Вярно ли е, че 10% от националния бюджет на България ще отива за бежанците?

Още от автора

Абсолютно и категорично не.

10% от бюджета отиват за бежанци – жилища, училища, лекари  - това е заглавие, публикувано в българска медия през последните дни. В друга медия пък присъства следното заглавие: Програмата за интеграция на бежанци ще използва до 10% от националния бюджет.

Общото между тези заглавия е, че  те са заблуждаващи, като в този си вид поне на пръв поглед навяват негативни асоциации спрямо търсещите убежище и бежанците у аудиторията. И ако човек не прочете съдържанието на текста, а само заглавието, практически ще се окаже погрешно информиран.

Това твърдение - че 10 процента от националния бюджет отива за търсещите убежище и бежанците - което бе усвоено от много хора поради наличието на такива и подобни заглавия в медиите, а после и преповтаряно от тях, категорично не е вярно, макар и десетки български медии да съобщиха именно това в свои заглавия преди дни. 

Това, което авторите на новини с такива заглавия всъщност са искали да кажат (или умишлено не са съобщили вярно в цитираните по-горе и подобните на тях заглавия) е това, че 10 процента от средствата за интеграция на търсещите убежище и бежанците ще бъдат с произход националния бюджет, а останалите 90% ще идват със средства, пренасочени към страната ни от Брюксел. Тъкмо това заяви министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова миналата седмица в Народното събрание, по повод на което се появиха и цитираните по-горе заглавия. Всички останали тълкувания на думите ѝ вероятно са дължащи се на липса на журналистическа прецизност спекулации.

Разбира се, може да се допусне и възможност, че не е случайно разпространението на невярното твърдение, че 10 процента от бюджета ще отиде за интеграция на бежанци. Може би наличието на тази заблуждаваща информация не се дължи просто на липса на журналистическа прецизност. Това невярно твърдение само по себе си се превръща в удобна за политическа експлоатация опорна точка, особено бидейки разпространено в не една медия. То може и да е част от употребяваната в президентската кампания поредица от партенки срещу бежанците, чиито съдби биват консумирани напълно безрамно в политичекото слово на значителна част от кандидат-президентите и техните приближени политически съратници.

Разликата между двете твърдения – това, което наистина е казала Бъчварова, и това, което е налично в заглавия в някои медии - е огромна, като тя възлиза на няколко милиарда лева.

Каквато и да е причината за присъствието на това погрешно твърдение по-малко от месец преди изборите за държавен глава – случайна или умишлена - неговият ефект е изключително зловреден за възприятията на обществото спрямо търсещите убежище. А образът на врага в настоящата кандидат-президентска кампания без съмнение са именно те.