Loading...
Skip to Content

Наталия Петрова и светът на умните домове

  • Наталия Петрова и светът на умните домове
    Снимка: Schneider Electric

Наталия Петрова e инженер по електронна техника от ТУ София и магистър по Маркетинг от УНСС. Притежава сертификат за изграждане на системи за автоматизация по КNX протокол. Присъединява се към Schneider Electric България през 2007 г., като оттогава заема различни позиции в маркетинговия и търговския екип на компанията. В сегашната си роля Наталия отговаря за бизнес развитието в направление “Системи за домашна автоматизация” и за контактите с интериорни дизайнери и архитекти. Тя има зад гърба си множество успешно изпълнени проекти за “умни домове” и обществени сгради с интелигентни функции и интеграция между различни системи. Сред тях са знакови сгради като San Stefano Plaza, Garitage Park и St. George school. Ето какво ни разказа тя за “умните сгради”:

Г-жо Петрова, как бихте обяснили накратко домашната автоматизация?

“Домашна автоматизация” се нарича система от свързани устройства за наблюдение и управление на отделните сградни инсталации или уреди в дома. Управлението им може да става самостоятелно и комбинирано чрез “сцени”, ръчно и/или автоматично; локално или дистанционно, през приложение или уеб браузър. За да наричаме решението “умен дом” трябва да е налице връзка между системите. Един свързан с телефона ни ключ за осветление, или едно отдалечено управление на конкретна функция, все още не са умен дом.

Какви са ползите от прилагането на тези технологии?

Домашната автоматизация на първо място повишава комфорта в дома и опростява неговото менажиране чрез възможността за наблюдение и управление на всички инсталации от едно място. Например, възможността да се създават “сцени” (режими) за едновременно включване на осветление, щори, завеси, отопление и др. е не само удобно, но и спестява доста време за ръчна настройка. На всеки би му било приятно, когато се прибира у дома натоварен с покупки, осветлението в антрето автоматично да се включи, а домът му да премине в режим присъствие. Щорите и завесите ще се спуснат, отоплението ще премине в режим “комфорт” и обитателите ще бъдат посрещнати в приятна обстановка. Подобни сцени може да се направят, както за отделни стаи, така и за целия дом. Възможностите са безброй и зависят изцяло от желанието, навиците и начина на живот на ползвателя. Автоматизацията може да е в помощ и на възрастните или на хора с увреждания, защото може да се добави и управление с гласови команди или жестов контрол на определени функции. Възможността за мониторинг и отдалечено управление от техните близки осигурява допълнително спокойствие в моментите, когато са сами у дома.

Другото основно предимство на умния дом е енергийната ефективност. През последните години тя стана основен мотив за избор на този тип системи, заради постепенно увеличаващите се цени на енергията. Последното накара повече домакинства да се замислят за оперативните си разходи и за начините за тяхното намаляване. С домашната автоматизация много лесно може да бъдат постигнати икономии на електроенергия, защото тя може да бъде използвана само когато, където и колкото е необходимо, без това да се отразява на комфорта. А чрез съгласувана работа на системите за отопление, осветление и щори, и с максимално използване на естествените външни условия, може да се реализират значително по-големи спестявания, достигащи 30%. Това са допълнителни спестявания за електроенергия, добавени към тези, постигани с пасивни мерки, като изолация, дограми, енергоефективни осветления и системи за отопление, охлаждане и др. Когато в проекта има заложени няколко източника на отопление, може да се направи така, че да работи само източникът, който е най-ефективен към конкретния момент, било то заради външните условия или заради цената на газ, ток и т.н. Освен това системата позволява да се следи общата консумация на електроенергия и тази на отделните токови кръгове или на отделни консуматори. Това ни осигурява цялостна картина за това колко харчим и за какво. А когато знаем за какво отиват разходите ни, може да предприемем действия, за да ги намалим, като първа стъпка в посока енергийна ефективност.

