X
 
 

Забраната върху технологията хидравлично разбиване ще бъде безсрочна

Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 000 000 лева и конфискуване на техниката и оборудването
Безсрочна ще бъде забраната върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България. Това предвижда проектът за решение, който Парламентарната група на ГЕРБ ще внесе утре за обсъждане в Народното събрание.

В проекта за решение се посочва: „Забранява прилагането на технологията хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, пропан, както и механични и/или органични пълнители, под налягане по голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване и/или добив, с цел извличане на нефт или природен газ на територията на Република България.

Забранява добива на шистов газ, газ от въглища или нефт от пясъци на територията на Република България.

Забраняват се теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив на нефт и природен газ на територията на Република България, които използват метода на хидравлично разбиване, методи отговарящи на описаните или сходни методи.

Предвижда се също - всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи описаната или подобна технология, да бъдат незабавно преустановени, считано от датата на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 000 000 лева и конфискуване на техниката и оборудването.

ГЕРБ предлага пълна забрана на технологията "хидравлично разбиване"

Парламентарната група на ГЕРБ предлага пълна забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив ...

На физически и/или юридически субекти, получили вече разрешение за проучване, или концесия за добив на нефт и газ, засегнати от настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца, от влизане в сила на настоящото решение, през което време трябва да представят за одобрение преработени работни проекти , невключващи забранените методи. Субектите, непредоставили в срок или чиито нови работни проекти не отговарят на изискванията на това решение, губят правата дадени им със съответното решение или концесия, без право на компенсация или обжалване - предлагат от ПГ на ГЕРБ.

Забранява се издаването на лицензи, сключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в нарушение на настоящето решение.

Забраните не се прилагат за научно-изследователски проучвания, които едновременно отговарят на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска цел, имат за предмет проучване рисковете от добива на нефт и природен газ и не използват забранения метод на хидравлично разбиване и подобни на него.

„Настоящата забрана е безсрочна и важи за цялата територия на РБългария, включително и за нашата акватория в Черно море”, се казва в проекта за решение.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители