Общи условия за ползване на сайта Actualno.com

1.Общи положения

 1. 1.1.Actualno.com е новинарски сайт, който има за цел да представя актуална информация от България и света до неограничен брой потребители (наричан по-долу за краткост „сайтът“). Собственик на този сайт е WebGround.
 2. 1.2.Настоящите общи условия уреждат принципита на работа на сайта, възможностите, които предоставя, правата и задълженията на сайта и на неговите потребители при ползването на услугите, предоставяне от него.

2.Принципи

Принципите, от които Actualno.com се ръководи са:

 1. 2.1.Да представия навреме информацията, която интересува потребителите.
 2. 2.2.Да осигурява най-добрите публични източници за получаване на информация.
 3. 2.3.Да прави всичко възможно да бъде установена истината.
 4. 2.4.Да предоставя обективна и проверена информация за България и света.
 5. 2.5.Да публикува информация, която да е еднакво полезна за всеки отделен човек, без разлика на неговия пол, етническа и социална принадлежност.
 6. 2.6.Да защитава неприкосновеността на личността и семейството.
 7. 2.7.Да служи на обществото, без да се застъпва за частни интереси, включително и за интересите на собствениците на медията.

3.Услугата

 1. 3.1.Новините, които сайтът Ви представя, са разделени в различни категории, за да облекчат потребителското търсене с оглед на предпочитанията:
  • добрите новини
  • новините от деня
  • новините вчера
  • избори
  • България
  • политика
  • общество
  • образование
  • светът
  • инциденти
  • култура
  • бизнес
  • гледна точка
  • интервю
  • здраве
  • наука
  • технологии
  • автомобили
  • спорт
  • любопитно
  • шоубизнес
  • времето
 2. 3.2.Освен новините, в сайта има и специализирани рубрики: топ новина, новина на часа, главна новина, последни новини, най-четени новини, теми в развитие, галерия със снимки и видео, валута и индекс.
 3. 3.3.Actualno.com архивира всички материали по тематика и рубрики. Потребителят може да се абонира за newsletter на actualno.com и да получава е-mail бюлетина на actualno.com на посочен от него адрес.

4.Ползване

  • 4.1.Новините в сайта могат да се: Коментират; Изпращат на приятел; Запазват в архив на потребителя; Принтират.
  • 4.2.За улеснение на потребителя при търсенето, всяка новина е обозначена и с ключови думи.
  • 4.3.За улеснение при четенето, потребителят може да променя големината на шрифта на текста на новините. Actualno.com дава възможност потребителят да коментира избрани теми.
  • 4.4.За публикуване на мнения във форума не се изисква регистрация. Всеки потребител е длъжен да спазва общите условия за ползване на услугите предоставяни от Actualno.com

5.Отговорност

  • 5.1.WebGround, собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.
  • 5.2.WebGround, собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

6.Ограничения

  • 6.1.Забранява се достъпа на лица под 14 години.
  • 6.2.За непълнолетните се иска разрешение от родители или техните законни представители.
  • 6.3.WebGround, собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност дали потребителите на Actualno.com са навършили необходимите години и дали са получили разрешение за ползването му.

7.Забрани

Забранява се качването на следните видове коментари на новини и мнения във форумите

  • 7.1.Противоречащи на българското законодателство, приложимите международни актове и актове на ЕС, настоящите общи условия, обществените норми и морал.
  • 7.2.Съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица.
  • 7.3.Които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от Actualno.com.
  • 7.4.Чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна
  • 7.5.Представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация
  • 7.6.Които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото
  • 7.7.Нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица

8.Права и задължения на потребителя и WebGround

 1. 8.1.При изказване на мнение в Actualno.com потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от който и да е притежаван или управляван от WebGround сайт, като за това използване WebGround не дължи възнаграждение на автора.
 2. 8.2.WebGround има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.
 3. 8.3.Потребителят няма право да използва информация (текст и образ) от Actualno.com без изрично писмено позволение от WebGround.
 4. 8.4.Предоставената от потребителя лична информация не се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни, съдебни или упълномощени органи/лица в предвидените от закона случаи.
 5. 8.5.Услугата, която се предоставя съгласно настоящите общи условия е безплатна.
 6. 8.6.Actualno.com има право да поставя на страниците на сайта реклами. В някои случаи, ако потребителат натисне някой от рекламните банери, може да се активизира cookies („бисквитки“) от рекламодателя. Actualno.com не контролира тези cookies. Actualno.com може да изпраща cookies и проследяващи файлове. Използването на „бисквитки“ се извършва, за да се персонализира съдържанието и рекламите, да се предоставят функции на социални медии и да се анализира трафика.
 7. 8.7.Actualno.com събира информация за демографските данни, интереси на потребителите и за начина, по който потребителите използват сайта.
 8. 8.8.WebGround не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 9. 8.9.Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите.
 10. 8.10.Екипът на WebGround не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.
 11. 8.11.Секцията/рубрика „Колумнисти” се списва от външни автори, които изцяло поемат отговорността за своите материали. Всеки автор изразява лично мнение и оценките в текстовете са изцяло лична отговорност и собствено отношение на самия творец. WebGround не носи отговорност за интерпретации и субективни оценки на верността и пълнотата на информацията, публикувана на страниците ни.

Допълнителни разпоредби

 1. 9.1. Настоящите общи условия могат да се променят по всяко време от собственика на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Actualno.com.
 2. 9.2.Приложимо право е българското.
 3. 9.3. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване според българското законодателство пред компетентния съд в гр. София.