата на "Газпром" (Русия).

 

 

(Газпром - Център за разкритие на корпоративна информация)

На 4-ти април германското министерство на икономиката разпореди "Газпром Германия" да бъде предаден за управление от Федералната мрежова агенция BNetzA (Bundesnetzagentur, или немския КЕВР) със срок до 30 септември. При това положение всички дружества в структурата трябва да координират важните решения с новия управител, назначен от федералното министерство. Той е упълномощен да взима решения от името на "Газпром Германия" и всички дъщерни дружества.

На руснаците това действие не им хареса, защото явно са имали други планове. Приеха го като национализация на холдинга.

"Решението идва на фона на неясни правоотношения и е вследствие нарушаване на задължението за докладване по Наредбата за външна търговия и плащания. Gazprom Germania GmbH управлява критична инфраструктура в Германия и следователно е от изключително значение за доставките на газ", се сочи в съобщение на германското икономическо министерство.

Т.нар. доверително управление засяга всички права на глас, произтичащи от акциите в холдинга. Упражняването на правата на глас от акционерите на "Газпром Германия" не е разрешено. Те са прехвърлени на Bundesnetzagentur.

Преди да вземе това решение Федералното министерство на икономиката на Германия било информирано за непрякото придобиване на Gazprom Germania от JSC Palmary (Русия) и Gazprom export business services LLC (Русия). 

"Тъй като Gazprom Germania GmbH управлява критична инфраструктура, всяко придобиване от инвеститор извън ЕС трябва да бъде одобрено от министерството. Не е ясно кой стои зад JSC Palmary (Русия) и Gazprom Export Business Services LLC (Русия) в търговска и юридическа гледна точка. Освен това придобиващата страна е разпоредила ликвидация на Gazprom Germania, което, докато придобиването не е одобрено, не е в съответствие със закона", сочат още от федералното ведомство. 

"Федералното правителство прави необходимото, за да поддържа сигурността на доставките в Германия. Това също така включва да не се излагат енергийните инфраструктури в Германия на произволни решения на Кремъл. Трябва да се гарантира правилното провеждане на бизнес в Германия. Това е важно и за работата на доставките в европейските страни партньори. Неясното правно положение, нарушения на задължението за докладване и обявяването на ликвидация на Gazprom Germania сега принуждават федералното правителство да предприеме тази стъпка. Не сме дали разрешение за придобиването. Вместо това Bundesnetzagentur, като доверител, е поел функцията на акционер. То може да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира допълнително сигурността на доставките", заяви федералният министър на икономиката Роберт Хабек.

Според запознати назначаването на своего рода синдик не означава национализация на холдинга, а с цел да запази интегритета му и интересите на Германия. Дружествата от холдинга са с огромни пазарни дялове и активи за над 5 млрд. евро.   

Оттогава насам BNetzA публикува ежедневен доклад за ситуацията със сигурността на доставките.

На 5-ти април се състоя правителствено заседание, на което президентът на Русия обобщава, че ситуацията в енергетиката им се влошава заради административния натиск над "Газпром" в някои европейски страни.

"Наблюдаваме поредния опит на нашите партньори да прехвърлят на Русия собствените си грешки в икономиката и енергетиката и да решават възникващите в тази връзка проблеми отново за наша сметка. Още повече вече чуваме заявления на официални лица за възможна национализация на някои наши активи. Така можем да стигнем далеч! Нека никой не забравя, че това е нож с две остриета", заяви Путин.

Няколко дни по-късно президентът на Русия излезе с указ за налагане на икономически санкции спрямо 31 компании именно от групата на "Газпром Германия", с което се затвори въобще възможността им да общуват с руски компании. На практика настана огромна корпоративна каша, изходът от която е непредвидим.

 

 

(Списъкът на Русия с по-голямата част от санкционираните компании)

И ОЩЕ ДАННИ ЗА "ВИЕЕ България"

Първоначалната регистрация на фирмата е през 2004 г. под името "Дексия-България" със собственици швейцарската "ВИНТЕРСХАЛ ЕРДГАЗ ХАНДЕЛСХАУС ЦУГ" АГ (51“) и "Агрополихим" (49%), с управители Пола Найденова и Владимир Петков.

От 2008 г. Пола Найденова и "Агрополихим" са заличени в Търговския регистър и швейцарската компания преименува дружеството на "ВИЕЕ България". През октомври 2015 г. едноличен собственик на компанията става "WIEE AG" – Швейцария.

Юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол над фирмата, е "Газпром Швайц АГ" – Швейцария, чрез представителите ѝ Михаил Середа (Русия), Матиас Варниг (Германия), Елена Бурмистрова (Русия), Петр Волков (Русия), Алексей Дячков – директор (Русия).

Юридическите лица, чрез които пък непряко се упражнява контрол са: "Газпром Германия ГмбХ" (Германия); "Газпром експорт Ел Ел Си" (Русия), ПАО "Газпром" (Русия).

От 5-ти април, 2022 година 44-годишният Владимир Петков е вписан като действителен собственик на дружеството, на мястото на Вадим Яковенко (Русия). Вписан е управителят, тъй като крайният бенефициент е публично търгувано дружество.

 

 

(Собствеността на "ВИЕЕ България")

Дружеството "ВИЕЕ България" е член на "Газов Хъб Балкан" ЕАД и на платформата за търговия Trаyport Joule. То е ползвател на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД с действащи договори за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи, покупко-продажба на природен газ за балансиране и за ползване на виртуална търговска точка.

От одитираните годишни финансови отчети на "ВИЕЕ България" ЕООД е видно, че общите приходи на дружеството се увеличават от 1,657 млн. лв. през 2018 г. на 61,539 млн. лв. за 2020 г. То отчита печалби от 156 хил. лв. за 2019 г. и 432 хил. лв. за 2020 г.

Общата сума на активите му нараства от 1,199 млн. лв. за 2018 г. до 24,479 млн. лв. за 2020 г. Основният капитал е в размер на 400 хил. лв. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 719 хил. лв. за 2018 г. на 1,307 млн. лв. за 2020 г. Текущите пасиви се увеличават от 480 хил. лв. за 2018 г. до 23,272 млн. лв. за 2020 г.

 

 

(На този адрес е регистрирана фирмата в България)

През август месец 2020 г. "ВИЕЕ България" получи лиценз за търговия с природен газ от КЕВР заедно с "МЕТ Австрия Енерджи Трейд" ГмбХ, "Арес Трейдинг" ЕООД, "Свилоза" АД и "ВИЕЕ Румъния" СРЛ. Одобрени са и бизнес плановете им за периода 2021-2025 г.

Според отлично запознати източници обаче "ВИЕЕ България" не извършват газови доставки на крайни клиенти, тъй като биха "канибализирали" бизнеса на дружеството майка - "Газпром Експорт", която има директен договор с "Булгаргаз". 

Изпълнявали са обаче важна задача в системата за обратно изкупуване на газ 

В годините, когато "Булгаргаз" няма достатъчен финансов ресурс, наема фирма да нагнети газ в хранилището "Чирен", вместо те да го правят и плащат между 50 и 100 млн. долара, които остават "замразени". Съответно, "ВИЕЕ България" или друго дружество лятото го нагнетява, а зимата, когато потреблението е във върхово ниво, "Булгаргаз" го купува обратно.

Газовият оператор има задължение да държи определени количества газ в хранилището за извънредни нужди. Общественият доставчик също трябва да има съхранено количество там, за да поддържа собственото си потребление, защото ако през лятото клиентите им потребяват Х количество, през зимата то е вече 3Х или 4Х, а тръбата не може да се разшири толкова. Газовото хранилище покрива тези неравномерности в потреблението.

По темата "ВИЕЕ България" Actualno.com отправи въпроси към Министерството на енергетиката, "Булгартрансгаз" и ръководителя на компанията, но до момента на публикуване на материала официални отговори не бяха получени.

* Wingas е създадена през 1993 г. от дъщерното дружество на BASF - Wintershall, и Gazprom. От 25 октомври 2007 г. Wintershall притежава 50% плюс една акция, останалите са на "Газпром". През декември 2013 г. Wintershall и Gazprom се договориха за размяна на активи, която направи Wingas изцяло притежавано дъщерно дружество на Gazprom. BASF и Газпром завършиха размяната на активи до 30 септември 2015 г.

Още от ИКОНОМИКА:

TBI и eMAG oбединяват сили, за да предоставят по-достъпно пазаруване

Банките вдигнаха таксите в началото на лятото

Маргаритов: Реколтата е добра, стабилизират се цените на плодовете и зеленчуците

МВФ: Инфлацията в България за годината ще е 12,2%

Жилищата у нас поскъпват с 11.5% през първото тримесечие

Внос от Украйна сваля цената на олиото у нас

Петролът на ОПЕК поевтинява

Земеделската земя поскъпва, в три области средната цена надхвърля 1500 лева за декар

Билетите поскъпват от днес!

Икономист: Цените на горивата може да паднат със стотинки

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com