Новини за култура

В Браила е създадено Българското книжовно дружество

В Браила е създадено Българското книжовно дружество

На 25 септември 1869 г. в Браила е основано Българското книжовно дружество (БКД). Роден е Христо Иванов (Големия), български политик Създаване Основаването на Българското книжовно дружество (БКД) става на учредително събрание в рамките на 5 дни – от 8 до 12 октомври нов стил (26 – 30 септември стар стил) 1869 г. в къщата на Варвара Хадживелева, Браила, Румъния....