X
 
 

След матурата по литература остава въпросът...

Още от автора

Хуманитарното познание е обезценено. В ерата на технологиите, материалистичните възгледи за света и капитализма, който е завладял не само икономиката, но и човешката душа, няма място за литература, философия, етика и история. Няма място, защото пазарът ги изхвърля.

Гимназиалният учител по литература е натоварен с нелеката задача не просто преподаде задължителния материал, но и да убеди учениците си, че ще имат полза от придобитите познания. Ако учителят не е любител на лъжата, той ще трябва да признае, че литературата в общия случай не носи материална полза. В този момент ученическото внимание ще бъде безвъзвратно изгубено. Бъдещите лекари, адвокати, маркетингови специалисти, банкери, инженери и програмисти ще отдадат цялото си същество на превръщането в едно добро болтче, което удобно да влезе в голямата машина. Родителите на малките болтчета ще бъдат горди и спокойни, че децата им няма да умрат от глад, пишейки поезия в някоя таванска стая. А защо трябва да са неспокойни?

На първо място, защото точните науки няма да покажат на децата им романтиката на живота. Те ще разградят действителността на съставните й части и ще ги обяснят една по една. Това е обяснение е практично; то води до възможност за следващи още по-детайлни обяснения, открития и иновации. Но също както дисекциите се извършват върху трупове, така и научното раздробяване на цялото го лишава от живот. Литературата и изкуството добавят към съществуващото; надграждат реалността. И ако у едно дете не се създаде усет към тях, то бива обречено на съществуване единствено в един раздробен, подложен на научни опити свят.

Отново на първо място: поради неспособността на науката да изгради ценности. Тук не става дума за обвинение в провал. Науката не се е провалила в изграждането на ценности. Тя просто не се занимава с това. Наличието на ценностна система, изградена на базата на голямо количество опит, самоопазнаване и опознаване на света, не е критерий за влизане в университет, започване на работа или издигане в социалната йерархия. По тази причина ценностната система се превръща в рудиментарен орган – не се използва и закърнява.

Основният проблем, произтичащ от неспособността на повечето хора да изградят стабилна ценностна система е, че човешките ценности се заместват от икономическите. На мястото на любовта, свободата и милосърдието застават производителността, потреблението и егоизмът. Такава замяна би била невъзможна, ако мястото, отредено на ценностите, не беше вакантно.

Ролята на Човека е да бъде критичен към науката и технологията. И тук идва ред на третото първо място – необходимостта от сливане на хуманитарното и научното познание. За да се направи оценка на научните и технологични иновации е необходимо сливане на двете гледни точки, може би дори възраждане на Ренесансовия човек. Постигането на такава цел е свързано с изключително много усилия. А ние, нека си признаем, не си падаме много по усилията. Доказва го процъфтяващата реалити телевизия.

Въпросът е: Какво ще се случи, ако продължим да вървим по „пътя на прогреса” със затворени очи?

 

 

 

Какво се случва, ако няма взаимна любов
Какво се случва, ако няма взаимна любов

Връзката на двама души се състои от няколко етапа и промени през годините. Съвсем нормално е, че романтичните начала - периодът в който тепърва...