Трето изявено предимство на домашната автоматизация е повишаването на сигурността в дома. Собственици получават спокойствие, защото могат да наблюдават домовете си от разстояние, отвсякъде и по всяко време. Те могат да получават информация в реално време за статуса на системи като СОТ, видеонаблюдение, електроинсталация, отопление и т.н. При настъпване на нежелани събития като силен вятър, течове на газ, вода; пожар поради забравени включени електроуреди и т.н., системата за домашна автоматизация  може не само да ни извести за тях, но и да ограничи последствията за нашия дом. При отсъствие за по-дълъг период от време може да се „обезточат„ контактите, за да се намали рискът от възникване на пожари. Може и да се симулира присъствие в жилището чрез включване на осветление и дърпане на завеси/щори по график. Така, че спокойно може да кажем че с домашната автоматизация домът ни е по-сигурен от всякога.

Какво означава за вас фактът, че работите в тази професионална област?

Радвам се, че моята работа ми дава възможност да информирам повече хора, за възможностите, които технологиите ни дават да направим дома си по-удобен, надежден и сигурен, с което да повишим качеството си на живот, осигурявайки си допълнително спокойствие и време за важните неща в живота ни. Моята лична мисия и отговорност е да покажа на хората как енергийната ефективност е пряко свързана не само с джоба, но и със здравето ни. И как, със своите ежедневни, насочени действия може да повлияем положително на средата около нас. С всеки избор, който правим за по-отговорно използване на енергията; с решенията ни откъде да я осигурим; колко и как да я използваме - ние не само намаляваме своите разходи, но и ограничаваме своя отпечатък в природата.

Това е особено важно сега, когато климатичните промени станаха най-притискащите света проблеми. Сградите са отговорни за почти 40% от световната енергийна консумация и до 2050 г. се очаква домакинствата да станат най-големият потребител на енергия, с най-голям принос, цели 34% от СО2 емисиите. Затова всяка крачка в тази насока е от значение.

Домашната автоматизация е мощен инструмент за тази цел. Тя не само ни дава възможност да направим новите сгради по-устойчиви, но и да адаптираме старите към съвременните изисквания, като ги направим по-ефективни и безопасни. Освен това по този начин ще намалим броя на сградите, които трябва да бъдат разрушени, защото разрушаването е също толкова вредно за околната среда колкото и леенето на бетон. Аз съм много щастлива, че съм част от екипа на най-устойчивата компания в света, която от години работи в тази посока, разработвайки иновативни решения за дигитализация и ефективно управление на енергията. Това е не само бизнес, но и наша дългосрочна стратегия.

Тенденцията нещата около нас да стават все по-умни и свързани, са споменавани като водещо развитие конкретно за 2022 г. Това ли ще бъде преломната година за умните домове?

Начинът по-който работим и живеем се променя, сградите също, защото са отражение на нас и нашия начин на живот. И след като ние ставаме по-технологични, нормално е и нашите домове да стават такива. Автоматизираното управление на жилището беше логично и очаквано. Подобреното качество на интернет връзките в по-малките населени места и отдалечени райони; масовата употреба на смартфони; тенденцията за повишаване на цените на природните ресурси и електроенергията; повишените изисквания за сигурност и безопасност на дома; дигитализацията и електрификацията на сградите, са все фактори, които допринасят за ускореното му развитие. Пандемията също оказа влияние върху този пазар - първоначално негативно, но после силно ускорително. Защо? Защото домът ни се превърна в основен център за работа, учене и забавление, в който основно прекарваме времето си. Това увеличи разходите ни за електроенергия и отопление и ни провокира да търсим решения за тяхното намаление и за подобряване на комфорта. Решения, които да ни помогнат да създадем подходяща атмосфера за различните дейности, с които се занимаваме. Затова и търсенето на смарт устройства за дома се увеличи значително и се очаква да надскочи значително предварителните прогнози за двоен ръст на пазара , като достигне размер от 39,6 млрд. долара в Европа до 2025 г. Така, че е напълно възможно 2022 г. да се окаже преломна година за домашната автоматизация, още повече че тази година се очаква лансирането и на новия стандарт за свързаност Matter.

Доколко е проблем липсата на общоприети протоколи в домашната автоматизация и какво е отношението на Schneider Electric към развитието на Matter?

