Защо няма вече учебници по Отечествознание?

Още от автора

Един сайт за история - "Българска история", наскоро пусна нещо много любопитно за четене. Нарича се "Учебник по Отечествознание от 1941 г.".

Малцина знаят, че някога в българското училище е имало предмет "Отечествознание". Днес учебниците, по които е бил изучаван, се продават в антикварните книжарници. И екип от млади ентусиасти, които имат сайт за история, издаде в книга фототипно учебникът 1941 г. за 4-то отделение. А това е повече от прекрасно, защото ще разберем, какво са учили някога за България нашите баби и дядовци. Ще се възхитим на страната си и ще осмислим нуждата от подобен предмет, който в моите детски години се наричаше: "Родинознание" и беше подобен на историята, но с малко география в допълнение.

Учебникът по Отечествознание съдържа данни за територията на България. Както и описания на нейния релеф, климат, почви. А също и историческа справка за славните и тъмните периоди от родната история. В учебникът е описано османското владичество, като е обяснено с какво османската държава е превъзхождала българската и защо сме били завладени от мюсюлманите.

Всичко това е полезно, възпитава в дух на патриотизъм и утвърждава българските дух и ценности. Днес с тази задача са нагърбени учителите по История и цивилизация от 5 до 11 клас ЗП и 12 ЗИП. Но Историята, като наука, трябва да събуди любопитство към света и да обясни обществените процеси и явления в миналото и днес. Т.е. това е наука със строги закономерности и затова е трудно да бъде вмъкнат патриотизмът в часовете по История и цивилизация. Тук идва нуждата да обосновем необходимостта от предмет като Отечествознанието. Чрез него учениците ще знаят достатъчно за родината, за да не се излагат пред чужденците и ще обикнат България, вместо само да мрънкат, че е скапана държава.

Най-силните мъже и жени в българската история са патриоти и заради патриотизма България я има и днес. Д-р Стамен Григоров се отказва от кариера в чужбина, за да даде своя научен принос за България, като български откривател на млечнокиселата бактерия lactobacylus bulgaricus. Родината му липсва и вместо да изгради световно име в института "Луи Пастьор", се завръща в страната си, за да помага и при изследване на пеницилина, тъй като не само французите тогава работят по това.

Цар Борис III нямаше да защити българските евреи, ако не обичаше народа си.

Ако цар Калоян не беше родолюбец нямаше да защитава съществуването на Второто Българско царство и щеше да предаде България на византийските интереси, както много български боляри са правили това.

Цар Иван Асен II нямаше да бъде толкова умел дипломат и политик, ако нямаше цел: да разшири и укрепи България, след управлението на безродника Борил.

Валя Балканска нямаше да пее за България, ако не обичаше страната, в която се е родила.

Всичко това доказва смисълът от предмет като Отечествознание и четенето на учебници от 1941 г., които учат на обич към родината. История и цивилизация е дисциплина, която ни обяснява света, в който живеем и за да се придържаме към нейните основи, не трябва да героизираме излишно България, а да се поучим от грешките и провалите на нашите предци. Надявайки се, че има кой да се замисли над написаното по-горе, ще завършим с думите: "Господ е българин", съвсем в духа на Световните по футбол, за да разберем в колко красива държава живеем, с прекрасни природни забележителности, археологически обекти, история, култура, изкуство, държавнически традиции и авторитет в света.

Всеки от нас може да бъде пълководец на своя народ и да извика: "След мен!", както царете ни от Втората Българска държава в битка, но трябва да знаем, на къде водим множеството и какви са целите ни. Точно това ни липсва последните 29 години и затова събудете патриотите в себе си и поведете България към успехите, като национална кауза!