КОЙ, КОЛКО?

Още от автора

Както знаете в българския език, за да определите дали дадена дума в изречението е подлог трябва да зададете въпроса КОЙ? И когато може да отговорите и да я замените с местоимението ТОЙ, това означава, че думата е подлог и може да бъде членувана.

Подлогът от своя страна е главна част на изречението, с която се показва КОЙ е извършителят на действието. Подлогът се изразява чрез съществително име.

Така стигаме да Съществителните имена, които биват Съществителни нарицателни имена и Съществителни собствени имена. Например името Делян Пеевски е съществително собствено име! Изписването на инициалите на дадено име, например ДП, също изпълнява функцията на съществително име, което в качеството си на подлог отговаря на въпроса КОЙ и може да бъде заменено с ТОЙ!

Ето един такъв подлог в последните години се превърна в основен извършител на действието в българското задкулисие. И когато се появи казус, в който КОЙ се страхува от собствените си инициали, става пълно объркване в политическата ни граматика.

Защо изведнъж на един подлог с инициали ДП му е важно да се превърне в бройнo числителнo име 10 (десет)? Защото може би се надява по този начин да се освободи от ролята на главно действащо лице и да не отговаря повече на въпроса КОЙ. Само че тогава ще започне да отговаря на въпроса КОЛКО.

Ето как политическото задкулисие се опитва да въведе ново понятие в българската граматика - КАТАРЗИС на Подлога в Числителнo име. Но тъй като не знаем за кое време говорим за пред-катарзисното или за след-катарзисното, затова вече ще задаваме два въпроса - КОЙ, КОЛКО?

Дали не беше по-добре да си останете само с инициалите г-н Пеевски? Тогава поне отговаряхте само на въпроса КОЙ. А сега ни подсетихте да започнем да задаваме и друг въпрос - КОЛКО?