X
 
 
 

Новини за култура

Избухва Априлското въстание

Избухва Априлското въстание

През 1875 г. на Балканите възниква напрегната политическа ситуация, известна като Източна или Балканска криза. Там се концентрира вниманието на всички европейски сили. Възникналата кризисна ситуация в развитието на Източния въпрос създава благоприятни възможности за активизиране на българското национално-освободително движение. Н...