Относно прословутия спор за статута на българската нация преди 1878 г.

Още от автора

Според мен се прави опит да се изгради един новговор (по Оруел), чрез който да се подклажда изкуствено етническо напрежение, което да служи за отвличане на вниманието от важните на деня въпроси - какви закони се приемат, кой на какви длъжности се назначава, кой кого опрасква и т.н.

Във връзка с това, мисля че е хубаво да си дадем сметка за понятията. Дори няма да коментирам "Съвместното съжителство", тъй като това е абсурдно. Все едно Османската империя е била някаква мултикулти утопия.

Винаги съм бил на мнението (много от моите приятели знаят, защото съм спорил с тях), че терминът "робство" е използван като литературен похват с цел емоционално разпалване на българския етнос и съответно предприемането на някакви ответни действия срещу господстващата близо 5 века Османска империя. Което впрочем е следствие от Френската революция, ако щете вярвайте.

Умишлено използвам термина "господстваща", тъй като според мен най-точният термин, описващ това половин хилядолетие, е именно "османско господство". Вярно, не звучи гръмко и емоционално като "робство" и "иго", но пък науката трябва да е рационална, безпристрастна и изчистена от емоции, за сметка на художествената литература - нали така?

И за да сме акуратни към теорията, това си е Par excellence пример за традиционно господство (по Макс Вебер). Не отричам зверствата, не отричам еничарството (рекрутирането на армия от подвластните народи - логично няма да си трепеш своя етнос я), но имайте предвид, че освен тези неща ние сме имали ПРАВО на СОБСТВЕНОСТ, което автоматично изключва понятието робство (като понятие за безправов човек).

Изключвам това, че сме имали дюкяни, кафенета и т.н., които имат всички робски народи, нали... От друга страна (не емоционална), Баташкото клане е логичен ход от страна на Османската империя. Та това е империя!!! Естествено за периода е да даде пример за назидание на другите народи, подвластни ѝ.

През същия период във Франция са провеждани публични екзекуции и разчленявания на престъпници със същата цел. Спомнете си примера, даден ни от Фуко в началото на "Надзор и наказание" за Дамиен отцеубиецът. Нима една империя би махнала с лека ръка срещу съпротивителните действия на подвластните ѝ народи?! И макар нашите революционери да са знаели, че именно това ще последва, са направили тази жертва заради свободата! Жесток, но мъдър политически ход с оглед на последвалата подкрепа от Великите сили в лицето на Русия.

Преди да ме обвините в родоотстъпничество и, че съм турско мекере, продажник, ДПС-ар, ердогановец, еничар, резняк или каквато ви дойде стигма, замислете се дали няма умисъл в това да се използват емоционално натоварени понятия в публичното говорене с цел отвличане на вниманието. И накрая, когато четете или слушате някого, стремете се да потиснете емоциите, за да не изпадате в евристики.