Несъстояло се интервю с кмет, или какво не разбрахме за наводненото “Цариградско шосе”

Още от автора

Освен вицовете и често смехотворните обяснения и извинения за софийски пътни артерии, които при всеки дъжд се превръщат в плавателни канали, не сме чули нито едно сериозно и смислено обяснение на причините. “Той беше! Не бях аз...” е симпатично извинение за малки момченца и момиченца, но за политици, избирани по няколко пъти на даден пост, подобни обяснения са меко казано обидни за публиката. Зад тях потъват истинските причини на един или друг проблем.

Удобно оправдание си намери Столична община за наводненото “Цариградско шосе”. Кметът обясни, че „причината е запушената канализация, която колегите от „Софийска вода” и от почистващите фирми не са видели навреме”. Приемам изцяло на доверие думите на Йорданка Фандъкова, но те пораждат доза съмнения по отношение на това, дали общината се справя със задълженията си.

На сайта на “Софийска вода” четем, че компанията е акционерно дружество, създадено през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. “Чрез него Столична община преотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София. Акционерният капитал е разпределен между Столична община (22.9%) и френската компания (77.1%).” Научаваме също така, че „Софийска вода” не е собственик, а концесионер на ВиК активите. Те са публична общинска собственост.

Ако разгледаме Концесионния договор, ще видим, че Концесионерът е длъжен да “експлоатира и поддържа Активите във всички случаи в добро работно състояние в съответствие с Добрата Инженерингова и Експлоатационна Практика”. Общината, по силата на този договор, следва да изисква той да бъде спазван максимално стриктно, в съответствие с добрите практики. Проводите са част от активите — публична общинска собственост и общината има най-малкото морално задължение да следи за тяхното добросъвестно стопанисване от концесионера. Тя не е просто “инвеститор”, вкарал едни пари в “Софийска вода”, който очаква да получи дивиденти от това. “Аз не знаех, те не са си свършили работата” е неприемливо извинение.

По отношение на процедурата нещата не са по-различни. Все някой трябва да попита Общината, ако тя е възложител на ремонта, дали е подменяна канализацията? Бих се обзаложил, че отговорът ще е отрицателен. По-лесно е само да се подменят горните асфалтови пластове по шосето. Публична тайна е, че от асфалт се краде изключително лесно.

Правени ли са изчисления какви количества дъждовна вода е способна да отведе съществуващата канализация и проверявано ли е изобщо състоянието ѝ?

Приемам, че всички търгове и конкурси по проектирането и изпълнението са проведени коректно, а не по познатите на обществото ни порочни схеми. Възможно е дори всички процедури да са изрядни, но проектантът на ремонтните дейности просто да не е предвидил подмяна, ремонт или обикновено почистване на съществуващата канализация… Тогава възниква въпросът за задълженията на лицата, осъществяващи строителен надзор и технически контрол при изпълнението или приемателната комисия при предаден и пуснат в експлоатация обект. Защо те не са си свършили работата?

Отводняването на пътното платно е сред най-важните части от проекта за ремонт не само на “Цариградско шосе”, но и при обновяване или строеж на всяка друга пътна артерия. Те са неразделно свързани със сигурността на движението по пътищата — друг болезнен проблем днес.

Кметът премълчава, че едно дружество е отговорно за контрола по качеството на строително-монтажните работи. Просто казано, за дупките. Дружеството е кипърска офшорка, управлявана от човек, който преди 2006 г. е бил в Съвета на директорите на българска авиокомпания, след това става директор на “Транспортна инфраструктура” в Общината, а след 2013 г. е зам.-министър по транспорта по времето на Орешарски.

Според разпоредбите на Закона за устройство на територията, задължението и правата да осъществява политики и дейности по устройство на съответната територия са на Общината. Сигурните и надеждни пътища са част от благоустройството, дори и да не е вписано в конкретна законова норма. Дори повече! Назначеният Главен архитект би следвало да има нужните компетенции и професионални качества да “ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия”. Кметът на общината назначава и експерти по устройство на територията. А всички строителни книжа, решения, устройствени планове и техните изменения, пак по силата на ЗУТ, следва да се пазят в нарочен архив. Тоест, проектирането и изпълнението на дадената поръчка подлежат на проверка и компетентен контрол постфактум...

Общината трябва да се интересува от спазването на Закона и изпълнението на Концесионния договор при осъществяване на ремонтните дейности по пътната инфраструктура в града и да контролира качеството и функционалността на отводнителните съоръжения, гарантиращи надежден и сигурен транспорт в София.

Дори когато вали!...