Ако България се намираше в Южна Америка...

Още от автора

Нерядко може да се чуят коментари, че България след 1989 г. се развива като латиноамериканска държава. Предвид нашата собствена действителност и традиционните възприятия за страните от този континент, донякъде това е основателно. Но през последните десетилетия повечето страни от Южна Америка все повече преодоляват своите рутинни проблеми и бележат много добро развитие.

В този текст представям някои любопитни статистически данни, благодарение на които да стане ясно къде реално, спрямо някои важни показатели, щеше да се намира България днес, ако беше латиноамериканска страна.

Ако се намираше в Южна Америка, България щеше да е на осмо място от общо 13 държави по средна продължителност на живота на населението. По този показател може да се направят някои предположения относно качеството на живот във всяка от страните. Най-близко до ЕС, където средната продължителност на човешкия живот е 80.02 години (включително и България), се намира Чили. Чилийците живеят средно по 78.44 години.

Продължителност на живота в години (Данни на ЦРУ за 2014 г.)

Европейски съюз – 80.02
САЩ – 79.56
Русия – 70.16

1. Чили - 78.44
2. Аржентина - 77.51
3. Уругвай - 76.81
4. Парагвай - 76.80
5. Еквадор - 76.36
6. Колумбия - 75.25
7. Венецуела - 74.39
8. България - 74.33
9. Бразилия - 73.28
10. Перу - 73.23
11. Суринам - 71.69
12. Боливия - 68.55
13. Гвиана - 67.81

_____________________________________

БВП на глава от населението (Данни на ЦРУ)

Европейски съюз – $38,300
САЩ – $54,800
Русия – $24,800

1. Чили - $23,200
2. Аржентина - $22,100
3. Уругвай - $20,500
4. Венецуела - $17,900
5. България - $17,100
6. Суринам - $16,700
7. Бразилия - $15,200
8. Колумбия - $13,500
9. Перу - $12,000
10. Еквадор - $11,400
11. Парагвай - $8,400
12. Гвиана - $6,900
13. Боливия - $6,200

________________________________________

Най-ниска безработица сред младите до 24-годишна възраст в % (Данни на ЦРУ за 2012 г.)

ЕС – 9.8 (по данни на Евростат за 2015 г.)
САЩ – 17.3
Русия – 14.8

1. Боливия – 6.2
2. Перу – 9.5
3. Еквадор – 11.1
4. Парагвай – 11.2
5. Бразилия – 15.4
6. Чили – 16.3
7. Венецуела – 17.1
8. Аржентина – 17.7
9. Уругвай – 18.5
10. Суринам – 21.5
11. Колумбия – 21.9
12. България – 28.1
13. Гвиана – 46.1

________________________________________

Икономически растеж (растеж на БВП) в процент от общия БВП (Данни на ЦРУ за 2014 г.)

Европейски съюз – 1.4
САЩ – 2.4
Русия – 0.5

1. Боливия – 5.8
2. Колумбия – 5
3. Парагвай – 4
4. Еквадор – 4
5. Перу – 3.6
6. Суринам – 3.3
7. Гвиана – 3.3
8. Уругвай – 2.8
9. Чили – 2
10. България – 1.4
11. Бразилия – 0.4
12. Аржентина – (-1.7)
13. Венецуела – (-3)

________________________________________

Мининално заплащане на труда за 1 астрономически час в щатски долари (Данни на Wikipedia, събрани от официалните източници на всяка отделна страна)

САЩ – 7.25
Русия – 1.08

1. Аржентина – 4.5
2. Уругвай – 2.44
3. Чили – 2.33
4. Еквадор – 2.3
5. Бразилия – 2.07
6. Парагвай – 2.03
7. Колумбия – 1.66
8. България – 1.5
9. Перу – 1.34
10. Суринам – 1.13
11. Боливия – 1.09
12. Гвиана – 0.98
13. Венецуела – 0.24

___________________________________________

Среден доход на глава от населението в щатски долари за една година (Данни на Gallup)

САЩ – 15.480
Русия – 4.129

1. Аржентина – 4.109
2. България – 2.829
3. Уругвай – 2.488
4. Венецуела – 2.328
5. Бразилия -  2.247
6. Чили – 2.040
7. Еквадор – 1.682
8. Колумбия – 1.534
9. Боливия – 1.403
10. Парагвай – 1.292
11. Перу – 1.077
Гаяна и Суринам не участват в изследването.

___________________________________________

Място по свобода на медиите според индекса на Репортери без граници за 2015 г. (От общо 180 държави)

САЩ – 49
Русия – 152

1. Уругвай – 23
2. Суринам - 29
3. Чили - 43
4. Аржентина – 57
5. Гвиана - 62
6. Перу – 92
7. Боливия - 94
8. Бразилия - 99
9. България – 106
10. Еквадор - 108
11. Парагвай - 109
12. Колумбия - 128
13. Венецуела – 137

_______________________________________

Грамотност сред населението в % (Данни на ЦРУ, 2011 г.)

Европейски съюз – 99,6  (Данни на ЮНЕСКО)
САЩ - 99
Русия – 99,7

1. България – 98,7
2. Чили – 98,6
3. Уругвай – 98,4
4. Аржентина – 97,9
5. Перу – 97
6. Венецуела – 95,7
7. Суринам – 94,7
8. Боливия – 94,5
9. Парагвай – 93,9
10. Колумбия – 93,6
11. Еквадор – 93,3
12. Бразилия – 91,3
13. Гвиана – 85

_________________________________________

От посочените статистически данни става ясно, че България превъзхожда всички южноамерикански страни само по показателя „грамотност“ и почти всички от тях (без Аржентина) по среден доход на глава от населението.

Оттук може да се изведе, че ако България се намираше в Южна Америка, по някои важни показатели днес тя щеше да бъде класирана като средна и добре развита латиноамериканска държава.

Дали ще наречем системата, в която живеем днес посттоталитарна диктатура или бесен капитализъм, няма особено значение. Това, което е било в миналото, без значение добро или лошо, не е важно към днешна дата. Факт е, че живеем в капиталистическо общество, а вторият български капитализъм е провален поради най-различни задкулисни практики. И докато страните от Южна Америка бележат все по-високи темпове на развитие и предлагат все по-висок жизнен стандарт, в България сме тръгнали по пътя на бесния капитализъм, откъдето те се връщат.