X
 
 

Ето защо няма ОВОС на завода за преработка на пластмаси в Елин Пелин

9852 0
Ето защо няма ОВОС на завода за преработка на пластмаси в Елин Пелин
Снимка: РИОСВ - София
Протестиращи през уикенда жители на гр. Елин Пелин и с. Гара Елин Пелин възнегодуваха срещу завода за преработка на пластмаси между двете населени места. Те недоумяват защо не е била извършена за обекта Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвеститор в завода е фирма „Интегра пластикс“ АД. Акционери в дружеството инвеститор с капитал 8 млн. лв. са фирмите „Бетаинвест“ ЕООД с 40 800 акции, „Валенова Лимитед“ (Кипър) с 20 000 акции и „Атмос Инженеринг“ ООД с 19 200 акции, всяка от тях с номинал 100 лева.

Действително РИОСВ – София, е издала решение да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на завод за възстановяване на синтетични органични полимери“

Причините за това са следните:

Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

„Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е на отстояние около 1400 метра от „Складова база за съхранение на пиротехнически изделия", гр. Елин Пелин с оператор „Енигма" ЕООД, гр. София, която е класифицирана като предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал. Съгласно потвърдения Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), инвестиционното предложение ще попадне в трета аварийна зона на поражение, където няма опасност за хората, сградите и съоръженията.

Инвестиционното предложение не предвижда ползване на опасни химични вещества и смеси.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - Софийска област, с изх. № 19-3033/16.03.2018 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за населението на община Елин Пелин.

Освен това, според РИОСВ – София, предприятието няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Припомняме, че годишният капацитет на обекта е предвиден за преработка на 35 000 тона входяща суровина (отпадъчна пластмаса), като се очаква да бъдат произвеждани до 22 000 тона регранулат. Инсталацията се очаква да генерира до 13 000 тона отпадни фракции, непригодни за рециклиране, които ще бъдат депонирани“.

В завода е планирано да се преработват балирани отпадни пластмаси – от общински инсталации и промишлени предприятия. Преработката предвижда пълно възстановяване  на входящия материал до сортирани и пригодни за качествено повторно използване гранулирани пластмаси.

Технологичният процес се състои от два основни компонента: сепариране и балиране на конкретни хомогенни видове пластмаси, екструдиране и гранулиране.

Между тях има буферен склад за междинно съхранение на сортирани хомогенни материали.

Припомняме също, че на 17 октомври 2018 г. на посещение в завода край Елин Пелин беше ръководителят на отдел „Кохезионна политика и екооценки“ в ГД „Околна среда“ на ЕК Джордж Кремлис, бивш премиер на Гърция.

Според Кремлис изграждащият се завод е уникален проект, който напълно отговаря на европейското и националното законодателство.

"Заводът ще има висока добавена стойност и ще допринесе за достигане на целите за рециклиране, които са зададени на България от европейското законодателство. В срок до 2020 година България трябва да постигне норми за рециклиране на отпадъците до 50%, а в момента целта се изпълнява с темпове под 20%. Поради тази причина за две години България трябва да положи сериозни усилия, за да достигне зададените цели. Ако тази цел не е достигната до 2021 година, ще има процедури, с които ще бъдат наложени санкции и глоби над България като държава, член на ЕС, която не се е съобразила с европейските норми", каза тогава той.

По думите му този проект ще допринесе за развитие на рециклирането в България, а също така и на регионално ниво.

„Преработката на пластмаси е от изключително значение за Европейската комисия и в момента има действаща стратегия за пластмасите. Ако днес не се вземат необходимите мерки за намаляване количеството на използвана и изхвърляна пластмаса, то в бъдеще ще настъпи времето, когато в океана може да има повече пластмасови отпадъци, отколкото риба. Европейският съюз провежда екологични политики с цел да не допуснат това да се случи“, посочи още Кремлис.

