X
 
 

Smart Hand - Madе in BG

SMART HAND няма еквивалентен продукт с подобна функционалност, което я прави иновация на световно ниво.

Георги Чипов, изобретател и съосновател на ChipoLabs, е движещият фактор зад това изобретение.