Имате право да протестирате, имате право на бунт!

Още от автора

“...Доктрината за Силата на хората да защитят своята безопасност с помощта на нов законодателен орган, когато законодателите са нарушили оказаното им доверие, посягайки върху тяхната собственост, е най-добрата защита срещу Бунта и най-вероятният начин за неговото предотвратяване… Бунтът не е съпротива срещу отделни личности, а срещу властта, основана единствено върху Конституцията и Законите на правителството; тези, които и да са те, които със сила ги нарушават и със сила оправдават своето нарушение, са съответно истинските метежници...

...Ако което и да е от незаконните действия се разпространи върху болшинството от хората или това Зло и Гнет, докоснали се до малцина; в случаите, когато Прецедентът и Последствията изглежда, че застрашават всички; ако хората са дълбоко убедени, че законите и придобивките – свободите и животът им, дори и вярата им са в опасност, то аз не знам кое би ги спряло да окажат съпротива на незаконната сила, която е приложена спрямо тях…” (Джон Лок за правото на бунт. Из “Два трактата за управлението”, Книга втора*).

Представете си, че сте били “клиент” на българската Темида. Загубили сте дело. Гражданско или наказателно — няма значение. Какво правите? Как постъпвате? Обжалвате! Изразявате несъгласие. Противопоставяте се на несправедливото според Вас решение с всички позволени от Закона средства. Борите се за своето право. Отстоявате го и протестирате. Не сте съгласни и се бунтувате. Бунтувате се срещу определен порок — частен случай в правораздаването, който според Вас Ви е отнел усещането за справедливост. Това е частен случай — едно съдебно дело, един човек, който чувства и е убеден, че справедливостта е нарушена.

Какво да кажем, ако системата е настроена така, че лишава всички ни от усещането за справедливост? Какво да правим, когато започнем убедено да смятаме, че пороците са дълбоко вкоренени на системно ниво и устойчиво формират у нас чувството, че правосъдната система функционира зле? Когато общественият интерес е погазен изцяло в услуга на тесен олигархичен кръг и обвързания с него политически елит? Когато мафията е завладяла държавата?

Бунтуваме се с всички позволени от Закона средства? Да! Именно. Протестираме!

Чувството за справедлив протест се засилва от факта, че позицията Ви се споделя от една много важна част от съдебната система — съдиите. Проблемът не е в нарушената справедливост при някой единичен и частен съдебен случай.

Проблемът е в пороците на системата като цяло.

Разбира се, без да се отклонявам в тази посока, ще спомена дълбокото си убеждение, че проблемът се корени в сегашната Конституция, създадена в условията на огромен ценностен компромис с компартията и агентурния апарат на Държавна сигурност. Тогава двуполюсният модел “БКП-СДС” предполагаше и провокираше у комунистите страх и самосъхранителни инстинкти заради престъпленията, които бяха извършвали в течение на десетилетия. Бяха им нужни политически гаранции за обществено оцеляване и неприкосновеност. Сегашната Конституция бе създадена в тези условия и роди тежки политически зависимости в цялото общество, включително и в правосъдието. Зависимости, които са реални и порочни.

Не допускайте да Ви манипулират с внушения, че нямате право на мнение и протест, защото не сте юристи! Имате право по силата на една проста логика — да речем, без да Ви го пожелавам, сте станали жертва на престъпление. Преди да стигне до съда, в така наречената досъдебна фаза, Следствието или полицията разследват престъплението, ръководени изцяло от прокуратурата. Вие не сте нито следовател, нито полицай, нито сте прокурор, но имате право на мнение и несъгласие с качеството на предлаганата “досъдебна услуга”, защото знаете, че тя ще е от определящо значение за качеството на цялостната правосъдна услуга, която получавате.

Имате право на мнение, защото справедливостта зависи от обективното и независимо правосъдие. Имате да право да протестирате, когато справедливостта е нарушена. Имате право на бунт и несъгласие точно толкова, колкото имате право на мнение и да сте недоволни от пътищата в България, без да сте пътен инженер — защото Вие с данъците си плащате услугата “пътна инфраструктура”. Имате право на мнение, несъгласие и дори да се бунтувате срещу качеството на здравеопазването без да сте лекар, защото сте клиенти на здравната система и защото я издържате с данъците си.

Имате право да изисквате реформа!

Имате право така, както имате право на добър адвокат, защото справедливостта зависи от добрата Ви защита и представителство в съда, независимо дали делото е наказателно, дали сте обвиняем или жертва на престъпление или е друго гражданско дело. Имате това право най-малкото, защото Вие плащате за услугата. На адвоката плащате от джоба си. На следствието, прокуратурата и съда плащате с данъците си. Плащате с данъците си така, както плащате за всяка друга услуга, която Ви предоставя държавата – здравеопазване, сигурност, пътища и др. Затова имате право на мнение и несъгласие. Имате право на протест и дори да се бунтувате.

Тези дни съдиите излязоха при Вас на улицата. Излязоха за да си говорят с Вас за проблемите с услугата “правосъдие”, която Вие заплащате и към чието качество имате право на претенции.

Какво казаха съдиите?

Те казват, че политиците са отхвърлили предложение, гарантиращо “отговорност и отчетност пред обществото, предвиждащо даване на реален шанс на почтените и действително независимите съдии”. Те казват, че “дългоочаквани промени в Конституцията” са били подменени с такива, “които няма да произведат реална промяна”. В резултат, казват съдиите, ние ще плащаме за “манипулирано правосъдие”, защото “независима съдебна система не само не им е нужна, а направо е нежелана от мнозинството политици в България”...

Казват Ви в прав текст, че са отхвърлени предложения, които гарантират независимостта и обективността в правораздаването. Тоест, сегашната уредба не гарантира нито независим съд, нито обективно правораздаване. Вместо това получаваме зависимости и манипулации.

Какво можете да направите? Можете да се доверите на политическа сила, която Ви обещава промяна. Можете да й вярвате до момента, в който разберете, че са Ви излъгали. Можете да поискате промяна. Може да настоявате за промяна. Може да протестирате срещу липсата на реформи. Може да не се подчинявате – има и такава форма на протест: гражданско неподчинение. А може дори да се бунтувате срещу това.

Имате право да се опитвате да “върнете властта в ръцете на гражданите” дори да наричат това преврат.

“Когато несправедливостта тържествува, съпротивата е дълг”

------

*Преводът е на автора