Психологически речник на тийнейджърските изрази

Още от автора

Май – месецът на абитуриентските балове, в който улиците и площадите се огласят с ехо от дружно изброяване от 1 до 12 на завършили основното си образование тийнейджъри. Познаваме ли тези младежи, знаем ли какво означават техните викове, техните думи, техния език?! За да ги разберем, може би ни е нужен речник като този...

"Ооо!" = Интонационно реализиран израз за ежедневен поздрав ("Здравей!"), чиято фалцeтна или басова извивка във финала на фонетичното му съдържание изявява различни нюанси от емоционалното и ...еволюционно състояние на субекта.

"Аре!" = Вербален израз за раздяла ("Довиждане!"), съкращаващ до минимум морално- волевите усилия, необходими за използването на излишни букви в речевото артикулиране на субектите.

"Опа!" = Фраза, изразяваща глобална и локална загриженост спрямо околните ("Извинете, че ви настъпих/ блъснах!") относно тяхното състояние след физическо съприкосновение на крайниците и други части на анатомията в условията на препълнен обществен транспорт.

"Охоо!" = Повече интонационно, отколкото вербално реализиран израз на романтични чувства и естетическа оценка на женската голота ("Много си красива без дрехи!").

"А?" = Гласна буква, фонетично артикулирана с въпросителна интонация на гласа, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално неразбиране на околния свят ( "Какво каза, не те разбрах!?").

"Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?" = Вежлива форма на приятелски поздрав ("Здравей, приятелю, как си?"), изразяваща филантропно отношение и дълбока човешка загриженост относно психо-физиологичното състояние на околните.

"Мотам се насам - натам... / Нагоре - надолу..." = Фраза, отговаряща на въпроса "Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?", която изразява дълбока благодарност ("Добре съм, благодаря, че попита!") за проявената заинтересованост.

"Аре бе, помияр/ Аре ма, овцо!" = Израз на дълбока морална нетърпимост към допуснати компромиси в точността на човешките взаимоотношения ("Пак закъсня! Докога ще те чакам?")

"Я деба/ Е*а си мамата/ Я глей!" = Фрази, изразяващи богатата гама от непреходни чувства и засилен философски интерес ("Много интересно!"), предизвикани от достигането до съзнателни и подсъзнателни прозрения за истините на Живота!

"Чуеш ли бе, пендел?" = Строго императивен израз ("Слушай ме внимателно!"), целящ да фокусира изцяло вниманието на околните към непреходната семантична значимост и послание на използваните думи.

"Глух ли си бе, копеле?" = Фраза, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално отчуждение, неразбиране и липса на общ език между отделните хора и поколения.

"Ей, копеленце недоклатено!" = Императивен израз ("Внимавай, ще те бия"), контекстуално деклариращ открито намерение за преминаване към физическа саморазправа като неизбежно, но справедливо средство за разрешаване на битов спор.

"Немам кинти..." = Социално ангажирана фраза, изразяваща статистически обобщено материалното и в частност- духовно състояние, на цяло едно поколение.

"Дреме ми на...!" = Фраза, изразяваща демонстративно отношение на нихилизъм и морално отричане на обществените норми. Степента на това отричане се определя от сексуалния контекст на думата, запълваща многоточието в израза...

"Е*ало си е майката, ей!" = Дълбоко метафоричен израз ("Положението е много лошо!"), използващ реализирането на сексуален акт с майката като драматургично средство за образно пресъздаване на тежката борба за духовно оцеляване, която битието ни налага в определени моменти.

"Е*ати тъпото копеле!" = Фраза, изразяваща повече субективно, отколкото научно - обективно аналитично отношение към IQ статуса на определена личност.

"Цепи мрака, кърти мивки, чупи плочки!" = Изрази, в които експресивната сила на образния символ на глаголно действие, е правопропорционален на големината на естетическата възхита, граничеща с култово- религиозно преклонение спрямо външния вид и поведение на субекти от противоположния пол.

"Храня" = Метафоричен израз, използващ невинната форма на глагола "храня" като контекстуално средство за адресиране на нецензурни сексуални пожелания спрямо майката, лелята, сестрата и други родственици от женски пол на даден субект.

"Плесен" = Образна метафора на родителското тяло, със символно значение на закостеняла архаичност в разбиранията спрямо младите.

Май – месецът на абитуриентските балове, в който улиците и площадите се огласят с ехо от дружно изброяване от 1 до 12 на завършили основното си образование тийнейджъри. Познаваме ли тези младежи, знаем ли какво означават техните викове, техните думи, техния език?! За да ги разберем, може би ни е нужен речник като този...

"Ооо!" = Интонационно реализиран израз за ежедневен поздрав ("Здравей!"), чиято фалцeтна или басова извивка във финала на фонетичното му съдържание изявява различни нюанси от емоционалното и ...еволюционно състояние на субекта.

