X
 
 
 

Новини за култура

Карл Маркс и Фридрих Енгелс публикуват Комунистическия манифест

Карл Маркс и Фридрих Енгелс публикуват Комунистическия манифест

„Манифест на Комунистическата партия“, публикуван за първи път на 21 февруари 1848 г., е считан за едно от най-значимите политически философски произведения. Негови автори са Карл Маркс и Фридрих Енгелс. В предговор към немското издание на Манифеста от 1883 г. Енгелс заявява, че произведението е дело основно на Маркс. Про...

Кметът Калин Каменов: Враца е един от градовете с най-нисък туристически данък

За възможностите за туризъм във Враца и общината, за уникалн...