Конспирацията Южен поток

Още от автора

След задължително разпореждане на съда Реформаторският блок се запозна по Закона за достъп до обществена информация с протоколите, стенограмите и договорите за Южен поток. Няколко месеца управляващите твърдяха, че не съществува такава информация, но с решението на съда получихме опис на десетки документи, съхранявани в Министерството на икономиката и енергетиката. Новата информация разкрива истината за последните действия на сегашното правителство около Южен поток:

1/ С писма 99-00-480/28.08.2013 и Е-93-00-1304/28.08.2013 до МИЕ, компанията “Южен Поток Транспорт b.v.“ (с мажоритарен собственик “Газпром”) прави предложения за законодателни изменения в Закона за енергетиката във връзка с проекта "Морски газопровод-Южен поток".

2/ На 31.10.2013г. е подписан Протокол между “БЕХ” АД и “Газпром”, съгласно който Южен поток ще се изгражда при спазване на българското законодателство. Съгласно протокола, те НЕ се задължават да предоставят достъп на трети страни до тръбопровода за пренос на газ.

3/ На 19.02.2014г. с вх.номер  454-01-23 Т. Ерменков и Я. Куюмджиев от БСП внасят ЗИД на Закона за енергетиката, с който се предвижда изключение от правото на ЕС за т.нар. "морски газопроводи", в противоречие на Третия енергиен пакет, транспониран в действащия Закон за енергетиката.  Съгласно законопроекта им, за такива "морски газопроводи" няма да се прилагат цели глави от закона: раздел IV от глава трета, глава четвърта, глава осма „а“, чл. 170, чл. 172 - 172е и чл. 197 и т.н.

4/ С писмо 12-00-372/3.04.2014 ДАНС и с писмо 04-04-32/28.03.2014г. МВР искат информация от Министерството на икономиката и енергетиката за действията по Южен поток.

Реформаторският блок има сериозни съмнения, че внесените промени в българския Закон за енергетиката са подготвени извън България от руски кръгове. Ясно личи, че те обслужват частен интерес. Целта им е да саботират европейските правила чрез измисляне на нова категори “морски газопровод” и да улеснят създаването на тотален руски енергиен монопол.  Това ни обрича на външна зависимост и високи цени на газа, парното и тока.

Внесените предложения на депутати от БСП няколко месеца по-късно, въвеждащи термина „морски газопровод” и предвиждащи изключения от действащите правила, са национално предателство. Управляващите съзнателно допускат фирма с преобладаващо чуждестранно участие да внася предложения за промени на българското законодателство.

Очевидно, че след като МВР и ДАНС са поискали достъп до част от документите, става въпрос за проблем, застрашаващ националната сигурност.

Това е поредното доказателство как управляващите продължават да се държат като Троянски кон на Газпром и Кремъл не само  в Европа, но и в България.

 

Икономически екип на Реформаторския блок:

Светослав Малинов

Трайчо Трайков

Мартин Димитров

Иван Иванов

Петър Славов

 

София, 8 май 2014 г.