Ако Животът беше ресторант...

Още от автора

Ако Животът беше ресторант, как ли щеше да протече един обяд в него?...

...Може би така.

Клиент: Добър ден!

Сервитьор: Добър ден! Добре дошли в живота, заповядайте нашето меню.

Клиент: Какво ще ми предложите за пиене?

Сервитьор:...Една студена вода!

Клиент: А какви вина предлагате?

Сервитьор: Само горчиви.

Клиент: А сладки?

Сервитьор: Сладки са ни само турските сериали, но накрая и те горчат!

Клиент: Добре, ще пия една студена вода, а за обяд искам Нежност.

Сервитьор: Съжалявам, нежността отдавна свърши!

Клиент: Тогава - една порция Любов!

Сервитьор: Ще почакате да я претоплим, че е много изстинала...

Клиент: Как така изстинала?!

Сервитьор: Ами вече никой не поръчва Любов и тя изстина.

Клиент: А какво най- много се поръчва?

Сервитьор: Омраза- фламбе, люта Жлъч и Болка на бавен огън!

Клиент: Не, не, благодаря, претоплете ми порция Любов

Сервитьор: А за десерт?

Клиент: За десерт едно щастие.

Сервитьор: Какво щастие!?

Клиент: Нека да е голямо.

Сервитьор: Ние малко нямаме, та голямо!

Клиент: Тогава какво щастие имате?

Сервитьор: Рядко!

Клиент: Май черният хумор ви е в повече?!

Сервитьор: Ами поръчайте си Черен хумор тогава!

Клиент: Да, разбира се, може ли да не опитам от Черния ви хумор?!...

Сервитьор: ...Не може!

Клиент: Тогава - това ще бъде: Една студена вода, претоплена Любов и Черен хумор.

Сервитьор: И накрая ще ви предложа специалитетът на заведението- порция Смърт. Съвсем безплатно - само защото сте избрали нашия ресторант.

Клиент: Бързо ли ще ми я поднесете?

Сервитьор: Неусетно дори! Още няма да сте пили и една студена вода, когато ще ви я поднесем.

Клиент: Ама аз не бързам, може да ми я поднесете и накрая...

Сервитьор: Ма моля ви се, накрая ще остане само черният хумор! И сметката!

Клиент: Мога ли да си видя сметката?

Сервитьор: Ние вече сме ви я видели!

Клиент: И? Скъпо ли ще ми излезе?

Сервитьор: Не, не, съвсем евтино- само един живот!...