Липсата на общоприети протоколи и стандарти e проблем във всяка сфера на развитие. Това води до разработката на множество продукти, които изпълняват определена функция и често са оперативно несъвместими с други продукти, което създава затруднения с тяхното интегриране в обща система. В резултат може да се случи така, че един потребител да има смарт управления за няколко отделни системи за домашна автоматизация, които дори може да са базирани на еднакви безжични технологии. За тяхното управление трябва да отвори съответния брой отделни приложения. Това е не само неефективно, но и безполезно и затормозяващо, което определено не е целта на автоматизацията. За да бъдат системите за дома наистина полезни и ефективни, трябва да бъдат базирани на отворени протоколи, които да гарантират оперативната съвместимост на продуктите, независимо кой ги произвежда. Това позволява да се изграждат системи съгласно изискванията и нуждите на клиента, без ограничения във функционалността и дизайна.

При домашната автоматизация, изграждана с окабеляване вече има водещ протокол, който дава гаранция за оперативна съвместимост- това е KNX. Той е създаден преди 30 години от 5 немски компании. Една от тях е Merten, която е част от групата на Schneider Electric и чиито продукти използваме, за да изграждаме умни домове в България). Тези 5 компании обединяват най-доброто от своите протоколи, за да създадат единния стандарт KNX, който е лесен и гъвкав за инсталиране, конфигуриране и използване. В момента над 500 производители от различни браншове работят по този протокол и техните продукти могат да работят заедно в обща система.
Това е пътят, който трябва и ще извърви и бъдещият стандарт за безжична комуникация. Schneider Electric като член на борда на CSA (по-рано наречен Zigbee Alliance) подкрепя и активно допринася за създаването и тестването на новия стандарт за свързаност Matter, наред с други водещи компании като Amazon, Apple, Google, IKEA и др. Новият унифициран протокол за комуникация с отворен код, преди това наречен CHIP (Connected Home over IP), се очаква да увеличи съвместимостта сред продуктите за домашна автоматизация, базирани на 3 от най-използваните безжични протоколи за домашна автоматизация - Thread, Wi-Fi и Bluetooth Low Energy. Новият стандарт ще бъде по-надежден, сигурен и приложим за много решения за сградите и ще открие нови хоризонти в управлението на дома.

Вярвам, че с въвеждането на този стандарт ще се повиши доверието в безжичните системи за управление и те ще навлязат в повече домове благодарение на възможността, която ще предоставят за поетапно надграждане. Така всеки ще може да направи крачка към автоматизацията, според това, от което се нуждае или може да си позволи в този момент, а при възможност за разширяване на функционалността, да направи и следващата стъпка.

Какви стъпки трябва да предприеме човек, когато иска да има умен дом?

Ако планирате изграждане на нов дом или преустройство на съществуващ, и желаете да внедрите система за управление на дома, е добре на възможно най-ранен етап да се консултирате с инженерингова фирма системен интегратор, която изгражда такъв тип системи. Тя е вашият доверен консултант, с който можете да уточните обхвата и функционалността на системата, да коментирате вашите конкретни нужди и желания, спрямо които да се поставят изисквания към отделните подсистеми в обхвата на автоматизацията. Добре е този процес да се случи преди финализирането на електро и ОВиК (отопление, вентилация и климатизация) проектите, за да може последните да се адаптират спрямо автоматизацията. От самото начало трябва да е ясно кое и как ще се управлява, за да се намери най-оптималното решение и да се избегне дублиране. Системните интегратори може да съдействат за адаптиране на проекта за автоматизация в основния електропроект или да изготвят самостоятелен такъв, в който се посочва разположението на точките за управление и начина на аранжиране на апаратурата в таблото. Работата на системния интегратор включва още програмиране, параметриране, пусково-наладъчни дейности, проект за мобилно управление, обучение и др. и те участват в проекта до края. Затова моят съвет към бъдещите ползватели на умен дом, освен да избират системи, които са базирани на отворени стандарти и са от доказани и надеждни производители с дългогодишна експертиза в сградните системи, да избират и сертифицирани системни интегратори, за да получат професионално и качествено обслужване през целия процес на изграждане, а по-късно и гаранционно и следгаранционно такова, ако е необходимо. Тук е моментът да спомена, че SE България работи с висококвалифицирани партньори с дългогодишен опит в автоматизацията, които са преминали всички обучения за работа с нашите продукти. Ние сме едни от малкото производители, които могат да се похвалят и с местен технически съпорт, който е на разположение да консултира и помага на нашите клиенти във всеки етап от проекта. Разбира се, на разположение сме за срещи с клиенти и всеки, който има интерес към системите за дома е добре дошъл в нашия шоурум, за да научи повече за решенията ни и да получи професионална консултация за своя проект.

