Защо "мързелът на българските младежи" е медийна лъжа

Още от автора

Младите българи били най-мързеливите в Европа, понеже повечето не работели. Тази "информация", която веднъж съдържа спекулация и втори път е откровена лъжа, се появи в почти всяка една онлайн медия в края на тази работна седмица.

Защо тази плъзнала навсякъде "новина" е лъжа?

В оригиналния документ на Евростат, уж цитиран в тази публикувана почти във всяка онлайн медия „новина“, не се споменава нито дума за младежката безработица в България. Ама нито думичка! Споменава се само, че най-висок е делът на безработните младежи в Гърция (53,2%), Испания (49,2%), Италия (44,2%) и Хърватия (43,1%).

Нещо повече - данните на Евростат oт март 2015 г. сочат, че положението с младежката безработица у нас не само, че не е най-тежкото в ЕС, както бе съобщено в "сензационните" материали, а всъщност даже е и на средно ниво за Съюза.

Какви са истинските данни на "Евростат" за младежката безработица у нас?

Младежката безработица е еднакво висока почти в цяла Европа. Тя е между 20 и 30 процента в повечето страни от ЕС, включително и в България. Изключение правят пет страни - Германия, Австрия, Холандия, Малта и Дания, където тя е под 20%.

По-висока от средната за ЕС (над 30%) е безработицата сред младите само в страните, които бяха най-тежко засегнати от световната финансова и икономическа криза. Това са Гърция, Испания, Португалия, Италия, Кипър и Хърватия. И едва ли младежите в тези страни са по-мързеливи от своите връстници в другите държави, където нивото на безработицата сред младите е средно или ниско. Поне не и в повечето случаи. Най-вероятно е в тях просто да няма достатъчно работни места за всички младежи и девойки.

71% от българските младежи работят, сочат всъщност данните на Евростат от март 2015 г. На този фон е нелепо да се правят генерални изводи за житейските нагласи на цяло едно поколение.

Защо медиите спекулират все по-често?

Когато един журналист (или екип от журналисти) пише информационен текст (не интерпретативен), той трябва да си постави за цел да представи това, което си е наумил, или да информира аудиторията обективно, ако може и проучвайки същината на проблема?! Първото, за съжаление, вече се прави даже и в някои от най-уважаваните медии и вестници. Не гледам телевизия, но предполагам, че и там не е по-различно. Това със сигурност не е журналистика. Нарича се спекулация.

Ако бяха написали истината – че младежката безработица в България е средна за ЕС, а не откровената лъжа - че тя е най-високата в Сюъза, какво щяха да загубят публикувалите я медии? Отговорът е елементарен – пари.

Информационният поток вече няма за цел да ни информира качествено, а да носи доходи. Повечето онлайн медии са възприели пазарния девиз, че не е важно една новина да бъде вярна или прочетена, а е важно да бъде посетена. Важно е телевизиите просто да се гледат, а вестниците пък да се купят.

Такива и подобни „сензации“ не са нищо повече от непочтено спекулиране с данни, които иначе би трябвало да ни насочат към дълбочината на проблемите, за да достигнем същинските изводи.

Дори и да приемем, че близо 30-процентната безработица сред младите в България все пак е висока, може ли това да означава, че младежите и девойките наистина са мързеливи? Категорично не. Причините за нея могат да бъдат десетки. Но е много по-лесно и удобно да се сложи заглавие от рода на „Българските младежи са най-мързеливите в Европа“.

Да не говорим, че за разлика от студентите в повечето европейски държави, на българските доста често им се налага ежедневно да притичват между работното си място и универитета. Но в случая за медиите е важна само носещата импресии „сензация“, отричаща качествата на иначе прекрасното българско младо поколение.

През няколко месеца се появяват едни и същи "новини", в които се пускат едни и същи спекулации. И на малките деца е ясно, че създаването на погрешна представа за положението в обществото, особено когато е лъжа, е изключително зловредно. А истината е, че по много показатели България изобщо не е на дъното в ЕС, както обикновено ни се внушава.

Източник на данните: March 2015 Eurostat Statistics.