Ако Фройд беше автомобилен инструктор

Още от автора

Ако Фройд беше автомобилен инструктор, тогава едни негови обяснения по време на кормуване ще звучат може би така... 

..."Завъртете ключа на контакт, за да инициирате стартиране на причинно - следствената верига от взаимодействащи помежду си физико-химико-кинетични процеси в двигателя, водещи до генериране на изначален механичен импулс на движение в транспортното средство. Упражнете съзнателно волеви физически натиск докрай върху педала на съединителя, използвайки за целта най-близко дислоцирания до него свой крайник - левият. Предприемете с дясната си ръка реализация на постъпателно движение напред със скоростния лост до позицията, указана от производителя като първа предавка. Отпуснете педала на съединителя чрез плавно реализирана постъпателност на движението в обратна посока и задайте физически натиск с десния си крайник върху педала на газта с дозирана градация на подбедреното мускулно усилие.

Повторете така дефинираната принципна процедура на действие за превключване във възходящ ред на скоростните предавки до пета, влагайки в реализацията на движенията си по- висока скорост, запазвайки строгия ред на тяхната закономерна последователност и синхрон. При неотложна нужда от намаляване на скоростта в случай на изненадващо възникнали инцидентни казуси по време на движение, използвайте мускулните ресурси на десния си крайник за упражняване на силен физически натиск върху педала на спирачката. Ако под въздействието на внезапния, неконтролируем приток на адреналин, генериращ се при решаване на аварийни пътни казуси, объркате дислокацията на педалите, и вместо процес на спиране, инициирате ускоряване - тогава не изпадайте в състояние на примиренчески - пораженска физическа пасивност, очаквайки на ирационално теологично ниво свръхестествената намеса като изход.

По-добре логически преценете ситуацията относно разположението на педалите в краката ви, използвайки в индуктивно - дедуктивния си анализ механизма на артикулиране на решения чрез метода на "проба - грешка", докато уцелите правилната комбинация за спиране. В случай, че не генерирате своевременен процес на спиране преди сблъсък със съседно на транспортното ви средство твърдo тяло, съсредоточете фокуса на цялото си съзнателно внимание върху волана като последен орган на управление и екзистенциална надежда. Чрез волана може да упражните изначалното си човешко право на свободна воля и да решите къде и как да се блъснете.

Може би не случайно в своя граматически състав думата волан съдържа същия корен като воля. Защото той ще реализира последната ви воля за желана посока, по която да продължите - към красотата на полета в бездната на зейналата пропаст на смъртта или към грозното малодушие на последните метри живот, опитващи се да избегнат с жалко криволичене фаталния сблъсък. Затова дръжте волана докрай, каквито и психо-физиологически сили да ви коства това, защото, докато кормувате, вие ще бъдете не просто водач, а творец на собствената си посока и съдба! Край на урока!"...