Възможно ли е домашната автоматизация да стане водеща тенденция при новото строителство в страната? Каква може да бъде ролята на Schneider Electric?

Разбира се бих желала домашната автоматизация (ДА) да стане водеща тенденция при новото строителство. Налице са всички предпоставки това да се случи през следващото десетилетие или две, поне за жилищата в по-големите градове, заради ползите, които носи и достъпността на ДА през последните години. Според проучване проведено от нашата компания през миналата година 41% от анкетираните в Западна Европа (Франция, Германия и Швеция) биха желали новият им дом да бъде с домашна автоматизация, а според друго в Германия вече над 50% от жилищата излизат на пазара подготвени за смарт управление. ДА е чудесна възможност за инвеститорите да разграничат своите проекти и да предложат устойчиви жилища, които отговарят на съвременните изисквания и са гъвкави за адаптация към тези на утрешния ден. Сред тях ще бъдат други системи и инсталации, някои от които вече трайно започнаха да се залагат в Европа, като зарядни станции за електромобили или фотоволтаични панели и др. възобновяеми източници на енергия. Търсенето на този тип жилища ще продължава да расте, защото въпреки икономическите предизвикателства и риска от глобална рецесия инвестициите в zero-carbon и зелени сгради се увеличават, заради проучванията, според които това е най-лесният и безопасен начин да се повлияе позитивно на околната среда.  

Schneider Electric е компания, свързано здраво със устойчивостта и именно това оформя нашата визия за интелигентния и устойчив дома на утрешния ден. Нашата основна роля за постигането му е в разработването на иновативни, надеждни и ефективни продукти, с лесен интерфейс за управление, с които да позволим на собствениците на жилища да поемат по-добър контрол върху своите домове и финанси, както и върху въглеродния си отпечатък.

Наталия Петрова и светът на умните домове     

Наталия Петрова e инженер по електронна техника от ТУ София и магистър по Маркетинг от УНСС. Притежава сертификат за изграждане на системи за автоматизация по КNX протокол. Присъединява се към Schneider Electric България през 2007 г., като оттогава заема различни позиции в маркетинговия и търговския екип на компанията. В сегашната си роля Наталия отговаря за бизнес развитието в направление “Системи за домашна автоматизация” и за контактите с интериорни дизайнери и архитекти. Тя има зад гърба си множество успешно изпълнени проекти за “умни домове” и обществени сгради с интелигентни функции и интеграция между различни системи. Сред тях са знакови сгради като San Stefano Plaza, Garitage Park и St. George school. Ето какво ни разказа тя за “умните сгради”.

Г-жо Петрова, как бихте обяснили накратко домашната автоматизация?

“Домашна автоматизация” (или “умен дом”) се нарича система от свързани устройства за наблюдение и управление на отделните сградни инсталации или уреди в дома. Управлението им може да става самостоятелно и комбинирано чрез “сцени”, ръчно и/или автоматично; локално или дистанционно, през приложение или уеб браузър. За да наричаме решението “умен дом” трябва да е налице връзка между системите. Един свързан с телефона ни ключ за осветление, или едно отдалечено управление на конкретна функция, все още не са умен дом.

Какви са ползите от прилагането на тези технологии?

Домашната автоматизация на първо място повишава комфорта в дома и опростява неговото менажиране чрез възможността за наблюдение и управление на всички инсталации от едно място. Например, възможността да се създават “сцени” (режими) за едновременно включване на осветление, щори, завеси, отопление и др. е не само удобно, но и спестява доста време за ръчна настройка. На всеки би му било приятно, когато се прибира у дома натоварен с покупки, осветлението в антрето автоматично да се включи, а домът му да премине в режим присъствие. Щорите и завесите ще се спуснат, отоплението ще премине в режим “комфорт” и обитателите ще бъдат посрещнати в приятна обстановка. Подобни сцени може да се направят, както за отделни стаи, така и за целия дом. Възможностите са безброй и зависят изцяло от желанието, навиците и начина на живот на ползвателя. Автоматизацията може да е в помощ и на възрастните или на хора с увреждания, защото може да се добави и управление с гласови команди или жестов контрол на определени функции. Възможността за мониторинг и отдалечено управление от техните близки осигурява допълнително спокойствие в моментите, когато са сами у дома.

