Ще може ли Германия наистина да гони бежанци, които не знаят немски? Категорично не

Още от автора

През последните дни в българските медии бе разпространена новината, публикувана в Reuters и в други международни агенции, че германският вътрешен министър планира нов закон, който да изисква от бежанците (забележете - не имигрантите, а бежанците) да учат немски език и да се интегрират, в противен случай след години да губят правото си да пребивават в страната.

Подобна мярка обаче със сигурност не съответства с международните юридически принципи и е практически неприложима.

Няма как Германия да приеме такъв закон - някой да може да бъде лишен от бежански статут (без да е установено, че той представлява пряка опасност за обществото) - тъй като това хипотетично правило би било в противоречие с друг закон, според който всеки има право на бежански статут, ако животът му е застрашен в страната му на произход.

Още на проведената на 12 февруари 1946 г. своя първа сесия Генералната асамблея на Организацията на обединените нации (ООН) приема, че бежанските проблеми имат глобален характер и никой бежанец, за който са доказани причините, поради които не може да се върне в родината си, няма да бъде принуждаван да го стори.

Както гласи Женевската ковенция, бежанецът е лице, което се намира извън страната, чиито гражданин е, и което не може или не желае да се ползва от закрилата на тази страна поради опасения от преследване по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения.

Най-същественият принцип, който Женевската конвенция въвежда, е тъкмо за правото на non-refoulement. Иначе казано - правото на човека да не бъде принудително върнат в страната, от която е избягал.

Международното право винаги е над националното и такъв или подобен радикален закон, за какъвто дава идея министърът на вътрешните работи на Германия, просто няма как да бъде приложен без страната да наруши международните договори.

Идеята на германския вътрешен министър евентуално би могла да получи отношение към имигрантите, които представляват съвсем различна от бежанците категория и касаещите ги закони съответно са други, но със сигурност не и що се отнася до бежанците.

Иначе казано – тази идея най-вероятно е просто проява на популизъм, целящ да демонстрира опозиция срещу трайната политика на приемственост по отношение на бежанците от страна на германския канцлер Ангела Меркел. Може би пясък в очите или опит за привличане на внимание към нечия опозиционна политика, но със сигурност не и нещо, което наистина би могло да бъде прието като закон.

______________

Използвани източници: Женевската конвенция; Reuters: "Germany wants refugees to integrate ot lose residency rights".