7 факта за детската бедност

Още от автора

В България, също като в повечето развити страни, Денят на детето се отбелязва като празник, на който родителите и обществото обръщат специално внимание на децата, а вече възрастните си припомнят приятни спомени от своето детство.

Но идеята за честването на Деня на детето произхожда от волята на международната общност да се насочи вниманието на обществата по света към проблемите, пред които биват изправени децата – крайната бедност, екплоатацията на детски труд, насилието и други проблеми, съществуващи в глобален мащаб.

Фактите

#1. От 2,2 милиарда деца по света, поне 1 милиард живеят в крайна бедност, тоест всяко второ дете.

#2. 1,9 милиарда са децата, които живеят в развиващите се страни и едва 300 милиона са тези във вече развитите такива (С. Америка, Европа и Русия).

#3. От живеещите в развиващите се страни деца, 640 милиона са тези, които нямат подходящ дом.

#4. 400 милиона са живеещите без достъп до безопасна за пиене вода.

#5. 270 милиона деца по света нямат достъп до здравни услуги.

#6. Над 10 милиона деца умират всяка година преди да навършат 5 години, най-често поради недохранване, поради липса на достъп до безопасна храна и липса на имунизации.  

#7. Най-тежък е животът на децата в Централна и Южна Африка, като в негативната класация следват Южна Азия (2. място) и регионът на Близкия изток и Северна Африка (3. място).

Детската бедност не е чужда и на развитите страни

Детската бедност далеч не е проблем само в развиващите се страни. През 2013 г. тя бележи рекордно високо ниво в Съединените американски щати, където 16,7 милиона деца живеят в домакинства, в които няма достатъчно храна за нуждите на подрастващите, като най-уязвими са децата, отглеждани от самотни майки.

Ако всичките бедни деца в САЩ бъдат събрани на едно място, те ще формират град с население, надхвърлящо това на Ню Йорк.

Предпоставки и последици

Водещите предоставки за детската бедност, както твърдят учени в различни изследвания - са както несъстоятелността на хората, които стават родители, така и обществените проблеми, например лошите правителствени политики, липсата на образование, безработицата, липсата или бездействието на социалните служби, инвалидността, дискриминацията, бедствията и войните.

Тези проблеми също така оказват негативен ефект и върху бъдещото развитие на децата. Децата, които са резултат от нежелана бременност, е по-вероятно да се окажат обречени на бедност.

Живеещите в бедност деца, отново според различни научни изследвания, е по-вероятно да имат поведенчески и емоционални проблеми (например импулсивност на характера и затруднена комуникация), по-трудно завързват приятелства, страдат от по-ниско самочувствие и е по-вероятно да станат родители преди да навършат пълнолетие.

Учените са категорични, че недохранването през първите 3 години от живота на децата е предпоставка за влошаване на здравето им и възбужда хронични проблеми.

___

Източник на данните: ООН