Другото основно предимство на умния дом е енергийната ефективност. През последните години тя стана основен мотив за избор на този тип системи, заради постепенно увеличаващите се цени на енергията. Последното накара повече домакинства да се замислят за оперативните си разходи и за начините за тяхното намаляване. С домашната автоматизация много лесно може да бъдат постигнати икономии на електроенергия, защото тя може да бъде използвана само когато, където и колкото е необходимо, без това да се отразява на комфорта. А чрез съгласувана работа на системите за отопление, осветление и щори, и с максимално използване на естествените външни условия, може да се реализират значително по-големи спестявания, достигащи 30%. Това са допълнителни спестявания за електроенергия, добавени към тези, постигани с пасивни мерки, като изолация, дограми, енергоефективни осветления и системи за отопление, охлаждане и др. Когато в проекта има заложени няколко източника на отопление, може да се направи така, че да работи само източникът, който е най-ефективен към конкретния момент, било то заради външните условия или заради цената на газ, ток и т.н. Освен това системата позволява да се следи общата консумация на електроенергия и тази на отделните токови кръгове или на отделни консуматори. Това ни осигурява цялостна картина за това колко харчим и за какво. А когато знаем за какво отиват разходите ни, може да предприемем действия, за да ги намалим, като първа стъпка в посока енергийна ефективност.

Трето изявено предимство на домашната автоматизация е повишаването на сигурността в дома. Собственици получават спокойствие, защото могат да наблюдават домовете си от разстояние, отвсякъде и по всяко време. Те могат да получават информация в реално време за статуса на системи като СОТ, видеонаблюдение, електроинсталация, отопление и т.н. При настъпване на нежелани събития като силен вятър, течове на газ, вода; пожар поради забравени включени електроуреди и т.н., системата за домашна автоматизация  може не само да ни извести за тях, но и да ограничи последствията за нашия дом. При отсъствие за по-дълъг период от време може да се „обезточат„ контактите, за да се намали рискът от възникване на пожари. Може и да се симулира присъствие в жилището чрез включване на осветление и дърпане на завеси/щори по график. Така, че спокойно може да кажем че с домашната автоматизация домът ни е по-сигурен от всякога.

Какво означава за вас фактът, че работите в тази професионална област?

Радвам се, че моята работа ми дава възможност да информирам повече хора, за възможностите, които технологиите ни дават да направим дома си по-удобен, надежден и сигурен, с което да повишим качеството си на живот, осигурявайки си допълнително спокойствие и време за важните неща в живота ни.

Моята лична мисия и отговорност е да покажа на хората как енергийната ефективност е пряко свързана не само с джоба, но и със здравето ни. И как, със своите ежедневни, насочени действия може да повлияем положително на средата около нас. С всеки избор, който правим за по-отговорно използване на енергията; с решенията ни откъде да я осигурим; колко и как да я използваме - ние не само намаляваме своите разходи, но и ограничаваме своя отпечатък в природата. 

Това е особено важно сега, когато климатичните промени станаха най-притискащите света проблеми. Сградите са отговорни за почти 40% от световната енергийна консумация и до 2050 г. се очаква домакинствата да станат най-големият потребител на енергия, с най-голям принос, цели 34% от СО2 емисиите. Затова всяка крачка в тази насока е от значение.

Домашната автоматизация е мощен инструмент за тази цел. Тя не само ни дава възможност да направим новите сгради по-устойчиви, но и да адаптираме старите към съвременните изисквания, като ги направим по-ефективни и безопасни. Освен това по този начин ще намалим броя на сградите, които трябва да бъдат разрушени, защото разрушаването е също толкова вредно за околната среда колкото и леенето на бетон. Аз съм много щастлива, че съм част от екипа на най-устойчивата компания в света, която от години работи в тази посока, разработвайки иновативни решения за дигитализация и ефективно управление на енергията. Това е не само бизнес, но и наша дългосрочна стратегия.


