Любовта - ръководство за употреба

Още от автора

Уважаеми клиенти,

Благодарим искрено и ви поздравяваме за вашия избор да обичате. Ние сме убедени, че Любовта - този модерен, функционален и практичен уред, ще отговори най-пълно на вашите потребности.

Моля, преди употребата на уреда за първи път, да прочетете внимателно и детайлно това ръководство за употреба, за да бъдат предотвратени фатални последствия, причинени от невежество .

Ръководство за употреба:

- Любовта е уред, съдържащ изцяло фина душевна механика, която не издържа на силни удари и сътресения.

- Не се препоръчва прекалено дългото ползване на уреда в условията на температури на душата под нулата. За оптималното му функциониране е необходимо поддържане на постоянна средна температура, без резки емоционални амплитуди.

- От съображения за експлоатационна и противопожарна сигурност, уредът не бива да се оставя да работи без наблюдение. Внимание: Уредът е силно запалим и взривоопасен при гняв!

- Не се препоръчва докосването на ОСТРИТЕ режещи ръбове на душевните приставки, особено когато уредът е включен в контакта и през него протича висок волтаж гняв.

- Забранено използването аксесоари или интимни части от други производители, освен ако не са специално оторизирани. Гаранцията на уреда става невалидна, ако такива аксесоари или части са били използвани по нерегламентиран начин, в нерегламентирано време и на нерегламентирано място.

- За избягване на преждевременната и необратима амортизация на елементите на уреда се изисква тяхното своевременно почистване от натрупани недоразумения и сервизна поддръжка с нужния инструмент.

- Уредът има изключително сложна конструкция, в чийто състав влизат голям брой невидими с просто око елементи, които остават скрити почти докрая на експлоатационния му живот. Тези елементи могат да бъдат разскрити само при разглобяване на съставните части, което е силно непрепоръчително, предвид невъзможността след това да бъдат върнати в първоначалните им места на брачна сглобка.

- Елементите на уреда имат високо ниво на антиомразна защита. Но на места, където емайловата покривка на елементите е наранена от нанесени удари, е възможно възникването на огнища на необратими корозионни процеси на омраза.

- Продължителността на експлоатационния живот на уреда зависи изцяло от субективните фактори на неговата употреба. Или злоупотреба.

- Рекламации по отношение на качеството на уреда - само пред олтара!

- Взет уред може да бъде върнат обратно на майка му и баща му, но доставката е възможно да се забави поради фактора на ограничена наличност за сметка на неограничено потребителско търсене...