7 важни цитата от Левски (от книгата: "Васил Левски- документално наследство", София 1973)

Още от автора

#1. "Не ще бъде така в наша България, както е в Турско сега... Всичките народи ще живеят в нея под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът. И за турчинът, и за евреинът и пр., за всички еднакво ще е, само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наше Българско... Ний не гоним турският народ, ни вярата им, а царят и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самият турчин."

#2. "В Българско не ще има цар, а "народно управление" и "(в)секиму своето". (В)секи ще си служи по вярата и законно "ще се съди както българинът, така и турчинът, и евреинът и пр. "Свобода и чиста република."

#3. "Който днес не желае да бъде свободен, той не е българин и не е човек!"

#4. "Ние желаеме да се освободим изпод турско иго и да бъдеме хора."

#5. "Мисля - никой да не смее, да (не) дава правото на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее почтено и свободно. И ний българите от отдавна се напъваме с всичката си сила да викаме към човечеството и свободата... Всекидневните ни убийства, потурчвания на невръстните ни грабнати деца от турчина, обезчестяването на девойките ни и на жените ни (в)се от турчина (в)секидневно оплакване е било с кървави сълци пред европейските консули. На нашият предрезнал глас - никакъв отзив отникъде за помощ, а напротив: стават учители против нас. Тогава де е тяхното образование и човечество?"

#6. "Общественото мнение е такова, щото (в)сяка една народност, даже и турците, тряб(ва) да бъдат свободни и да живеят между нази като хора и граждани. На нашето знаме, което ще да бъде забито на Балканският полуостров, тряб(в)а да бъдат написани само три думи: "Свобода и (в)секиму своето!"

# 7. "В чорбаджиите, казвам, стои тишината на (в)сичкият народ!"