Тенденцията "нещата" около нас да стават все по-умни и свързани, са споменавани като водещо развитие конкретно за 2022 г. Това ли ще бъде преломната година за "умния дом"?

Начинът по-който работим и живеем се променя, сградите също, защото са отражение на нас и нашия начин на живот. И след като ние ставаме по-технологични, нормално е и нашите домове да стават такива. Автоматизираното управление на жилището беше логично и очаквано. Подобреното качество на интернет връзките в по-малките населени места и отдалечени райони; масовата употреба на смартфони; тенденцията за повишаване на цените на природните ресурси и електроенергията; повишените изисквания за сигурност и безопасност на дома; дигитализацията и електрификацията на сградите, са все фактори, които допринасят за ускореното му развитие. Пандемията също оказа влияние върху този пазар - първоначално негативно, но после силно ускорително. Защо? Защото домът ни се превърна в основен център за работа, учене и забавление, в който основно прекарваме времето си. Това увеличи разходите ни за електроенергия и отопление и ни провокира да търсим решения за тяхното намаление и за подобряване на комфорта. Решения, които да ни помогнат да създадем подходяща атмосфера за различните дейности, с които се занимаваме. Затова и търсенето на смарт устройства за дома се увеличи значително и се очаква да надскочи значително предварителните прогнози за двоен ръст на пазара , като достигне размер от 39,6 млрд. долара в Европа до 2025 г. Така, че е напълно възможно 2022 г. да се окаже преломна година за домашната автоматизация, още повече че тази година се очаква лансирането и на новия стандарт за свързаност Matter.

Доколко е проблем липсата на общоприети протоколи в домашната автоматизация и какво е отношението на SE към развитието на Matter?

Липсата на общоприети протоколи и стандарти e проблем във всяка сфера на развитие. Това води до разработката на множество продукти, които изпълняват определена функция и често са оперативно несъвместими с други продукти, което създава затруднения с тяхното интегриране в обща система. В резултат може да се случи така, че един потребител да има смарт управления за няколко отделни системи за домашна автоматизация, които дори може да са базирани на еднакви безжични технологии. За тяхното управление трябва да отвори съответния брой отделни приложения. Това е не само неефективно, но и безполезно и затормозяващо, което определено не е целта на автоматизацията.

За да бъдат системите за дома наистина полезни и ефективни, трябва да бъдат базирани на отворени протоколи, които да гарантират оперативната съвместимост на продуктите, независимо кой ги произвежда. Това позволява да се изграждат системи съгласно изискванията и нуждите на клиента, без ограничения във функционалността и дизайна.

При домашната автоматизация, изграждана с окабеляване вече има водещ протокол, който дава гаранция за оперативна съвместимост- това е KNX. Той е създаден преди 30 години от 5 немски компании. Една от тях е Merten, която е част от групата на Schneider Electric и чиито продукти използваме, за да изграждаме умни домове в България). Тези 5 компании обединяват най-доброто от своите протоколи, за да създадат единния стандарт KNX, който е лесен и гъвкав за инсталиране, конфигуриране и използване. В момента над 500 производители от различни браншове работят по този протокол и техните продукти могат да работят заедно в обща система.

Това е пътят, който трябва и ще извърви и бъдещият стандарт за безжична комуникация. Schneider Electric като член на борда на CSA (по-рано наречен Zigbee Alliance) подкрепя и активно допринася за създаването и тестването на новия стандарт за свързаност Matter, наред с други водещи компании като Amazon, Apple, Google, IKEA и др. Новият унифициран протокол за комуникация с отворен код, преди това наречен CHIP (Connected Home over IP), се очаква да увеличи съвместимостта сред продуктите за домашна автоматизация, базирани на 3 от най-използваните безжични протоколи за домашна автоматизация - Thread, Wi-Fi и Bluetooth Low Energy. Новият стандарт ще бъде по-надежден, сигурен и приложим за много решения за сградите и ще открие нови хоризонти в управлението на дома.

