Авторът е искал да каже...

Още от автора

Тъжно е, че все още училището се счита за място, където децата трябва да бъдат превръщани в еднакви; да поемат като коне с капаци учебното съдържание, без да развиват критичното си мислене.

Напълно естествено е част от задължителните за изучаване литературни произведения понякога да бъдат размествани, за да се изучават в друга учебна година. Или да отпадат от учебната програма през някакъв период от време и да влизат нови творби на тяхно място.

Живеем в интензивно развиващ се свят, в който би било твърде нелепо, ако учебните програми по „Литература“ през 2016 г. си останат непроменени - такива, каквито са били преди 20, 30 и даже повече години.

Под вола теле

Много хора се опасяват, че отпадането от програмата за 6. клас на произведения като „История славянобългарская“, „Хайдути“ и „Хубава си, моя горо“ може да доведе обществото до национално невежество, както и до духовен и морален упадък.

Но за да стане един човек свестен, едва ли има значение дали е научил наизуст стихотворението „Хайдути“ в 6. клас. Поколения българи са го наизустявали, а обществото ни днес е пълно с безсъвестни хора.

От значение е само това дали ще бъде добре възпитан, най-вече от неговите родители.

Лошото възпитание - нашият национален бич

Ако наистина има дупки в ценностната система на българските подрастващи, каквото гласят масовите обществени възприятия по темата, то те се дължат преди всичко на пропуските във възпитанието вътре в семейството, както и на недобрия личен родителски пример.

Училището е просто стълб за интегрирането на децата в системата. Нравствеността им зависи най-вече от това как ще ги възпитат родителите им - те са изцяло тяхно творение и огледало.

Възпитайте децата си да бъдат сърдечни, хуманни, толерантни и отговорни; да се отнасят с уважение към всеки човек, както и към всяко живо същество изобщо.

Насърчавайте любопитството им.

Научете ги да развиват индивидуалните си способности, да се радват на живота и да бъдат щастливи.

Дарявайте им любов и ги научете да могат да обичат.

Ако повече родители осъзнаят колко важно е доброто възпитание и щастието на подрастващите, то няма съмнение, че бъдещите поколения биха били далеч по-прогресивни.

Действителните проблеми на българското образование

Отпадането от програмата на няколко произведения нито ще окаже негативен ефект върху мирогледа на учениците, нито пък положителен такъв. То е просто процес на осъвременяване.

Сред главните проблеми на българското образование е тежкият обем на учебния материал, като често той не е съобразен добре спрямо възрастта на учениците. Това със сигурност потиска тяхното любопитство.

Друг недостатък е, че на учениците рядко им се предоставя възможност да развиват умението си да мислят, като основно се набляга на навика само да слушат. Що се отнася конкретно за часовете по „Литература“, обикновено се изисква да зазубрят чужди разсъждения за това „какво е искал да каже авторът“.

Тревожен повод е и това, че 25 г. след т.нар. демократични промени в учебната програма по „Литература“ у нас все още не са включени „Задочните репортажи за България“ на писателя Георги Марков (които например са част от учебния план в Полша, Чехия и Унгария), както и това, че историята на комунистическия режим в България изобщо не се изучава в часовете по „История“.