X
 
 

Психологически речник на тийнейджърските изрази

Автор: Петър Донкин
13305 4

Още от автора

Май – месецът на абитуриентските балове, в който улиците и площадите се огласят с ехо от дружно изброяване от 1 до 12 на завършили основното си образование тийнейджъри. Познаваме ли тези младежи, знаем ли какво означават техните викове, техните думи, техния език?! За да ги разберем, може би ни е нужен речник като този...

"Ооо!" = Интонационно реализиран израз за ежедневен поздрав ("Здравей!"), чиято фалцeтна или басова извивка във финала на фонетичното му съдържание изявява различни нюанси от емоционалното и ...еволюционно състояние на субекта.

"Аре!" = Вербален израз за раздяла ("Довиждане!"), съкращаващ до минимум морално- волевите усилия, необходими за използването на излишни букви в речевото артикулиране на субектите.

"Опа!" = Фраза, изразяваща глобална и локална загриженост спрямо околните ("Извинете, че ви настъпих/ блъснах!") относно тяхното състояние след физическо съприкосновение на крайниците и други части на анатомията в условията на препълнен обществен транспорт.

"Охоо!" = Повече интонационно, отколкото вербално реализиран израз на романтични чувства и естетическа оценка на женската голота ("Много си красива без дрехи!").

"А?" = Гласна буква, фонетично артикулирана с въпросителна интонация на гласа, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално неразбиране на околния свят ( "Какво каза, не те разбрах!?").

"Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?" = Вежлива форма на приятелски поздрав ("Здравей, приятелю, как си?"), изразяваща филантропно отношение и дълбока човешка загриженост относно психо-физиологичното състояние на околните.

"Мотам се насам - натам... / Нагоре - надолу..." = Фраза, отговаряща на въпроса "Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?", която изразява дълбока благодарност ("Добре съм, благодаря, че попита!") за проявената заинтересованост.

"Аре бе, помияр/ Аре ма, овцо!" = Израз на дълбока морална нетърпимост към допуснати компромиси в точността на човешките взаимоотношения ("Пак закъсня! Докога ще те чакам?")

"Я деба/ Е*а си мамата/ Я глей!" = Фрази, изразяващи богатата гама от непреходни чувства и засилен философски интерес ("Много интересно!"), предизвикани от достигането до съзнателни и подсъзнателни прозрения за истините на Живота!

"Чуеш ли бе, пендел?" = Строго императивен израз ("Слушай ме внимателно!"), целящ да фокусира изцяло вниманието на околните към непреходната семантична значимост и послание на използваните думи.

"Глух ли си бе, копеле?" = Фраза, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално отчуждение, неразбиране и липса на общ език между отделните хора и поколения.

"Ей, копеленце недоклатено!" = Императивен израз ("Внимавай, ще те бия"), контекстуално деклариращ открито намерение за преминаване към физическа саморазправа като неизбежно, но справедливо средство за разрешаване на битов спор.

"Немам кинти..." = Социално ангажирана фраза, изразяваща статистически обобщено материалното и в частност- духовно състояние, на цяло едно поколение.

"Дреме ми на...!" = Фраза, изразяваща демонстративно отношение на нихилизъм и морално отричане на обществените норми. Степента на това отричане се определя от сексуалния контекст на думата, запълваща многоточието в израза...

"Е*ало си е майката, ей!" = Дълбоко метафоричен израз ("Положението е много лошо!"), използващ реализирането на сексуален акт с майката като драматургично средство за образно пресъздаване на тежката борба за духовно оцеляване, която битието ни налага в определени моменти.

"Е*ати тъпото копеле!" = Фраза, изразяваща повече субективно, отколкото научно - обективно аналитично отношение към IQ статуса на определена личност.

"Цепи мрака, кърти мивки, чупи плочки!" = Изрази, в които експресивната сила на образния символ на глаголно действие, е правопропорционален на големината на естетическата възхита, граничеща с култово- религиозно преклонение спрямо външния вид и поведение на субекти от противоположния пол.

"Храня" = Метафоричен израз, използващ невинната форма на глагола "храня" като контекстуално средство за адресиране на нецензурни сексуални пожелания спрямо майката, лелята, сестрата и други родственици от женски пол на даден субект.

"Плесен" = Образна метафора на родителското тяло, със символно значение на закостеняла архаичност в разбиранията спрямо младите.

Май – месецът на абитуриентските балове, в който улиците и площадите се огласят с ехо от дружно изброяване от 1 до 12 на завършили основното си образование тийнейджъри. Познаваме ли тези младежи, знаем ли какво означават техните викове, техните думи, техния език?! За да ги разберем, може би ни е нужен речник като този...

"Ооо!" = Интонационно реализиран израз за ежедневен поздрав ("Здравей!"), чиято фалцeтна или басова извивка във финала на фонетичното му съдържание изявява различни нюанси от емоционалното и ...еволюционно състояние на субекта.

"Аре!" = Вербален израз за раздяла ("Довиждане!"), съкращаващ до минимум морално- волевите усилия, необходими за използването на излишни букви в речевото артикулиране на субектите.  

"Опа!" = Фраза, изразяваща глобална и локална загриженост спрямо околните ("Извинете, че ви настъпих/ блъснах!") относно тяхното състояние след физическо съприкосновение на крайниците и други части на анатомията в условията на препълнен обществен транспорт.

"Охоо!" = Повече интонационно, отколкото вербално реализиран израз на романтични чувства и естетическа оценка на женската голота ("Много си красива без дрехи!").

