X

Рефрешни, за да ти е актуално!

Обнови:

X
 
 
 

Новини за култура

6 Велико народно събрание приема Димитровската конституция

6 Велико народно събрание приема Димитровската конституция

Конституцията на Народна република България от 1947 г., известна още като Димитровска конституция, е приета на 4 декември 1947 г. от 6-то велико народно събрание. Тя е основен закон, уреждащ обществено-политическите и стопански отношения, държавното устройство и основните права и задължения на гражданите на Народна република България ...

Меир Шалев: Религията причинява повече вреди отколкото политиката

„Момчето с гълъбите“, един от най-превежданите и...