Илинден. Или какво знаем за пророк Илия?

Още от автора

Някъде четох, че на Илинден се ядяло сготвен петел. Другаде пък срещнах, че Илия бил покровител на гръмотевиците, светкавиците и змейовете. Много любопитно. Дори интересно, но, уви, нищо подобно не намирам в текста на Библията си. Затова сега ще направя един малък „лексикон“ с въпроси и отговори, за да се изясни кой изобщо е Илия и защо той е важна библейска фигура.

 

1.      Кой е Илия?

  • Илия е един от най-ярките израелски пророци. Етимологията на името Илия обозначава израза „Моят Бог е Яхве“.  Библейските записи за него сочат, че той е живял по времето на израелските царе Ахав, Охозия, Йорам, т.е. през първата половина на 9-ти век пр. Хр.
 

2.      В кои библейски пасажи се говори за него?

  • В Стария Завет, от Трета книга на царете 17 глава до Четвърта книга на царете 2 глава.
 

3.      Какъв е житейският му път?

· Когато Илия ни е представен в 17 глава на Трета книга на царете, той е изправен пред цар Ахав, който не успява да съхрани чистотата на еврейския религиозен живот. Илия казва на царя, че в следващите три години няма да вали дъжд. Това е наказанието на Бог към Ахав и жена му Езавел, която е езичничка, почитаща чуждия бог Ваал.

След изричането на пророческото слово пред Ахав, Илия по заповед на Бога излиза от Израел и се скрива при потока Херит, източно от Йордан, където е хранен от врани. Потокът пресъхва и Господ го изпраща в Сарепта Сидонска при една вдовица, която се грижи за него. Въпреки че самата вдовица и болният ѝ син няма какво да ядат, Илия уверява жената, че Бог няма да ги остави гладни. И обещанието на Господ се изпълнява чрез чудо. След известно време синът ѝ почива, но Илия се помолва на Господ да го върне към живота и той оживява.

След като изминават три години, Бог изпраща Илия да се върне отново при цар Ахав. Илия иска царят да доведе лъжепророците на Ваал на планината Кармил, за да покажат как техният бог превъзхожда израелския Бог. Вааловите пророци не получават никакъв отговор от своя Бог. За разлика от Илия, който изрича семпла молитва от 63 думи (записана в 3 Царе 18:36–37) и тогава става знамението – Бог изпраща огън от небето, който изгаря дори лъжепророците на Ваал.

След това Илия казва на Ахав, че ще вали дъжд и наистина, Бог отключва небето след три години суша! Но след като царица Езавел разбира какво се е случило с  нейните езически пророци, изпраща съобщение до Илия, че ще го убие. Пророк Илия се уплашва от заплахата и избягва в една пещера, където е сам и подтиснат. Там има време за интимни молитви с Бог и Му споделя, че е единственият, който още вярва в Него. Господ отвръща на този зов на Илия към Него с уверението, че има още 7 000 души, които не са преклонили колене пред чужди богове (3 Царе 19:18). В крайна сметка цар Ахав и жена му Езавел понасят Божието наказание и умират, а Илия има свой ученик Елисей, който да наследи пророка (и дори го наследява с двоен дял от духа му!).

Една от най-запомнящите се сцени е възнасянето на пророк Илия в небесата с вихрушка в 4 Царе 2 глава. Верният Божий пророк не се сблъсква със смъртта, а директно се изправя лице в лице с Бог.

  

4.      Какви са силните му страни?

  • Характерното за Илия е, че проповядва и изобличава дръзко и безстрашно.
5.      Какви са слабостите му?

  • Проявява страх (и то от жена!) и е подтиснат.
6.      Защо той е пример в християнския свят?

  • Илия е пример, защото най-вече е покорен на Бог. Покорството е християнска добродетел от първостепенно значение. Той също така е християнски пример за силна вяра и системен молитвен живот.
7.      Как в наши дни може да се прилага на практика примера му?

  • Илия е пример как човек може да отстоява принципите си, макар да се чувства, че е сам в тази борба. Да се говори истината винаги е рисковано, но Илия е пример за дързост и смелост, дори когато си в присъствието на авторитети и ги изобличаваш за неправилните им дела. И най-вече: Илия е пример за вяра. Вяра, която отключва небесата. Вяра, която премества планини. Непоколебима.