Как Естония се превръща в един от световните лидери в областта на електронното правителство?

Още от автора

Естония е малка прибалтийска страна, в която живеят по-малко хора, отколкото е населението на българската столица София. Населението ѝ е около 1 300 000 души (70% естонци, 25% руснаци и 5% други). 2/3 от територията ѝ е покрита с широколистни гори. Бедна е на изкопаеми природни ресурси, но има добре развито селско стопанство и стабилна търговия. Все повече се развива секторът на информационните технологии.

Прибалтийската страна днес е сред световните лидери по отношение постиженията в областта на електронното правителство, срещу която идея у нас се наблюдава голяма съпротива, особено от страна на политическото съсловие. 

От същинска съставна част на съветската машина преди Перестройката, Естония извървява дълъг път на промяна през последните 25 години. Но за разлика от България, където демокрацията се утвърди като фасадна, в прибалтийската страна демократичните принципи в действителност са в основата на системата.

Естония става независима държава през 1991 г., след като 50 години е част от СССР. Новите ѝ политически лидери, сред които преобладават младите хора, се сблъскват с тежката задача да построят изцяло ново и модерно общество. Но вместо да го правят така, както се е случвало винаги досега, тоест наблюдавайки и копирайки модели от други общества, те решават да прибегнат до възможностите на новите технологии и се опитват да мислят иновативно по въпроса как може да работи едно правителство. И успяват.

Днес естонското общество е изцяло реформирано, като изцяло на собствени начала е изградило възхитителна дигитална инфраструктура.

Естония е пример е за това как всички останали държави по света биха могли да сведат до минимум бюрокрацията – една от основните предпоставки, по които се осъществяват вредните за цялото общество корупционни практики.

Как се случва това?

През 90-те години в Талин група от двайсетина млади учени, правителствени членове и бизнесмени започват да говорят за електронното правителство. Линар Вийк, един от членовете на малкия иновативен кръг, твърди, че той и другите негови представители са били много устремени в идеята си да използват технологиите, за да подобрят функционалността на тромавата държавна администрация, наследена от епохата на СССР. Това била същността на идеята им, успяла да обедини всичките демократични правителства през годините.

Впоследствие се изгражда уникална по рода си електронна система, която улеснява комуникацията между правителството и държавните институции (от едната страна) и гражданите и юридическите лица (от другата).

Крайният резултат е, че корупцията в Естония нямалява значително. Това бързо се отразява благоприятно на икономиката ѝ, което пък позволява на естонското население да се радва на все по-нарастващ просперитет. 

Днес има широка икономическа взаимозависимост между Естония и нейните скандинавски съседи: ¾ от чуждестранните инвестиции в Естония са от скандинавските страни, главно от Финландия и Швеция. На тях пък се пада 42% от износа на Естония. За сравнение, през 1992 г. едва 8 процента от външната търговия на страната не е обвързана с Русия.

През март 2004 г. Естония става член на НАТО, а само два месеца по-късно и пълноправен член на Европейския съюз. 

Използвани източници: Евростат; Gemalto.com; ТheConversation.com; WolframAlphа.