X
 
 

Пет институции провериха законни ли са строежите на връх Перелик

1438 1
photo of Пет институции провериха законни ли са строежите на връх Перелик
Снимка: Actualno.com
Пет институции провериха строежите на връх Перелик, изпълнявани от „Перелик инфраструктурна компания“ АД. За тях сигнализира Татяна Фачикова – заместник-кмет на Смолян в първите години на демокрацията.

В резултат от него кметът на Смолян Николай Мелемов изпрати на двата обекта комисия, състояща се от представители на общината, РИОСВ, ОД „Земеделие“, РЗИ и ДНСК.

Причина за проверката бе пост на Фачикова със следното заглавие: „ПЕРЕЛИК - НАТУРА 2000- СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА“. И съдържание: „Тъжно и грозно!!!!! Безсилни ли сме, хора? На Перелик - мястото, наричано от много туристи и любители на Природата - "Извънземно място" се е превърнало в грозна строителна площадка! Днес видях две строителни площадки и две прекрасни места, превърнати в депо за строителни отпадъци и ..... пътища , по които се движи разрушителната за Природата техника ! Призовавам кмета на Община Смолян - г- н Николай Мелемов, призовавам прокуратурата, призовавам ДНСК и всички контролни органи да проверят законността на строежите на Перелик. Колко строежа са разрешени на Перелик????? и защо????????
Единия е на входа на Перелик а другия/сезонен овчарник с 3-4 метра изкоп/, е точно на върха, който се вижда от гр. Смолян, по пътя за поделението ще се види площадката за отпадъци /а може би на по-късен етап да бъде строителен обект?/.

Обръщам се и към всички читави Природозащитни организации!“, писа Фачикова.  

Кметовете са длъжни да дават данни за заповеди за събаряне на строежи

Информацията, свързана със заповеди за премахване на незаконни строежи, е обществена и следва да се предоставя по реда на Закона за дос...

Днес в сайта на община Смолян бяха публикувани становищата на всички проверяващи. Оказва се обаче, че нарушенията не са особено фрапантни. Всъщност само общината е констатирала нарушения. От другите институции проблеми не са намерени.

От ОД „Земеделие“ например са написали „наличие на три депа за изкопни маси в близост до площадките, основно скални маси, от които се отделя и депонира строителен камък“.

От там смятат да определят нова комисия, която да изяснява статута на депата, както и дали са спазени нормите на Наредба №19 от 2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им при изграждането на обектите в границите на строителните площадки.   

От ДНСК са вписали, че за обектите са пета категория, а тях ги проверяват кметовете на общини.

Кметът на Смолян: Всички проекти са ми като деца и не искам да ги деля

Николай Мелемов е завършил ветеринарна медицина в гр. Харков (Украйна) и ВИПОНД - Национална сигурност. През 1999 г. създава собствена ...

От местната управа сочат, че по границата на почти готовата селскостопанска сграда с помещение за едрогабаритна техника е установено строителство на плътна каменна ограда без разрешение. За нея важат разпоредбите на глава 21 от ЗУТ за недопускане и отстраняване на незаконно строителство. 

Проблеми са констатирани също с депонирането и извозването на земни и скални маси, за които дружеството няма разрешения. Не са били издадени разрешения за депониране и транспортиране на посочените прогнозни количества строителни отпадъци.

Идентични са нарушенията, констатирани и в другата сграда, която е на етап изкоп - за сезонно отглеждане на овце. За там също няма разрешение за депониране и извозване на земни и скални маси, няма разрешение за депониране и транспортиране на строителни отпадъци.

За двата обекта, изпълнявани от дружеството „Перелик инфраструктурна компания“ е констатирано, че се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план за застрояване в земеделски земи и на основание издадени строителни книжа.  

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
  • Анонимен 1 Анонимен преди 1 месец Профил на трол?
    Как ще има нарушения? За вилата в центъра на Дуранкулашкото езеро да не би да има такива, а е почти същият казус! Някой си строи хотел, къща за гости, личен дом. Нещо като сарай ;)