Loading...
Skip to Content

Найден Хинков и бъдещето на енергийния мениджмънт

  • Найден Хинков и бъдещето на енергийния мениджмънт
    Снимка: Schneider Electric

Инженер Найден Хинков е завършил Техническия университет в София със специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”. Работи 9 години в Schneider Electric, където се развива в сферата на автоматизацията. След това се присъединява към бързо развиващия се български системен интегратор 3EnergySolutions и с работата си там вече 5 години допринася за дигитализацията на българската индустрия. Ето какво сподели той за тенденциите и перспективите на електротехническата индустрия, в рубриката ни “Генератори на промяната”:

Г-н Хинков, къде се намира българският бизнес по отношение на прилагането на енергиен мениджмънт и автоматизация? Колко развит е този бранш в България откъм компании-доставчици?

Бих казал, че България се намира на средно европейско ниво. При по-внимателен поглед се открива известна поляризация. От една страна клонове на западни компании внедряват по стандарт редица системи и непрекъснато повишават технологичното си ниво. В същото време при част от местните компании се наблюдава известна сдържаност. Разбира се, има и добри примери от предприятия с изцяло българска собственост, които се интересуват от съвременните тенденции и не отлагат внедряването на системи за енергиен мениджмънт. Малко повече предприемчивост в тази посока би била много полезна на местния бизнес.

Какви са перспективите за развитие на този бранш в България?

Перспективите са отлични, като има няколко фактора, които благоприятстват този процес. Както всички виждаме цените за доставка на енергия бележат сериозен ръст. Освем това процесът по либерализация на пазара изисква много по-добро ниво на прогнозиране и планиране на консумацията на енергия. Това, от своя страна, няма как да бъде постигнато без наличието на система за мониторинг.

Друга важна особеност е все по-трудното намиране на квалифицирани кадри за експлоатация и поддръжка на енергийната инфраструктура. Поради това смятам, че единствената алтернатива пред нас е въвеждането на автоматизирани системи за мониторинг и управление. Като положителна тенденция се откроява фактът, че все повече български компании използват европейските програми конкретно за подобряване на енергийната ефективност. Искрено се надявам “Планът за възстановяване и развитие” също да допринесе за това компаниите да направят важни стъпки за модернизация и повишаване на ефективността.

В какво се състои сътрудничеството на вашата компания със Schneider Electric?

Сътрудничеството с “Шнайдер” беше естествено за мен, тъй като съм бил част от компанията и добре познавам нейното портфолио. Водещите корпорации имат добре разработени стратегии за работа с партньорски мрежи, което е много полезно за нас като системен интегратор. Участваме в множество обучения и събития, на които имаме възможност да споделяме опит и да обсъждаме бъдещите тенденции за развитие на сектора. От друга страна сме много щастливи, че сътрудничеството ни е двустранно и можем да бъдем полезни. 3Energy е малка, но много гъвкава компания, с кратко време за реакция и отлична експертиза. Винаги споделяме с “Шнайдер” опита си за практическото функциониране на решенията, които изграждаме.

Как очаквате да се развие вашият бранш през следващите години, в резултат от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и на европейските планове за преход към ВЕИ?

Ориентацията на много бизнеси към изграждането на собствени ВЕИ ускорява развитието и на енергийния мениджмънт като цяло. Освен пряката и най-важна полза - генерираната енергия - много компании ползват изграждането на такива мощности като най-подходящ момент да интегрират интелигентно управление на цялата си електрическа мрежа. Това е тенденция не само у нас. Ето защо и производителите вече предлагат т.нар. Microgrid решения, които са много ефективни особено в енергоемки производства.

Как очаквате да повлияе на вашата дейност конкретно геополитическата ситуация?

Повишаването на цените на енергията, както и нуждата от отдалечен достъп на данни и съоръжения, са две реалности, на които сме свидетели в последните месеци и години. Макар и да са стресови сами по себе си, те носят перспектива за по-бързо технологично узряване на бизнеса, защото поставят нуждата от повече гъвкавост и ефективност. Ефективността - и енергийна, и производствена - ще става все по-търсена.

Кои са най-важните технологични тенденции, които ще предопределят бъдещето във вашата сфера на дейност?

Мегатенденциите са видими навсякъде около нас - свързаност, дигитализация, недостиг на ресурси и натиск за все по-зелени политики. Всичко това означава, че енергийната ефективност ще става все по-важна. Освен техническите възможности, които се развиват буквално всеки ден, масовата култура също създава важни предпоставки. Да не употребяваме ефективно ресурсите си скоро ще бъде абсолютно неприемливо, включително от имиджова гледна точка. Чисто икономически това и в момента е неизгоден подход. Зад ефективността стои сериозна бизнес логика.

Каква е вашата лична мотивация да работите в тази индустрия?

За мен като електроинженер тази индустрия е естествено поле на реализация. Вдъхновява ме това, че в нея се развиват иновативни технологии, които съчетават класическо оборудване, хардуер и софтуер, в обща система с резултати, които в миналото щяха да звучат като фантастика. Същевременно пред нас стои и голямото предизвикателството да намерим баланс в ролята на човека като най-важен фактор, който определя посоката. Фактът, че съм постоянно заобиколен от технология ме кара  все повече и повече да оценявам значението на въображението, на творчеството и на човешките отношения, които правят възможен всеки проект, и които създават нашия съвременен начин на живот.

Още от Генератори на промяната :