X
 
 

Зорница Русинова: Мярката 75 на 100 ще помогне на фирмите, минали на непълно работно време

Икономическият и социален съвет е така нареченият граждански парламент на България, каза в Студио Actualno, председателят на съвета Зорница Русинова. Създаден е със закон преди 20 години, като целта му е с представителство на трите групи – на работодателите, на работниците и на гражданските организации, да има чуване на това, което мислят гражданите. Съветът взаимодейства и с изпълнителната, и със законодателната власт, и с президентството. Той е консултативен, и корективен орган. Вече властите се вслушват в съвета. Мандатът ни е четиригодишен, като за пръв път си определихме ясни приоритети.