Комунистически ли е гербът на Австрия?

Още от автора

Антон Кутев или манипулира, или е некомпетентен, или и двете.

В разговор с Петър Славов (депутат от РБ) в студиото на Нова, един от вносителите на предложение за промяна на Закона, който обявява комунистическия режим за престъпен, с което да се забраняват символите на комунизма, Антон Кутев даде за пример герба на Австрия.

С това социалистът, наследник на компартията, искаше да покаже, че няма проблем с комунистическата символика. Дори повече, Антон Кутев обясни, че “сърпът и чукът в австрийския герб са сложени със същата символика, с която участват в съветския герб” — съжителството на работниците и селяните.

Трябва да призная, че червеният изкуствовед беше на една крачка, но не посмя да обяви герба на Австрия за комунистически.

Фактите:

Австрийският герб (орел с корона, който държи сърп и чук и е с разкъсани окови) няма нищо общо с комунистическата идеология, макар и да ползва сходни символи. Гербът на Австрия е от 1919, малко след възникването на Първата австрийска република. Сърпът и чукът символизират земеделието и индустрията, а скъсаните окови (добавени по-късно) — освобождението от националсоциалистическата диктатура. Трите символа, за това има направени проучвания, не са свързани с комунизма или комунистическата идеология.

През 1919 Австрия се съвзема от остатъците на Австроунгарската империя. Тогава двата символа, като част от цялостния герб, се възприемат като посвещение към работниците и земеделците.

През 1945 гербът е допълнен със скъсаната верига, като символ на освобождението от националсоциализма.

През февруари 1990 дясната Партия на свободата предлага да се премахнат поне сърпът и чукът, като символи на “лагерите на смъртта и подтисничеството”, но това не се приема от парламента. Партията има 18 места в 183 членния парламент.

По-късно Австрийската народна партия, коалиционен партньор на социалистите в тогавашния кабинет, започва аналогична законодателна инициатива. Сред мотивите е и "объркването, което предизвикват сърпът и чукът у тези, които видят герба на Австрия". Предложението се възприема от самите му вносители като "сравнително маловажно".

Сърпът и чукът остават в герба на Австрия, защото нямат нищо общо с комунизма.

Двата символа — сърпът и чукът, не трябва да се отделят самостоятелно от цялостното хералдично значение на герба на Австрия.

Третият важен символ — короната върху главата на орела (освен скъсаната верига) е неделим от сърпа и чука. Короната символизира средната класа, сърпът, както писах, земеделците, а чукът — работниците.

Повтарям за Кутев — сърпът и чукът в австрийския герб нямат нищо общо с комунистическия символ — сърп, чук и петолъчка, възприет от Съветите след преврата през 1917, по инициатива и след конкурс, обявен от Ленин. Т.нар. герб на СССР от 1923 (наподобяващ емблемата на РСФСР от 1917) не може да бъде наричан герб, защото не притежава нужните хералдични реквизити. Той, а и други подобни “гербове” на страните от СССР и източния блок, не могат да бъдат наричани гербове в истинския смисъл на термина и са по-скоро емблеми с пропагандна функция.

Петолъчката е неделимата част от тях и трайно присъства в символиката на комунизма. Има я във всяка една от версиите на съветския герб, както и на други комунистически символи. Но я няма в австрийския.

Австрийският герб не е комунистически символ.