За Бога, братя, не теглете!

Още от автора

И на малките деца вече е ясно - няКОЙ се опитва да срине банковата стабилност, за да не си изплати кредитите. Само за една седмица вече втора българска банка е обект на безпрецедентна организирана атака. Обществото е залято от неверни слухове, които са породени от лъжовни публични изказвания на политици, журналисти и анализатори, както и от злонамерени медийни публикации.

НЯМА КАК ДА ЗАГУБИТЕ СПЕСТЯВАНИЯТА СИ!

Още от 1999г. (сигурно Костов е виновен) има специален закон, който гарантира влоговете в банките.

„Чл. 2. (1) Този закон се прилага за всички банки, които са получили по установения в закона ред разрешение да приемат влогове.“

„Чл. 3. Гарантират се влоговете в левове и в чуждестранна валута.“

„Чл. 4. (1) Фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 196 000 лв.“

Не само, че няма да загубите депозитите си до 196 000 лева, но в случай на евентуален фалит ще получите даже и натрупаните за тях лихви.

При евентуален фалит на банка, според същия закон, можете да загубите спестяванията си само тогава, когато имате пенсионен и осигурителен фонд в банката, с изключение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.


Можете да загубите спестяванията си и при някои други условия, които едва ли засягат 99,9% от всички, които чакат на опашка пред банковите клонове, но за всеки случай ги споменавам тук, за да бъдете напълно спокойни за спестяванията си:

- ако имате акции в банката, които ви осигуряват поне 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на банката;

- член сте на управителния или надзорния ѝ съвет;

- ако сте съпрузи или преки роднини на членове на управителния или надзорния съвет на банката или на лице, което притежава поне 5% от гласовете на общото събрание на акционерите в банката;

- банката ви е предоставила привилегировани лихвения условия в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители;

- ако сте банка;

- ако сте държава;

- ако сте държавна институция;

- ако сте община;

- ако сте застраховател;

- ако сте инвестиционен посредник;

- ако средствата ви са от „пране на пари“.

Вашите лични спестявания, които сте ги отделяли от залъка си за бели и черни дни, никой не може да ви ги пипне. За тях можете да бъдете напълно спокойни.

Нямам нищо конкретно предвид, нито пък намеквам нещо. Но къде е премиерът да успокои хората, нали е финансист?! Къде са министрите, нали са експерти?! Къде е лидерът на опозицията, нали уж е добрият герой?!

Защо всички си сложиха ципове на устите, когато е очевидно, че няКОЙ се опитва да ни върне почти 20 години назад, за да не изплати кредитите, които е изтеглил?!

ПИБ е стабилна банка. Но ако наистина всички се юрнем да си теглим депозитите от нея, тогава тя ще фалира. „Няма банка в света, която да може да издържи на такава организирана атака“, заявяват от ръководството на Първа инвестиционна банка.

В този филм вече сме участвали през 1996-1997г. Ако не проявим колективен разум и се поддадем на паниката, много ще съжаляваме. Ако сме наистина горд и интелигентен народ, категорично ще откажем да бъдем съучастници в това криминално мероприятие.

За Бога, братя, не теглете!