Румъния - най-скъпата търговска марка на Балканите след Турция

Още от автора

Британската изследователска агенция Brand Finance измерва стойността на държавите като търговски марки, използвайки свой алгоритъм.

Преценката за стойността на една страната като търговски бранд се съобразява с различни показатели, между които са брутният вътрешен продукт (БВП), привличането на инвестиции, бизнес климата и други.

Съединените щати (САЩ) са най-скъпата търговска марка измежду държавите по света, като в същото време са и далеч преди всички останали. Стойността на бранда „САЩ“ се оценява на 19703 милиарда щатски долара.

Освен огромния мащаб на американското стопанство, авторите на изследването вземат предвид и други проучвания. В едно от тях участниците са питани за цената, която са склонни да платят за различни продукти, обозначени с надписа „Made in the U.S.A.” върху опаковките им. Взето е предвид и наличието на много компании, които сами по себе си са скъпи търговски марки – Disney, Coca-Cola, Apple и други.

Според стойността на държавата като търговска марка, на второ място се нарежда Китай. През 2014 г азиатската страна губи 1 процент от своята стойност и сега се оценява на 6314 милиарда щатски долара. Причината за спада е понижението в темпото, с което китайската икономика расте. Отражение оказва и спадът на цените на суровините в света.

Между петте най-скъпи държави като търговски марки се нареждат още Германия (4166 милиарда щ.д.), Великобритания (3010 милиарда щ.д.) и Япония (2541 милиарда щатски долара).

Що се отнася до региона на Балканите, Турция (като бранд) е на най-благоприятната позиция според изследването, заемайки доброто 19. място в света, следвана от Румъния (48. място).

В низходящ ред следват:

- Унгария - 53. място в света, стойност на оценката: 94 милиарда долара;

- Гърция - 59. място в света, стойност на оценката: 60 милиарда долара;

- Словения – 62. място в света, стойност на оценката: 53 милиарда долара;

- България – 64. място в света, стойност на оценката: 50 милиарда долара;

- Хърватия – 76. място в света, стойност: 32 милиарда долара;

- Сърбия – 78. място в света, стойност: 31 милиарда долара;

- Албания – 96. място, стойност: 9 милиарда долара.

Забележителен скок по отношение на ръста бележи Иран, чиято стойност като търговска марка се увеличава с 59 процента, равняващи се на 159 милиарда щатски долара като парична стойност. Това увеличение превъзхожда повече от три пъти стойността на България като бранд. Удивителният ръст на Иран е постигнат благодарение на успеха при преговорите на международно ниво по отношение на ядрените програми, както и благодарение на перспективите за намаляване на санкциите.

Най-впечатляващ ръст измежду първите десет страни бележи Индия, чиято стойност като търговска марка скача с 32 процента. Южноазиатската страна е поставена на 7. място в класацията.

Русия е изгубила 31 процента от стойността си като търговска марка, при това само за една година. Понастоящем е на 18. място в света, а оценката ѝ се равнява на 810 милиарда щатски долара.

Данните от изследването се отнасят за 2015 г.

Използван източник: Brand Finance