Вярвам, че с въвеждането на този стандарт ще се повиши доверието в безжичните системи за управление и те ще навлязат в повече домове благодарение на възможността, която ще предоставят за поетапно надграждане. Така всеки ще може да направи крачка към автоматизацията, според това, от което се нуждае или може да си позволи в този момент, а при възможност за разширяване на функционалността, да направи и следващата стъпка.

Какви стъпки трябва да предприеме човек, когато иска да има умен дом?

Ако планирате изграждане на нов дом или преустройство на съществуващ, и желаете да внедрите система за управление на дома, е добре на възможно най-ранен етап да се консултирате с инженерингова фирма системен интегратор, която изгражда такъв тип системи. Тя е вашият доверен консултант, с който можете да уточните обхвата и функционалността на системата, да коментирате вашите конкретни нужди и желания, спрямо които да се поставят изисквания към отделните подсистеми в обхвата на автоматизацията. Добре е този процес да се случи преди финализирането на електро и ОВиК (отопление, вентилация и климатизация) проектите, за да може последните да се адаптират спрямо автоматизацията. От самото начало трябва да е ясно кое и как ще се управлява, за да се намери най-оптималното решение и да се избегне дублиране. Системните интегратори може да съдействат за адаптиране на проекта за автоматизация в основния електропроект или да изготвят самостоятелен такъв, в който се посочва разположението на точките за управление и начина на аранжиране на апаратурата в таблото. Работата на системния интегратор включва още програмиране, параметриране, пусково-наладъчни дейности, проект за мобилно управление, обучение и др. и те участват в проекта до края. Затова моят съвет към бъдещите ползватели на умен дом, освен да избират системи, които са базирани на отворени стандарти и са от доказани и надеждни производители с дългогодишна експертиза в сградните системи, да избират и сертифицирани системни интегратори, за да получат професионално и качествено обслужване през целия процес на изграждане, а по-късно и гаранционно и следгаранционно такова, ако е необходимо. Тук е моментът да спомена, че SE България работи с висококвалифицирани партньори с дългогодишен опит в автоматизацията, които са преминали всички обучения за работа с нашите продукти. Ние сме едни от малкото производители, които могат да се похвалят и с местен технически съпорт, който е на разположение да консултира и помага на нашите клиенти във всеки етап от проекта. Разбира се, на разположение сме за срещи с клиенти и всеки, който има интерес към системите за дома е добре дошъл в нашия шоурум, за да научи повече за решенията ни и да получи професионална консултация за своя проект.

Възможно ли е домашната автоматизация да стане водеща тенденция при новото строителство в страната? Каква може да бъде ролята на SE?

Разбира се бих желала домашната автоматизация (ДА) да стане водеща тенденция при новото строителство. Налице са всички предпоставки това да се случи през следващото десетилетие или две, поне за жилищата в по-големите градове, заради ползите, които носи и достъпността на ДА през последните години. Според проучване проведено от нашата компания през миналата година 41% от анкетираните в Западна Европа (Франция, Германия и Швеция) биха желали новият им дом да бъде с домашна автоматизация, а според друго в Германия вече над 50% от жилищата излизат на пазара подготвени за смарт управление. ДА е чудесна възможност за инвеститорите да разграничат своите проекти и да предложат устойчиви жилища, които отговарят на съвременните изисквания и са гъвкави за адаптация към тези на утрешния ден. Сред тях ще бъдат други системи и инсталации, някои от които вече трайно започнаха да се залагат в Европа, като зарядни станции за електромобили или фотоволтаични панели и др. възобновяеми източници на енергия. Търсенето на този тип жилища ще продължава да расте, защото въпреки икономическите предизвикателства и риска от глобална рецесия инвестициите в zero-carbon и зелени сгради се увеличават, заради проучванията, според които това е най-лесният и безопасен начин да се повлияе позитивно на околната среда.  

Schneider Electric е компания, свързано здраво със устойчивостта и именно това оформя нашата визия за интелигентния и устойчив дома на утрешния ден. Нашата основна роля за постигането му е в разработването на иновативни, надеждни и ефективни продукти, с лесен интерфейс за управление, с които да позволим на собствениците на жилища да поемат по-добър контрол върху своите домове и финанси, както и върху  въглеродния си отпечатък.
Още от Генератори на промяната :