Политкоректен речник на историческите термини от османския период

Още от автора

Въвеждането на термина "съжителство", дефиниращ по нов начин характера и същността на отношенията между българи и османци през вековете на владичество, налага пълна ревизия на историческата терминология от този период в името на евроатлантическата ни политкоректност.

Ето един примерен речник на историческите термини от османския период, съответстващ по най-коректен начин на евроатлантическите ценности.

Кръвен данък - ежегодна кръводарителска кампания и форма на кадрова политика в османската армия.

Османско завоевание - мащабно военно-стратегическо учение с международно участие - средновековен първообраз на ученията "ЩИТ", завършило с разформироване на балканските армии поради показани слаби резултати.

Насилствена ислямизация - активно споделяне и обмен на религиозни идеи и практики. 

Априлско въстание - априлски вот на недоверие, завършил с неуспех поради липса на мнозинство на електоралната подкрепа.

Революционери - антиглобалисти и протестъри, отричащи мултиетническия социален модел на империята.

Рая - електорална маса със силно изразена политическа лоялност.

Еничeрски корпус - корпус на многонационални умиротворителни сили, създаден на принципа на широката интеграция на етносите в армейския живот. 

Бесилка - дървена конструкция с наказателно-правно предназначение при разрешаването на юридически казуси.

Ятаган - помощно средство за сигурност и охрана на масови мероприятия, ползвано по смисъла на османския ЗЧОД (Закон за частна охранителна дейност).

Руско- турска освободителна война - международен поземлен спор и конфликт за съжителство, разрешен в ничия полза.

Освобождение - прекратяване на съжителство по взаимно съгласие поради непреодолими различия.

Кланетата в Батак - правоохранителни действия в Батак, реализирани с причиняване на порезни рани в условията на неизбежна самоотбрана.

Хайдути - рецидивни нарушители на обществения ред, използващи разбойнически практики за упражняване на физическа и морална репресия върху правоохранителните органи.

Хъшове - политически и икономически аутсайдери, неспособни да се реализират пълноценно в домашна социална среда.