Ако имаше Фейсбук през социализма...

Още от автора

Ако имаше Фейсбук през Социализма, сигурно статусите щяха да звучат също толкова пресилено патетично и нелепо, както агитационно - идеологическите партийни лозунги от това време...И може би щяха да са такива:

"Да преизпълним дневната норма от лайкове!"

"Фейсбук е извор на прогресивни идеи!"

"25 години народен Фейсбук - 25 години български цирк."

"Във всеки дом - говедо, всяко говедо - с Фейсбук профил!"

"Копирането на чужди статуси - вражеска диверсия!"

"Да живее Фейсбук дружбата между народите!"

"Всеки народен статус - юмрук в профила на Империализма!"

"Фейсбук - дело на Партията!"

"Зукърбърг - враг номер едно на Тутраканската селищна система!"

"Съветският Фейсбук - най- прогресивният Фейсбук в света!"

"Фейсбук принадлежи на народа и народът принадлежи на Фейсбук!"

"Фейсбук - необятен като СССР!"

"Един закрит народен акаунт - беда за целия колектив!"

"Селянино, направи ли си профил?!"

"Днес цял ден е Фейсбук полуден!"

"Фейсбук е гавра с труда на пролетариата!"

"Фейсбук потребители, разобличавайте крадците на народни статуси на своите стени!"

"Фейсбук - причина за нарушаване на трудовите навици и влошаване качеството на теляшките услуги!"

"Всяка Фейсбук стена на империалист - стена на позора!"

"Фейсбук пролетарии от всички страни - сприятелявайте се!"

 

...И накрая, шегата си е шега, но ако имаше Фейсбук по време на социализма, още да  живеехме в него, защото от висене в мрежата нямаше да имаме време за...“нежна революция“ и демократичен преход. И социализмът щеше да е труден за закриване като Фейсбук акаунт!