X
 
 

Водопадът (Разказ)

Още от автора

Разтворих буйните храсти отпред и онемях. Пред очите ми се разкри кипящ бял водопад, сурнал се от десетина метра височина. Около него – малък вир с бистра вода - колкото да бъдеш щастлив. Пуснах бързо раницата, която потъна във високите треви, и изух обувки и дрехи, докато вървях към водата. Беше ледена. Понаплисках се, за да нагодя нейната температура с тази на тялото ми и въпреки това, когато легнах напред, сякаш се чу “пссс” …

Лежах по корем в плиткия вир, а пръските на стихията кацаха благодатно върху гърба ми. Сладко бягство от шума на града. Тогава през прозрачната пелена на водопада забелязах нещо. Станах, преминах с радостен вик под водната завеса и се озовах пред почти перфектно объл камък, изникнал като голямо древно цвете всред басейна. Отзад мокрите скали мълчаха.

Седнах на камъка с гръб към тях и с лице към пръскалото. Можех да протегна ръка и да събера течен живот в шепата си. Можех да се понадигна и да положа глава под леденото течение. Сякаш Самият Бог беше поставил този камък на това вълшебно място.

Беше го сложил тук за мен.

Вдигнах очи и видях две небеса. Едно, което изтичаше пред мен, и друго, което си стоеше синьо, макар и в обърнат надолу съд. Чувах песента на птиците и вятъра в клоните.

Тогава усетих особена грапавина под табаните. Погледнах надолу. Видях белите си крака, косъмчетата-змийчета, които се рееха свободно под водата, облите камъчета, по форма досущ като онзи, на който седях, но значително по-малки… Във всички посоки се стрелкаха пъстроцветни рибки като непослушни бижута. Но нещо ме дразнеше по възглавничките. Отместих крака и се наведох. Видях месингова или пък бронзова плочка, нещо като миниатюрен постамент, занитен незнайно как за самото дъно, а на него с релефни букви пишеше: “Този водопад е дарение от фондация "Америка за България”.

 

Кой има имен ден днес, 25 юли
Кой има имен ден днес, 25 юли

На 25 юли имен ден празнуват всички, които носят името Анна, Анка, Ани, Анани, Яна, Янула, Янина, Блага, Добри и производните им. Най-оригиналните...