X
 
 

Правителството реши кой да води разследване срещу главния прокурор

3198 3
Правителството реши кой да води разследване срещу главния прокурор
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов
Разследването срещу главния прокурор и неговите заместници да се провежда от завеждащия инспектората на прокуратурата, предвиждат приетите днес от правителството допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс.

Целта на законопроекта е изпълнение на препоръките на Механизма за сътрудничество и проверка на Европейския съюз посредством въвеждането на ефективен и съобразен с действаща конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници, предаде БГНЕС.

Данаил Кирилов обясни как ще се търси наказателна отговорност на обвинителите

Създава се фигура, която има независимост и самостоятелност, за да проведе разследването и обвинението в случай на твърдение за деяние,...

Законовите промени са в изпълнение на препоръка на Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието й с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

Предлага се още в случай на предполагаемо умишлено престъпление от общ характер, извършено от главния прокурор или негови заместници, прокурорът завеждащ инспектората на прокуратурата, да може да възлага отделни действия по разследването и други процесуални действия на прокурори или следователи от Националната следствена служба.

Създават се законови гаранции в случаите, когато може да бъде ангажирана наказателната отговорност на главния прокурор или неговите заместници, главният прокурор да не може да осъществява надзор за законност по тези преписки и дела.

С цел осигуряване на независимостта на прокурора завеждащ инспектората на прокуратурата е предвидено той да се избира и освобождава по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия и с мнозинство не по-малко от осем гласа от членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. А срокът на мандата му да е 7 години.

В мотивите към проекта на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс пише, че с предлагания проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК) се цели изпълнение на препоръките на Механизма за сътрудничество и проверка на Европейския съюз посредством въвеждането на ефективен и съобразен с действаща конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници.

Борисов: Независим прокурор ще разследва главния прокурор

Създаваме нова правна фигура – прокурор, завеждащ инспектората на ВКП. Той ще се избира с мнозинство от 2/3 на прокурорската коле...

Законовите промени, свързани с разследвания срещу главния прокурор, са в изпълнение на препоръка на Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието й с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

С направените предложения се предвижда в случай на предполагаемо умишлено престъпление от общ характер, разследването срещу главния прокурор и неговите заместници да се провежда от прокурор, завеждащ инспектората на прокуратурата. Той ще може да възлага отделни действия по разследването и други процесуални действия на прокурори или следователи от Националната следствена служба. По този начин се гарантира, че разследването ще бъде провеждано от прокурори и следователи със значителен опит, чиято длъжност съответства на обществената значимост на производството. Същевременно се гарантира, че независимостта на прокуратурата като част от съдебната власт няма да бъде засегната чрез провеждане на разследването от страна на органи на изпълнителната власт.

Създават се законови гаранции в случаите, когато може да бъде ангажирана наказателната отговорност на главния прокурор или на неговите заместници, главният прокурор да не може да осъществява надзор за законност по тези преписки и дела.

Предложените промени са съобразени с конституционното изискване, че единствено прокуратурата в предвидените от закона случаи привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер. В тази връзка се предвижда провеждането на разследването на главния прокурор или на неговите заместници да се извършва от прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Предлага се функциите по чл. 46, ал. 1 и 2 от НПК, в това число и наблюдаващ прокурор, да бъдат възложени на съответния прокурор, завеждащ инспектората на прокуратурата.

БСП предлага възможност за обжалване на актове на прокуратурата пред съда

Внасяме промени в НПК днес, с които предлагаме да се наложи контрол върху безконтролни досега актове на прокуратурата. Това заяви лид...

Предвижда се с цел осигуряване на неговата независимост, прокурорът, завеждащ инспектората на прокуратурата, да се избира и освобождава по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия и с мнозинство, не по-малко от осем гласа от членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Срокът, за който ще се избира е 7 години, като мандатът може да бъде предсрочно прекратен на основанията по чл. 130, ал. 8, т. 2-4 от Конституцията на Република България.

С приемането на предложения законопроект ще се отговори на обществените очаквания за гарантиране на ефективното и безпристрастно провеждане на разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници, съобразен с действаща конституционна уредба.

Пълният текст на законопроекта вижте ТУК!

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
  • Октомври 3 Октомври преди 1 месец Профил на трол?
    Р.България трябва изключително Решително да скъса с всякакви либерални модели. И да поеме отново по Консервативно/Социалистическият модел на развитие , зашото този е линберален модел с модел на антиразвитие. А , пък от 5 години в управлението са някакви имащи се за патриоти и 2 години и с атака. Ами пълна пр*дня са . Това дето го имат за успехи не са никакви успехи а Задължение.
  • Октомври Н.Р.Б. 2 Октомври Н.Р.Б. преди 1 месец Профил на трол?
    Принципно отново ВЛАСТИТЕ трябва да се слеят в ЕДНО. ЕДИН Народ , един Народен Фронт , един Пастир Стомана. С това разделение на властите , а то не е никакво разделение всъщност , а просто всичко на практика е много по лесно за престъпниците се вижда до къде сме стигнали. А , по тази система единствената полза ще е зачислени към тази длъжност 4 тона филе от сьомга , 2 тона пармезан и 100 бутилки виж още ›› вина на 4999 години и ползата за тази длъжност ще е до тук.
  • Анонимен 1 Анонимен преди 1 месец Профил на трол?
    Нали има уж някаква независима съдебна система, на която нотите й ги пише Тиквонския .