"Аре!" = Вербален израз за раздяла ("Довиждане!"), съкращаващ до минимум морално- волевите усилия, необходими за използването на излишни букви в речевото артикулиране на субектите.  

"Опа!" = Фраза, изразяваща глобална и локална загриженост спрямо околните ("Извинете, че ви настъпих/ блъснах!") относно тяхното състояние след физическо съприкосновение на крайниците и други части на анатомията в условията на препълнен обществен транспорт.

"Охоо!" = Повече интонационно, отколкото вербално реализиран израз на романтични чувства и естетическа оценка на женската голота ("Много си красива без дрехи!").

"А?" = Гласна буква, фонетично артикулирана с въпросителна интонация на гласа, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално неразбиране на околния свят ( "Какво каза, не те разбрах!?"). 

"Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?" =
Вежлива форма на приятелски поздрав ("Здравей, приятелю, как си?"), изразяваща филантропно отношение и дълбока човешка загриженост относно психофизиологичното състояние на околните.

"Мотам се насам - натам. . . / Нагоре - надолу. . ." = Фраза, отговаряща на въпроса "Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?", която изразява дълбока благодарност ("Добре съм, благодаря, че попита!") за  проявената заинтересованост.

"Аре бе, помияр/ Аре ма, овцо!" = Израз на дълбока морална нетърпимост към допуснати компромиси в точността на човешките взаимоотношения  ("Пак закъсня! Докога ще те чакам?")

"Я деба/ Е*а си мамата/ Я глей!" = Фрази, изразяващи богатата гама от непреходни чувства и засилен философски интерес ("Много интересно!"), предизвикани от достигането до съзнателни и подсъзнателни прозрения за истините на Живота!

"Чуеш ли бе, пендел?" = Строго императивен израз ("Слушай ме внимателно!"), целящ да фокусира изцяло вниманието на околните към непреходната семантична значимост и послание на използваните думи. 

"Глух ли си бе, копеле?" = Фраза, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално отчуждение, неразбиране и липса на общ език между отделните хора и поколения.

"Ей, копеленце недоклатено!" =  Императивен израз ("Внимавай, ще те бия"), контекстуално деклариращ открито намерение за преминаване към физическа саморазправа като неизбежно, но справедливо средство за разрешаване на битов спор. 

"Немам кинти. . ." = Социално ангажирана фраза, изразяваща статистически обобщено материалното и в частност- духовно състояние, на цяло едно поколение. 

"Дреме ми на...!" = Фраза, изразяваща демонтративно отношение на нихилизъм и морално отричане на обществените норми. Степента на това отричане се определя от сексуалния контескт на думата, запълваща многоточието в израза...

"Е*ало си е майката, ей!" = Дълбоко метафоричен израз ("Положението е много лошо!"), използващ реализирането на сексуален акт с майката като драматургично средство за образно пресъздаване на тежката борба за духовно оцеляване, която битието ни налага в определени моменти. 

"Е*ати тъпото копеле!" = Фраза, изразяваща повече субективно, отколкото научно - обективно аналитично отношение към IQ статуса на определена личност.

"Цепи мрака, кърти мивки, чупи плочки!" = Изрази, в които експресивната сила на образния символ на глаголно действие, е правопорционален  на големината на естетическата възхита, граничеща с култово- религиозно преклонение спрямо външния вид и поведение на субекти от противоположния пол.

"Храня" = Метафоричен израз, използващ невинната форма на глагола "храня" като контекстуално средство за адресиране на нецензурни сексуални пожелания спрямо майката, лелята, сестрата и други родственици от женски пол на даден субект.

"Плесен" = Образна метафора на родителското тяло, със символно значение на закостеняла архаичност в разбиранията спрямо младите.   

"Гъзе" = Умалителна форма на гъзар, с фин контекстуален намек за лека женственост и юпи превзетост в маниерите.

"Яко! Уникално!" = Думи, имащи универсално предназначение и употреба за изразяване на лично и вселенско щастие.

„Пич! Брато!“ = Фамилиарни форми на обръщение, скъсяващи до минимум емоционалната дистанция на общуване между субектите, превърнали се колкото в паразитни, толкова и в емблематични поколенчески изрази със събирателния си смисъл на стремежа към свобода, равенство и братство!

"Г*зе" = Умалителна форма на гъзар, с фин контекстуален намек за лека женственост и юпи превзетост в маниерите.

"Яко! Уникално!" = Думи, имащи универсално предназначение и употреба за изразяване на лично и вселенско щастие.

„Пич! Брато!“ = Фамилиарни форми на обръщение, скъсяващи до минимум емоционалната дистанция на общуване между субектите, превърнали се колкото в паразитни, толкова и в емблематични поколенчески изрази със събирателния си смисъл на стремежа към свобода, равенство и братство!