Общински съветници спират обслужването на почти изграден завод в Елин Пелин

Заради съмнения за нередности, съветници в Елин Пелин искат да бъде спряно административното обслужване за строящия се модерен завод за...

„И ние сега сме поставени в позицията да докажем, че не сме камили, ако трябва да се изразя цветущо. Всички институции до една, казват, че няма никакъв проблем, но има едни хора, които казват: "Проблем има!". В крайна сметка дейността на този завод е в пряка връзка с политика, която се води от държавата и от Европейския съюз“, коментира зам.-кметът на общината Николай Савов  с ресор „Европейски фондове и екология“.

По думите му неслучайно Джордж Кремлис реже лентата на столичния завод за отпадъци заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и премиера Бойко Борисов. 

„Смятам, че не може хора, които работят по въпроса с отпадъците на София от много години, и представители на Европейската комисия да бъдат обвинявани, че не спазват европейското законодателство. Те твърдят едва ли не, че Джордж Кремлис е никой, че е един пенсиониран човек, който е лобист. В същото време той не беше лобист, когато режеше лентата на софийския завод, а е лобист, когато става въпрос за завода в Елин Пелин. А той е човек, който разбира най-добре от европейската политика за отпадъците и не би допуснал в никакъв случай компромис с качеството и организацията на заводите, с чистотата на околната среда“, заяви зам.-кметът.

Той обясни, че заводът все още не работи. През май месец му е направен пробен пуск. Тогава били поканени близо 300 човека да бъдат запознати с технологията на работа, но местни хора не пожелали да видят за какво става въпрос.

Инвестират 40 млн. евро в завод за чисто рециклиране на пластмаси край Елин Пелин

В Елин Пелин се изгражда първият в България завод за рециклиране на пластмаси с иновативно оборудване, отговарящо на най-високите станд...

„А сега сякаш ни се казва: "Общината е длъжна" -  да, длъжна е, но в рамките на закона. Когато е упълномощена в рамките на закона, тя е длъжна да извърши съответните проверки. От нас се иска например да кажем къде отиват някакви 14 тона отпадъци. А това си е договор между две юридически лица. И ние не сме страна по този договор. Това може да го поиска РИОСВ, съдът. Искат от нас да спрем завода, а ние нямаме нито административните, нито правните механизми да го направим. Няма община, която може да затваря заводи. По тази логика щом някой работодател не е симпатичен на кмета, той може  да затвори завода му. Ние не сме орган, който да проверява дали се изпълнява екологичното законодателство. Тези правомощия ги има само РИОСВ“, обясни той. 

Попитан дали са постъпвали жалби и сигнали срещу строителството на този завод, Савов отговори, че във времето са имали питания и заявления за достъп до обществена информация.

„През август месец 2018 г. през платформата "Кмете, виж" има посочено възражение със следното заглавие: "Против строежа на завод за пластмаса", относно: "Аз съм против строежа на завод за пластмаса, тъй като мисля, че той ще замърсява драстично околната среда, ще навреди на моето здраве, както и на други с тежки белодробни заболявания и не само", подписано от подател Лора Митова“, каза зам.-кметът.

Главният архитект на общината е отговорил, „че всички процедури за одобряване на инвестиционния проект, издаване на разрешение за строеж са законосъобразни. В проекта са представени положително решение на РИОСВ №СО29ПР от 2018 г. да не се извършва Оценка за въздействието върху околната среда и здравно заключение от РЗИ №3221181 от 2018 г. за съответствие на инвестиционния проект със здравните изисквания така, че жителите на общината не следва да изпитват притеснения от реализирането и работата на предприятието“.

След това от ОбС има постъпило искане за предоставяне на информация, от общинския съветник Стефан Стоилов е поискана информация за "Интегра пластикс". В един ден през октомври постъпили искания за достъп до обществена информация относно завода за преработване на пластмаса от Ангел Славчев, Мая Томова, Петя Славчева и Лора Митова.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 3 от 5. Гласували общо: 2 потребители