Анкета

Какво очаквате от 48 парламент?

Бърз разпад и избори някъде между януари и март 2023 година 62.03 % (1194 гласа)
Не мога да преценя 8.31 % (160 гласа)
Ще станем свидетели на най-уродливата коалиция някога и тя ще се позадържи на власт 29.66 % (571 гласа)