"А?" = Гласна буква, фонетично артикулирана с въпросителна интонация на гласа, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално неразбиране на околния свят ( "Какво каза, не те разбрах!?"). 

"Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?" =
Вежлива форма на приятелски поздрав ("Здравей, приятелю, как си?"), изразяваща филантропно отношение и дълбока човешка загриженост относно психофизиологичното състояние на околните.

"Мотам се насам - натам. . . / Нагоре - надолу. . ." = Фраза, отговаряща на въпроса "Къде си бе, копеле?/ Къде ходиш бе, да те е*а?", която изразява дълбока благодарност ("Добре съм, благодаря, че попита!") за  проявената заинтересованост.

"Аре бе, помияр/ Аре ма, овцо!" = Израз на дълбока морална нетърпимост към допуснати компромиси в точността на човешките взаимоотношения  ("Пак закъсня! Докога ще те чакам?")

"Я деба/ Е*а си мамата/ Я глей!" = Фрази, изразяващи богатата гама от непреходни чувства и засилен философски интерес ("Много интересно!"), предизвикани от достигането до съзнателни и подсъзнателни прозрения за истините на Живота!

"Чуеш ли бе, пендел?" = Строго императивен израз ("Слушай ме внимателно!"), целящ да фокусира изцяло вниманието на околните към непреходната семантична значимост и послание на използваните думи. 

"Глух ли си бе, копеле?" = Фраза, изразяваща глобалното чувство за екзистенциално отчуждение, неразбиране и липса на общ език между отделните хора и поколения.

"Ей, копеленце недоклатено!" =  Императивен израз ("Внимавай, ще те бия"), контекстуално деклариращ открито намерение за преминаване към физическа саморазправа като неизбежно, но справедливо средство за разрешаване на битов спор. 

"Немам кинти. . ." = Социално ангажирана фраза, изразяваща статистически обобщено материалното и в частност- духовно състояние, на цяло едно поколение. 

"Дреме ми на...!" = Фраза, изразяваща демонтративно отношение на нихилизъм и морално отричане на обществените норми. Степента на това отричане се определя от сексуалния контескт на думата, запълваща многоточието в израза...

"Е*ало си е майката, ей!" = Дълбоко метафоричен израз ("Положението е много лошо!"), използващ реализирането на сексуален акт с майката като драматургично средство за образно пресъздаване на тежката борба за духовно оцеляване, която битието ни налага в определени моменти. 

"Е*ати тъпото копеле!" = Фраза, изразяваща повече субективно, отколкото научно - обективно аналитично отношение към IQ статуса на определена личност.

"Цепи мрака, кърти мивки, чупи плочки!" = Изрази, в които експресивната сила на образния символ на глаголно действие, е правопорционален  на големината на естетическата възхита, граничеща с култово- религиозно преклонение спрямо външния вид и поведение на субекти от противоположния пол.

"Храня" = Метафоричен израз, използващ невинната форма на глагола "храня" като контекстуално средство за адресиране на нецензурни сексуални пожелания спрямо майката, лелята, сестрата и други родственици от женски пол на даден субект.

"Плесен" = Образна метафора на родителското тяло, със символно значение на закостеняла архаичност в разбиранията спрямо младите.   

"Гъзе" = Умалителна форма на гъзар, с фин контекстуален намек за лека женственост и юпи превзетост в маниерите.

"Яко! Уникално!" = Думи, имащи универсално предназначение и употреба за изразяване на лично и вселенско щастие.

„Пич! Брато!“ = Фамилиарни форми на обръщение, скъсяващи до минимум емоционалната дистанция на общуване между субектите, превърнали се колкото в паразитни, толкова и в емблематични поколенчески изрази със събирателния си смисъл на стремежа към свобода, равенство и братство!

"Г*зе" = Умалителна форма на гъзар, с фин контекстуален намек за лека женственост и юпи превзетост в маниерите.

"Яко! Уникално!" = Думи, имащи универсално предназначение и употреба за изразяване на лично и вселенско щастие.

„Пич! Брато!“ = Фамилиарни форми на обръщение, скъсяващи до минимум емоционалната дистанция на общуване между субектите, превърнали се колкото в паразитни, толкова и в емблематични поколенчески изрази със събирателния си смисъл на стремежа към свобода, равенство и братство!

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители

4 Коментара

Кафене
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Жена 3 Жена преди 9 месеца Профил на трол?
  Какво вероучение, какви глупости пишете тук? И по мое време нямаше вероучение, но се отнасяхме с уважение един към друг и с респект към учители и родители.
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 2 Анонимен преди 9 месеца Профил на трол?
  Уточнение - фино анализирания тийн-сленг се отнася главно за една географска област - Шопландия. Младите шопендури умират да се наричат "копеле" един друг.
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 1 Анонимен преди 9 месеца Профил на трол?
  Ако имаше вероучение(християнско, не друга вяра) в училище, по друг начин щяха да се държат децата.
 • Анонимен 1.1 Анонимен преди 9 месеца Профил на трол?
  Да, сигурно щяха да започват всеки разговор с нещо от сорта "Възлюбени мой братко/сестро".
  : 0 !
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

missing image
ЕК наложи солена глоба на Nike

Компанията за спортни стоки Nike е глобена с 12,5 млн. евро от Европейската комисия за блокиране на продажбите на продукти с логата на...

missing image
Нещо невероятно се случва с Титаник на в...

Представяме ви поредната невероятна история, която е факт! Смята се, че "Титаник" е първият кораб в историята, който е изпратил междун...